Στις 14 Μαρτίου 2019, παρουσιάστηκε η γενική στρατηγική του ευρωπαϊκού έργου DRIVES, με ένα online webinar για να εξηγήσει το ερωτηματολόγιο που θα υποστηρίξει την έρευνα για την ευρωπαϊκή πορεία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για τις προκλήσεις στην αλυσίδα αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Περισσότεροι από 90 ενδιαφερόμενοι από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ασχολήθηκαν με την πρωτοβουλία, μετά την παρουσίαση και τις ερωταπαντήσεις, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συμμετέχοντες από 18 διαφορετικές χώρες, που εκπροσωπούν οντότητες και εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη, κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και εμπορικές και εθνικές ενώσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αξιολόγησης του DRIVES για τα προβλήματα, τις προσδοκίες και τις ανάγκες του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στοχεύει στο να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις στους ενδιαφερόμενους: να παρέχει πληροφορίες από πρώτο χέρι σχετικά με την ανάλυση των παραγόντων αλλαγής, να εντοπίζει αναδυόμενους ρόλους και δεξιότητες εργασίας και να σχεδιάζει εξατομικευμένες προσφορές κατάρτισης για τις μελλοντικές προκλήσεις του τομέα.

Το πρόγραμμα DRIVES μόλις εισήλθε στο δεύτερο από τα τέσσερα χρόνια δραστηριοτήτων του που έχουν βασικό αντίκτυπο στην πρωτοκαθεδρία του ευρωπαϊκού τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως. Η εγγύτητα και η αλληλεπίδραση με τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας.

Λεπτομερείς πληροφορίες και βίντεο από το webinar διατίθενται στην ιστοσελίδα του DRIVES και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ερωτηματολογίου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερωτηματολόγιο μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του έργου DRIVES.

Το DRIVES είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και μια Συμμαχία Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (Sector Skills Alliance, SSA) στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, που καλύπτει όλα τα επίπεδα της αλυσίδας αξίας (παραγωγή οχημάτων, προμηθευτές και πωλήσεις αυτοκινήτων και υπηρεσίες aftermarket).

Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από το 2018 έως το 2021, με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει 24 ευρωπαίους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων φορέων, ευρωπαϊκών κλαδικών ενώσεων, σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και πανεπιστημίων από 11 χώρες της ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι να αναπτυχθούν συγκεκριμένες δράσεις για την ικανοποίηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών σε δεξιότητες, ώστε να υποστηριχθεί η γενική τομεακή στρατηγική.

Προηγούμενο άρθρο200 εκατ. ευρώ για τον Μηχανισμό Συνδυασμού Μεταφορών από ΕΕ και ΕΤΕπ
Επόμενο άρθροΗ JLR επικεντρώνεται στην κατασκευή αυτοκινήτων από ανακυκλωμένο αλουμίνιο