Η Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δημοσίευσε πρόσκληση για την επιλογή συμβούλου για την Ηλεκτροκίνηση.

Η πρόσκληση αναφέρεται σε διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη Διυπουργική Επιτροπή για την υλοποίηση του Έργου “Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην Ελληνική Επικράτεια“.

Η επιλογή συμβούλου για την Ηλεκτροκίνηση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 60.000 ευρώ + 14.400 ΦΠΑ. Ενώ, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση το αντικείμενο του έργου θα περιγραφεί αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα συνιστά βασικό στόχο πολιτικής τόσο για την παρούσα όσο και για την προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας κατά δήλωσή τους.

Μάλιστα το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ο  υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, επισκέφθηκε την Ολλανδία, όπου συναντήθηκε με διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ενώ ενημερώθηκε και για τις θεσμικές πρωτοβουλίες, που ανέλαβε η ολλανδική κυβέρνηση για να ενθαρρύνει την ηλεκτροκίνηση, με έμφαση στα κίνητρα που δόθηκαν όχι μόνο για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αλλά και για την ανάπτυξη δημόσια προσβάσιμων υποδομών φόρτισης.

Υπενθυμίζεται ότι η Διυπουργική Επιτροπή συστάθηκε τον Οκτώβριο με Πρόεδρο την Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου και Συμπροεδρεύοντα τον Νίκο Σταθόπουλο, Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η επιτροπή διαχειρίζεται και συντονίζει σε διυπουργικό επίπεδο όλες τις ενέργειες και τις δράσεις που αφορούν στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Στόχος, είναι η εκπόνηση του εθνικού επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here