Η Volvo Cars προτείνει τη διανομή μετοχών της Polestar στους μετόχους της, ώστε να μειώσει το μερίδιό της στην τελευταία από το 48%, που είναι σήμερα, σε 18%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Volvo Car AB αποφάσισε στις 23 Φεβρουαρίου να προτείνει τη διανομή του 62,7% των μετοχών της Volvo Cars στην Polestar Automotive Holding UK PLC, στoυς μετόχους της Volvo Cars στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2024. Εάν η Ετήσια Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πρόταση, η συμμετοχή της Volvo Cars στην Polestar θα ανέρχεται σε ποσοστό 18,0% των συνολικών μετοχών της τελευταίας.

Η προτεινόμενη διανομή ακολουθεί την αξιολόγηση της Polestar Shareholding που κοινοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2024 και θα επιτρέψει στη Volvo Cars να συγκεντρώσει τους πόρους της στην επόμενη φάση του μετασχηματισμού της. Συνεπώς, η Volvo Cars δεν θα παράσχει περαιτέρω χρηματοδότηση στην Polestar. Η Geely Holding θα συνεχίσει να παρέχει επιχειρησιακή και οικονομική υποστήριξη στην Polestar. Η ισχυρή επιχειρησιακή συνεργασία της Volvo Cars και της Polestar σε Ε&Α, μεταποίηση, υπηρεσίες μετά την πώληση και εμπορική δραστηριότητα θα συνεχιστεί προς όφελος αμφοτέρων των εταιρειών και καθώς η Volvo Cars έχει σημαντικές συνεργασίες με την Polestar και οικονομική σχέση μέσω του εκκρεμούς μετατρέψιμου δανείου ύψους 1 δισ. USD, θα παραμείνει μέτοχος με μερίδιο 18,0% και ως εκ τούτου θα συνεχίσει να ασκεί επιρροή στην Polestar.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με προγενέστερη ανακοίνωση της Polestar, η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη μιας σειράς αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, παγκόσμιου δικτύου πωλήσεων και υπηρεσιών και διαφοροποιημένου κατασκευαστικού αποτυπώματος. Η Polestar ανακοίνωσε ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο τον Νοέμβριο του 2023 που έθετε σαφή πορεία προς την κερδοφορία. Με ενέργειες μείωσης του κόστους, αύξηση των περιθωρίων κέρδους και των ταμειακών ροών, η Polestar μείωσε τις αναμενόμενες ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης σε περίπου 1,3 δισ. δολάρια μέχρι το 2025 και προχωρά σε εξασφάλιση της απαιτούμενης πρόσθετης εξωτερικής χρηματοδότησης.

Προηγούμενο άρθροΑναθεώρηση Οδηγίας περί χορήγησης αδειών οδήγησης
Επόμενο άρθροΤο Renault 5 E-Tech Electric στην Έκθεση της Γενεύης