Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Μηχανισμό Συνδυασμού Μεταφορών, προς υποστήριξη επενδύσεων για την οδική ασφάλεια και τις βιώσιμες μεταφορές. 

Με την ευκαιρία της Διάσκεψης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και του Μηχανισμού Ευρωπαϊκής Διασύνδεσης (CEF) στο Βουκουρέστι, η Επίτροπος Μεταφορών, Violeta Bulc και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Vazil Hudák, δρομολόγησαν ταυτόχρονα μια Πλατφόρμα Ασφαλέστερων Μεταφορών (Transport Blending Facility) και ένα νέο Μηχανισμό Συνδυασμού Μεταφορών CEF (CEF BF) προς υποστήριξη επενδύσεων για την οδική ασφάλεια και τις βιώσιμες μεταφορές.

Η πλατφόρμα στοχεύει στην προώθηση της ασφάλειας ως βασικού στοιχείου για τις επενδύσεις στις μεταφορές και στην εύκολη πρόσβαση σε τεχνικές και χρηματοοικονομικές συμβουλές, ιδίως για την οδική ασφάλεια. Ο Μηχανισμός Συνδυασμού είναι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό μέσο για την υποστήριξη προγραμμάτων που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα του κλάδου μεταφορών στην Ευρώπη. Με αρχικό προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, ο μηχανισμός θα απλουστεύσει την πρόσβαση στις επιχορηγήσεις ή τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και θα προσελκύσει χρηματοδότηση βάσει της αγοράς, εστιάζοντας στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS) για τη βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας και δυναμικότητας και των εναλλακτικών καυσίμων.

Η Επίτροπος για τις Μεταφορές, Violeta Bulc, δήλωσε: “Είμαι πολύ ευτυχής που η καλή συνεργασία μας με την ΕΤΕπ παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Αφενός, με την επικέντρωση στην καθαρή κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εναλλακτικών καυσίμων και της χρήσης του ERTMS, ο μηχανισμός συδυασμού των μεταφορών της CEF θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει τις επενδύσεις σε δύο από τους κύριους στόχους της πολιτικής μας: τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ψηφιοποίηση των μεταφορών της ΕΕ. Από την άλλη, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να υποστηρίξουμε περαιτέρω την οδική ασφάλεια. Για να σώσουμε ζωές στους ευρωπαϊκούς δρόμους, χρειαζόμαστε στοχοθετημένες επενδύσεις στα σωστά μέτρα. Η πλατφόρμα για ασφαλέστερες μεταφορές θα βοηθήσει να διασφαλισθεί πως τα έργα θα λάβουν τις απαραίτητες τεχνικές και οικονομικές συμβουλές και πως τελικά θα συμβάλουν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στους δρόμους μας”.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Vazil Hudak, αρμόδιος για τον τομέα των μεταφορών, δήλωσε περαιτέρω: “Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως δυνητικού εταίρου υλοποίησης της CEF. Καθώς προχωράμε προς την επόμενη περίοδο οικονομικού προγραμματισμού, θεωρούμε αυτή ως μια συναρπαστική δοκιμαστική πρωτοβουλία για να οικοδομήσουμε στην επιτυχία της κοινής πρόσκλησης, για τη συμπλήρωση των χρηματοδοτικών μέσων CEF και EFSI, καθώς και για την απελευθέρωση περαιτέρω επενδύσεων στους τομείς των εναλλακτικών καυσίμων των οχημάτων, την υποδομή και το ERTMS (European Railway Traffic Management System)”.

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα και η διασυνοριακή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι εθνικές αρχές δεν έχουν επαρκή κίνητρα να επενδύσουν σε έργα υποδομής χωρίς παρεμβάσεις της ΕΕ. Ο συνδυασμός των επιχορηγήσεων και της χρηματοδότησης από τις δημόσιες τράπεζες και τον ιδιωτικό τομέα επιτρέπει την κινητοποίηση πόρων για την υποστήριξη βασικών στόχων πολιτικής της ΕΕ. Ο νέος Μηχανισμός Συνδυασμού Μεταφορών CEF θέτει ένα σαφές πλαίσιο για την υλοποίηση τέτοιων ενεργειών.

Προηγούμενο άρθροΤο Άμστερνταμ καταργεί σταδιακά 12.000 θέσεις στάθμευσης
Επόμενο άρθροDRIVES Project: Η προθεσμία της online έρευνας παρατάθηκε μέχρι τις 15 Απριλίου