Μια captive lessor είναι ένα τμήμα, μια θυγατρική ή μια κοινοπραξία που έχει συσταθεί ως εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης από έναν κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο, με κύριο σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής μίσθωσης για την πώληση των προϊόντων του αναδόχου στους πελάτες του. Οι χρηματοδοτικές διευκολύνσεις που παρέχονται συνήθως από εταιρείες captive finance περιλαμβάνουν χρηματοδότηση αποθεματικού του αναδόχου τους για νέο και μεταχειρισμένο εξοπλισμό και τη χρηματοδοτική μίσθωση στους πελάτες του πωλητή, συνήθως με ευνοϊκούς όρους, με αντάλλαγμα το δικαίωμα πρώτης απόρριψης χρηματοδότησης πώλησης στους πελάτες. Οι πιστωτικές αποφάσεις είναι ευθύνη της captive, η οποία ειδικεύεται στην ανάληψη πίστωσης που χορηγείται στους πελάτες του αναδόχου. Η χρηματοδότηση λαμβάνεται συνήθως με την υποστήριξη του αναδόχου και συχνά μέσω της τιτλοποίησης των μισθώσεων εξοπλισμού τους.

Σύμφωνα με την Equipment Leasing and Finance Association – ELFA που εδρεύει στις ΗΠΑ, μια captive lessor είναι θυγατρική ή τμήμα του μητρικού κατασκευαστή με πάνω από το 50% της βάσης του ενεργητικού του να παράγεται μέσω χρηματοδότησης προϊόντων της μητρικής εταιρείας.

Οι captives έχουν γενικά ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων lessors λόγω της άμεσης πρόσβασης στους πελάτες και αποκλειστικών τεχνικών πωλήσεων, όπως ειδικές εκπτώσεις, χαμηλά τέλη χρηματοδότησης ή επιδοτούμενες υπολειμματικές αξίες. Η επιχορήγηση της υπολειμματικής αξίας των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων από τον ανάδοχο τους επιτρέπει τη μείωση των καταβολών του μισθωτή, ενώ ο ανάδοχος ελέγχει την αγορά του ιδίου μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

Οι captives διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης προμηθευτών πολλών κατασκευαστών και εμπόρων εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων της Caterpillar (Caterpillar Financial Services), της IBM (IBM Global Financing) και της Volkswagen (Volkswagen Financial Services). Επειδή ο πρωταρχικός στόχος των captives είναι να διευκολύνουν τη χρηματοδοτική μίσθωση και τη χρηματοδότηση των προϊόντων του αναδόχου τους, προσφέρουν συνήθως χρηματοδοτικές μισθώσεις σε περιορισμένο τομέα της αγοράς.

Σε παλαιότερη ανάλυση της KPMG προσδιοριζόταν η επίδρασή των captives στα αποτελέσματα των μητρικών τους αυτοκινητοβιομηχανιών, όπου με βάση τους ισολογισμούς του 2010 ήταν 50% στο σύνολο του ενεργητικού, 13% στα έσοδα, 20% στα αποθεματικά και 16% στα κέρδη προ φόρων.

 

Προηγούμενο άρθροΤο «τραύμα του diesel» εμποδίζει την αποδοχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Βέλγιο
Επόμενο άρθροΗ ΕΕ προωθεί τη διευκόλυνση δράσεων εγκατάστασης συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων