Το BMW Group, η BASF, η Henkel, η Mercedes-Benz, η SAP, η Schaeffler, η Siemens, η T-Systems, η Volkswagen και η ZF ίδρυσαν από κοινού την Cofinity-X για να επιταχύνουν την λειτουργία και την υιοθέτηση του Catena-X σε όλη την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Cofinity-X επιδιώκει να καταστεί από τις πρώτες εταιρείες παροχής προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του αυτοκινήτου.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι βιομηχανικοί κλάδοι ανά τον κόσμο μπορούν να επιλυθούν μόνο με κοινή και ολιστική προσέγγιση ενίσχυσης του συνόλου των αλυσίδων αξίας: να καταστούν πιο ανιχνεύσιμες, πιο βιώσιμες, πιο ανθεκτικές. Το Catena-X και η Cofinity-X έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τα δεδομένα του εγχειρήματος”, δήλωσε ο Oliver Zipse – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG.

Οι μελλοντικοί πελάτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές και υπηρεσίες προς χρήση στην αλυσίδα αξίας αυτοκινήτου, όπως η καταγραφή CO2 και ESG, η ιχνηλασιμότητα, η κυκλική οικονομία ή η διαχείριση δεδομένων επιχειρηματικών συνεργατών.

Προσεγγίσεις απανθρακοποίησης: Οι λύσεις καταγραφής αποτυπώματος άνθρακα επιτρέπουν συνοπτικό, ακριβή υπολογισμό και αναφορά τιμών CO2 της αλυσίδας αξίας. Αυτό θα επιτρέψει στους πελάτες της Cofinity-X να πρωτοπορούν στη διαφάνεια αποτυπώματος άνθρακα και να αντλήσουν ενδεχόμενες βελτιώσεις βιωσιμότητας, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια απανθρακοποίησης.

Συνεπής και αξιόπιστη ιχνηλασιμότητα: Ιχνηλασιμότητα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ανά πάσα στιγμή σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, ξεκινώντας από τις πρώτες ύλες και καταλήγοντας στα ανακυκλωμένα εξαρτήματα. Οι εφαρμογές ιχνηλασιμότητας μπορούν να επιτρέψουν την εμφάνιση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας και να βοηθήσουν στην εύρεση τρόπων αύξησης της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κυκλική οικονομία για βιώσιμη αλυσίδα αξίας: Η ανακύκλωση υλικών είναι θέμα διαρκώς αυξανόμενης σημασίας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των εξαρτημάτων μπορούν να παρουσιάζονται με σαφήνεια στους παρόχους και τους πελάτες για την σωστή επαναχρησιμοποίησή τους. Με την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν την αναλογία των ανακυκλώσιμων υλικών στα προϊόντα τους και να μειώσουν τα απόβλητα.

Intelligent Business Partner Data Management (BPDM): Οι εταιρείες επενδύουν σημαντικούς πόρους για την διατήρηση ενημερωμένων στοιχείων πελατών και προμηθευτών. Οι υπηρεσίες BPDM της Cofinity-X ξεκαθαρίζουν και εμπλουτίζουν τα στοιχεία των επιχειρηματικών συνεργατών της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι πελάτες της Cofinity-X μπορούν επομένως να χρησιμοποιήσουν ταξινομημένα, αναλυμένα, τακτοποιημένα και εμπλουτισμένα στοιχεία συνεργατών.

Συνεργασία μεταξύ προμηθευτών και πελατών σε όλη την αλυσίδα αξίας του αυτοκινήτου

«Οι αυξανόμενες απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας υλικών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες στους οποίους βασίζεται η Cofinity-X. Θα είμαστε σημαντικό μέρος ενός ταχέως κλιμακούμενου οικοσυστήματος στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν εξίσου όλες οι εταιρείες της αλυσίδας αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ως εκ τούτου, η προσφορά προϊόντων μας θα δημιουργήσει αλυσίδες δεδομένων από άκρου σε άκρο και αξία για όλους τους συμμετέχοντες» Alexander Schleicher, Διευθύνων Σύμβουλος Cofinity-X.

Προσφορά προϊόντων που σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει την αποδοχή και υιοθέτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι αλυσίδες δεδομένων από άκρου σε άκρο μπορούν να δημιουργηθούν μόνον εάν όλα τα μέρη είναι πρόθυμα να συνεργαστούν. Οι περισσότερες από τις εταιρείες της αλυσίδας αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η Cofinity-X θα προσφέρει εύκολη και γρήγορη ενσωμάτωση σε αυτούς τους βασικούς παίκτες. Θα δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο με τέσσερις βασικές προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών. Τα πρώτα προϊόντα και υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμα από τα τέλη Απριλίου 2023.

Το Open Marketplace φιλοδοξεί να επιτρέψει την αποτελεσματική «σύναψη σχέσεων» των συμμετεχόντων στο δίκτυο, δημιουργώντας ένα βέλτιστο περιβάλλον επιχειρηματικών εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πελάτες. Όλες οι προσφερόμενες εφαρμογές θα συμμορφώνονται με τις αρχές ανταλλαγής δεδομένων Catena-X και GAIA-X.

Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των μερών θα βασίζεται σε κυρίαρχες, ασφαλείς και τυποποιημένες αρχές, χωρίς να αποκλείονται κάποιες λύσεις. Κάθε συνεργάτης θα διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων του.

Οι συνδεδεμένες και κοινόχρηστες υπηρεσίες θα τροφοδοτήσουν τις επιχειρηματικές εφαρμογές που προσφέρονται στην αγορά και θα επιτρέψουν την ανταλλαγή δεδομένων με διαλειτουργική προσέγγιση ανοιχτού κώδικα, διασφαλίζοντας προστιθέμενη αξία για κάθε πελάτη.

Οι ενσωματωμένες υπηρεσίες θα προωθήσουν την υιοθέτηση του οικοσυστήματος Catena-X και θα επιταχύνουν την ψηφιακή σύνδεση των συνεργατών της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κάθε βήμα της αλυσίδας αξίας στο οικοσύστημα.

«Η Cofinity-X πρωτοπορεί στην εκβιομηχάνιση των προτύπων Catena-X και των τεχνουργημάτων λογισμικού, για να προσφέρει στους πελάτες ένα σημείο ενσωμάτωσης στον χώρο δεδομένων Catena-X. Είμαι ενθουσιασμένος για το πρώτο πραγματικά ανοιχτό και διαλειτουργικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργεί και δημιουργεί αξία για όλα τα μέλη», δήλωσε ο Oliver Ganser, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Catena-X Automotive Network e.V.

Η επένδυση στην Cofinity-X υπογραμμίζει τη δέσμευση των ιδρυτικών εταίρων να δημιουργήσουν το οικοσύστημα Catena-X. Κάθε μέτοχος κατέχει ίσο μερίδιο στην κοινοπραξία.

Προηγούμενο άρθροΗ Εταιρική Υπευθυνότητα της Star Automotive Ελλάς
Επόμενο άρθροΗ Audi εμβαθύνει την τεχνογνωσία λογισμικού