Έρευνα του International Council on Clean Transportation (ICCT – Διεθνές Συμβούλιο για τις Καθαρές Μεταφορές), για την υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών φορτηγών μπαταρίας.

Τα επόμενα χρόνια προβλέπεται σημαντική ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών φορτηγών μπαταρίας. Πρέπει να αναπτυχθεί αρκετά νωρίς ένα ισχυρό οικοσύστημα υποδομής φόρτισης και επαρκής χωρητικότητα δικτύου, ώστε να μην παρεμποδιστεί η ανάπτυξη του στόλου ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτή η έκθεση δίνει μια επισκόπηση των λύσεων φόρτισης ηλεκτρικών φορτηγών μπαταρίας, του κόστους τους και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Επιπλέον, εκτιμώνται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και οι επιπτώσεις στο δίκτυο βάσει δύο περιπτωσιολογικών μελετών στη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έκθεση αναφέρει επίσης εμπειρίες από πολιτικές και πιλοτικά προγράμματα στην Κίνα, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, καθώς και τα εμπόδια που πρέπει να αρθούν.

Η έρευνα των Marie Rajon Bernard, Alexander Tankou, Hongyang Cui και Pierre-Louis Rago για το ICCT, διαπιστώνει ότι τα πρώιμα ηλεκτρικά φορτηγά χρησιμοποιούσαν υποδομή φόρτισης ελαφρών οχημάτων, αλλά υφίστανται πιο ισχυρά πρότυπα προς εμπορευματοποίηση, που θα οδηγήσουν σε νέες εφαρμογές. Επί του παρόντος, η ενσύρματη σταθερή φόρτιση κυριαρχεί στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Η εναλλαγή μπαταριών, η εναέρια αλυσοειδής φόρτιση και η ασύρματη φόρτιση θα μπορούσαν να μειώσουν τον χρόνο φόρτισης και το κόστος των φορτηγών, μέσω μικρότερων μπαταριών. Ωστόσο, οι προκλήσεις πολιτικής και επιχειρηματικότητας επηρεάζουν την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών.

Η ανάλυση διαπιστώνει επίσης ότι οι αναβαθμίσεις δικτύου αυξάνουν σημαντικά το κόστος και τον χρόνο υιοθέτησης ηλεκτρικών φορτηγών μπαταρίας, προσδίδοντας έμφαση στον προηγμένο σχεδιασμό και την διαχείριση δικτύου. Δύο περιπτωσιολογικές μελέτες δείχνουν ότι το 2040, οι ενεργειακές ανάγκες των ηλεκτρικών φορτηγών μπαταρίας θα αντιπροσωπεύουν 6% και 3% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του 2021 της Γερμανίας και των ΗΠΑ, αντιστοίχως. Ωστόσο, δεν θα χρειαστεί απαραιτήτως αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου κατά 6% και 3%, καθώς η υπάρχουσα υποδομή μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω διαχείρισης της ζήτησης και μικρών αναβαθμίσεων του δικτύου διανομής. Οι επιπτώσεις των ηλεκτρικών φορτηγών στο δίκτυο μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω αναθεώρησης των επιχειρηματικών προτύπων χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας κοινής ωφέλειας, συντονισμένου σχεδιασμού και εφαρμογής λύσεων έξυπνης φόρτισης.

Για να διασφαλιστεί η δημιουργία υποδομής με λογικό κόστος, παράλληλα με την ανάπτυξη φορτηγών, πρέπει να τεθούν στόχοι ανάπτυξης υποδομής φόρτισης και να επικαιροποιηθούν οι κανονισμοί του ενεργειακού τομέα. Ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων κρατικών φορέων, επιχειρήσεων ηλεκτρισμού κοινής ωφέλειας και επαγγελματικών στόλων είναι σημαντικός για την επιτυχή μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα. Στα πρώτα στάδια της δημιουργίας υποδομών φόρτισης, η άμεση υποστήριξη μέσω πιλοτικών έργων, οικονομικών κινήτρων και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη και δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.

Προηγούμενο άρθροΠαγκόσμια πρεμιέρα του EV Concept Model eVX της Suzuki
Επόμενο άρθροΔείκτης Κόστους Αυτοκινήτων: Τα EV πιο ανταγωνιστικά