Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα οδηγεί σε συγκεκριμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας ή περιορισμούς σε διάφορες πόλεις. Η βρετανική πόλη Derby έκανε μια διαφορετική επιλογή.

Το Derby ήταν μία από τις πέντε πόλεις που κλήθηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα. Ενώ το Leeds, το Southampton, το Λονδίνο και το Birmingham εισάγουν συστήματα χρέωσης της ρύπανσης και απαγορεύσεις (ντίζελ), το Derby αποφάσισε να λάβει μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Derby δημιούργησε τρία προγράμματα ποιότητας αέρα, δύο από τα οποία θα περιελάμβαναν μέτρα χρέωσης. Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και των εκπροσώπων του κλάδου του στόλου, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί η επιλογή χωρίς χρεώσεις, αλλά με μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Η BVRLA, η ένωση χρηματοδοτικής μίσθωσης στόλου του Ηνωμένου Βασιλείου, καλωσορίζει την επιλογή του Derby για διαχείριση της κυκλοφορίας παρά για συστήματα χρέωσης της ρύπανσης.

Το σχέδιο που προτιμήθηκε επικεντρώνεται στη διαχείριση της κυκλοφορίας για τη μείωση της συμφόρησης και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Το κύριο μέτρο επικεντρώνεται στη μείωση της κυκλοφοριακής ροής μέσω της οδού Stafford, περιορίζοντας την κυκλοφορία και ανακατανέμοντάς την σε άλλα τμήματα του δικτύου αυτοκινητοδρόμων.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για καθαρό αέρα

Επιπλέον, θα εισαχθεί ένα σύστημα παροχής κινήτρων για καθαρό αέρα προς ενθάρρυνση της απόρριψης οχημάτων που είναι παλαιότερα και δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς εκπομπών. Σε αντάλλαγμα, θα χορηγηθούν πιστώσεις για κινητικότητα με τις δημόσιες μεταφορές, το ποδήλατο και άλλες εναλλακτικές μορφές κινητικότητας, καθώς και ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων για την ενθάρρυνση αγοράς οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών, παράλληλα με άλλες επιχορηγήσεις που είναι ήδη διαθέσιμες από την κεντρική κυβέρνηση και ορισμένους κατασκευαστές οχημάτων. Η επιχορήγηση θα είναι προσπελάσιμη μέσω των αντιπροσωπειών των οχημάτων και θα λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με τα ήδη υπάρχοντα κίνητρα της κεντρικής κυβέρνησης.

Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο επιθυμεί να ενθαρρύνει τα οχήματα χαμηλών εκπομπών με διάφορα υποστηρικτικά έργα, όπως η εγκατάσταση περισσότερων σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και οι πρωτοβουλίες για να βοηθηθούν οι πολίτες να αγοράζουν και να χρησιμοποιούν EVs ή υβριδικά οχήματα.

Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο εξετάζει διάφορες πρωτοβουλίες για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν περισσότερα οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων. Το Συμβούλιο επιθυμεί να συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να συμβάλουν στον εντοπισμό και τη θέσπιση μέτρων που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις. Το τελικό λεπτομερές σχέδιο θα δημοσιευθεί αργότερα μέσα στο έτος, μετά από δημόσια διαβούλευση για την πρόταση.

Προηγούμενο άρθροΤο e-CMR “θα εφαρμοσθεί μέχρι το 2020”
Επόμενο άρθροΤο Blockchain πρέπει να έχει αντίκτυπο στο remarketing