Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του ΕΚ ενέκρινε τη συμφωνία μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Φινλανδικής Προεδρίας για τη Δέσμη Κινητικότητας.

Συγκεκριμένα η προσωρινή συμφωνία για τη Δέσμη Κινητικότητας περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του τομέα οδικών μεταφορών ως προς τα εξής:

  • Σαφείς κανόνες για την απόσπαση των οδηγών. (Η προσωρινή συμφωνία για την απόσπαση οδηγών εγκρίθηκε με 27 ψήφους υπέρ, 22 κατά και καμία αποχή).
  • Καλύτερη εφαρμογή των κανόνων για την καταπολέμηση παράνομων πρακτικών (Η προσωρινή συμφωνία για την πρόσβαση στην αγορά και το cabotage εγκρίθηκε με 32 ψήφους υπέρ, 17 κατά και καμία αποχή).
  • Βελτιωμένοι κανόνες για τις ώρες ανάπαυσης των οδηγών (Η προσωρινή συμφωνία για τους χρόνους ανάπαυσης των οδηγών εγκρίθηκε με 27 ψήφους υπέρ, 17 κατά και 5 αποχές).

Οι αναθεωρημένοι κανόνες για την απόσπαση των οδηγών, τους χρόνους ανάπαυσής τους και την καλύτερη επιβολή των κανόνων cabotage (δηλαδή οι μεταφορές εμπορευμάτων που εκτελούνται προσωρινά από μη εγκατεστημένους μεταφορείς σε κράτος μέλος υποδοχής) αποσκοπούν στον τερματισμό της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στον τομέα των οδικών μεταφορών και την παροχή καλύτερων συνθηκών ανάπαυσης στους οδηγούς.

Πιο δίκαιος ανταγωνισμός και καταπολέμηση παράνομων πρακτικών

Η συμφωνία διατηρεί τα υφιστάμενα όρια στο cabotage (τρεις λειτουργίες εντός επτά ημερών), αλλά για την καταπολέμηση της απάτης, οι ταχογράφοι οχημάτων θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των συνοριακών διαβάσεων.

Προκειμένου να αποφευχθεί το “συστηματικό cabotage”, θα υπάρξει επίσης μια περίοδος “αναβολής” τεσσάρων ημερών πριν από την πραγματοποίηση περισσότερων λειτουργιών ενδομεταφορών εντός της ίδιας χώρας με το ίδιο όχημα.

Για την καταπολέμηση της χρήσης εικονικών εταιρειών, οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορών θα πρέπει να έχουν σημαντικές δραστηριότητες στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγγεγραμμένες. Οι νέοι κανόνες θα απαιτήσουν επίσης τα φορτηγά να επιστρέφουν στο επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας κάθε οκτώ εβδομάδες.

Δεδομένου ότι οι εταιρείες εκμετάλλευσης χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο βαν για την παροχή διεθνών μεταφορικών υπηρεσιών, εκείνες που χρησιμοποιούν ελαφρά επαγγελματικά οχήματα άνω των 2,5 τόνων, θα υπόκεινται επίσης σε κανόνες της ΕΕ για τους μεταφορείς και θα πρέπει να εξοπλίσουν τα βαν με ταχογράφο.

Σαφείς κανόνες σχετικά με την απόσπαση των οδηγών

Οι κανόνες σχετικά με την απόσπαση οδηγών σε ολόκληρη την ΕΕ θα έχουν ένα σαφές νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν στον τομέα των μεταφορών, να αποφευχθούν διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις και να διασφαλιστεί δίκαιη αμοιβή για τους οδηγούς.

Οι συμφωνηθέντες κανόνες ορίζουν ότι οι κανόνες απόσπασης ισχύουν για το cabotage και τις διεθνείς μεταφορές, με εξαίρεση τη διαμετακόμιση, τις διμερείς διαδικασίες και λειτουργίες με μία πρόσθετη φόρτωση ή εκφόρτωση προς κάθε κατεύθυνση (ή μηδενική κατά την αποχώρηση και δύο κατά την επιστροφή).

Καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς

Το συμφωνηθέν κείμενο περιλαμβάνει επίσης αλλαγές που θα βοηθήσουν στην διασφάλιση καλύτερων συνθηκών ανάπαυσης για τους οδηγούς και θα τους επιτρέψουν να περνούν περισσότερο χρόνο στη βάση τους.

Οι εταιρείες θα πρέπει να οργανώσουν το χρονοδιάγραμμά τους έτσι ώστε οι οδηγοί στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές να είναι σε θέση να επιστρέφουν στο σπίτι τους σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες, ανάλογα με το πρόγραμμα εργασίας).

Η υποχρεωτική περίοδος ανάπαυσης στο τέλος της εβδομάδας, γνωστή ως κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, δεν μπορεί να ληφθεί στην καμπίνα φορτηγού, επισημαίνει το συμφωνηθέν κείμενο Εάν αυτή η περίοδος ανάπαυσης ληφθεί μακριά από το σπίτι του οδηγού, η εταιρεία πρέπει να πληρώσει τα έξοδα διαμονής του.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν στους οδηγούς να υπερβούν τον χρόνο οδήγησης υπό αυστηρούς περιορισμούς, αν βρίσκονται πολύ κοντά στη βάση τους.

Πότε θα ισχύσει η συμφωνία για τη Δέσμη Κινητικότητας

Η συμφωνία θα πρέπει πλέον να εγκριθεί από τους υπουργούς της ΕΕ και στη συνέχεια από το Κοινοβούλιο συνολικά για να τεθεί σε ισχύ.

Οι κανόνες για την απόσπαση θα ισχύσουν 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της νομικής πράξης. Οι κανόνες για τους χρόνους ανάπαυσης, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των οδηγών, θα ισχύσουν 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση της πράξης. Οι κανόνες σχετικά με την επιστροφή φορτηγών και άλλες αλλαγές στους κανόνες πρόσβασης στην αγορά θα ισχύσουν 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της πράξης για την πρόσβαση στην αγορά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here