Η WTW (πρώην Willis-Towers-Watson) συνεργάζεται, μαζί με την Deloitte, με το Mobility Maturity Map, πρωτοβουλία του Smart Mobility Institute του Fleet Europe.

Για να γίνει αντιληπτός ο λόγος που η WTW, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, κινδύνων και κεφαλαίων, υποστηρίζει το Mobility Maturity Map, το Fleet Europe συνομίλησε με την Lisa Grunditz, Διευθύντρια Rewards Data Intelligence και τονTijl Schelkens, Senior Associate που ηγείται της Έρευνας Παροχής Εταιρικού Αυτοκινήτου της WTW.

Η σημασία του Mobility Maturity Map για τους υπεύθυνους στόλου

Lisa Grunditz

Lisa Grunditz: «Η γεωγραφική τοποθεσία πάντα επηρέαζε τα καθήκοντα και τις ευθύνες των υπευθύνων στόλου. Εξετάζοντας την παραδοσιακή διαδικασία εταιρικών αυτοκινήτων ή επιδομάτων αυτοκινήτου παγκοσμίως, παρατηρούμε μεγάλες αποκλίσεις που θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίον οι υπεύθυνοι στόλου προσεγγίζουν το έργο τους. Οι οργανισμοί αρχίζουν να περιλαμβάνουν ή να συνδυάζουν εναλλακτικές λύσεις κινητικότητας στα πακέτα παροχών τους και η πολυπλοκότητα αυξάνεται».

Ακριβώς όπως και τα εταιρικά αυτοκίνητα και τα επιδόματα αυτοκινήτου, οι εναλλακτικές επιλογές κινητικότητας ποικίλλει σημαντικά ανά χώρα, ακόμα και εντός περιοχών ή πόλεων της ίδιας χώρας. Ο χάρτης δίνει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους στόλου να έχουν ενημερωμένη επισκόπηση των κύριων παραγόντων επικράτησης εναλλακτικής κινητικότητας σε βασικές χώρες.”

Ανάγκη ολιστικής προσέγγισης

Η WTW υποστηρίζει οργανισμούς σε όλο τον κόσμο ενισχύοντας τα προγράμματα ανθρώπινου δυναμικού, από τη διαμόρφωση στρατηγικών σχεδιασμού και παροχών, μέχρι την επίτευξή τους. Η εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε αξιόπιστα, σύγχρονα δεδομένα αποζημιώσεων και παροχών, που βοηθούν τους οργανισμούς να παραμένουν ανταγωνιστικοί και να συμβαδίζουν με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Το αυξημένο ενδιαφέρον για την εναλλακτική κινητικότητα και οι ταχέως εξελισσόμενες αλλαγές που παρατηρεί η WTW καθιστούν καρποφόρα την συνεργασία με άλλους ειδικούς εταιρικής κινητικότητας.

Lisa Grunditz: «Δημιουργούμε πιο σαφή εικόνα για τους υπεύθυνους στόλου, χάρη στα διαφορετικά κοινά και τις πηγές πληροφοριών μας».

Στοιχεία επίδρασης στην πολιτική αυτοκινήτου

Ο Tijl Schelkens εξηγεί: «Οι επιχειρηματικές απαιτήσεις, η οικονομική προσιτότητα, οι πρακτικές της τοπικής αγοράς και η νομοθεσία πάντα επηρέαζαν τις πολιτικές αυτοκινήτου. Το πλαίσιο ESG (περιβαλλοντικό, κοινωνικό και διακυβέρνηση) επηρεάζει επίσης όλο και περισσότερο τις πολιτικές. Οι κανονιστικές αλλαγές, οι απαιτήσεις των επενδυτών, η πίεση των πελατών και ο ανταγωνισμός για τους εργαζόμενους ωθούν σε εναλλακτικές λύσεις. Η πανδημία COVID-19 επηρέασε και αυτή, με αποτέλεσμα την εμφάνιση πιο ευέλικτων προτύπων εργασίας».

Παρ’ όλα αυτά: «Οι εργαζόμενοι επιδιώκουν πιο ευέλικτες παροχές, αλλά παραμένουν προσκολλημένοι στα εταιρικά αυτοκίνητα ως σημαντικά συστατικά του Συνολικού Πακέτου Αμοιβών που επηρεάζει την προσέλκυση και την διατήρηση».

Η κινητικότητα ως τοπική λύση

Tijl Schelkens

Ο Tijl Schelkens επιβεβαιώνει: «Η επικράτηση εναλλακτικών επιλογών κινητικότητας ποικίλλει σημαντικά ανά χώρα, λόγω τοπικών κινήτρων. Για παράδειγμα, η πρόσβαση σε ποδήλατα για εργαζόμενους που δικαιούνται παροχής αυτοκινήτου διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εναλλακτικές επιλογές δεν αντικαθιστούν τις παραδοσιακές πολιτικές αυτοκινήτου. Το πλήθος των εταιρειών που εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταργήσουν την την παροχή αυτοκινήτου παραμένει χαμηλό.

Κόστος: παράγοντας επηρεασμού ανθρώπινου δυναμικού και στόλου

«Ο πληθωρισμός είναι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο», συνεχίζει η Lisa Grunditz. «Οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού έχουν επιφορτιστεί με τη διαχείριση του κόστους και την βελτιστοποίηση της προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων. Οι πολιτικές αυτοκίνητου είναι μέρος αυτού. Πολλοί οργανισμοί έχουν αναθεωρήσει τις πολιτικές τους και έχουν αυξήσει τους προϋπολογισμούς εταιρικών αυτοκινήτων από το 2022 για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες τιμές τους. Για παράδειγμα, οι προϋπολογισμοί leasing για επαγγελματίες εκτός πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν έως και 10% σε ένα χρόνο».

Χαρακτηριστικά πελάτη κινητικότητας

Η ιεράρχηση ESG μιας εταιρείας και ο στόχος ευέλικτης εμπειρίας εργαζομένων επηρεάζουν την πρόθεση εξέτασης εναλλακτικών λύσεων εταιρικών αυτοκινήτων. Η γεωγραφική θέση παίζει σημαντικό ρόλο. Τα τοπικά νομοθετικά και φορολογικά κίνητρα, η διαθεσιμότητα εναλλακτικών επιλογών και παρόχων κινητικότητας και οι τοπικές επιχειρηματικές απαιτήσεις επηρεάζουν την πιθανότητα ενός οργανισμού να διευρύνει τις επιλογές του κινητικότητας.

Η Lisa Grunditz αναφέρει μερικά παραδείγματα: «Οι συμμετέχοντες στην έρευνα στο Βέλγιο και την Ολλανδία προέρχονται από εταιρείες διαφόρων τομέων που παρέχουν εναλλακτικές λύσεις έναντι εταιρικού αυτοκινήτου, με υψηλότερη εκπροσώπηση του τομέα φαρμακευτικών και επιστημών υγείας. Η φύση του εργατικού δυναμικού ενός οργανισμού είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η κατανόηση του τι χρειάζονται και τι εκτιμούν οι εργαζόμενοι συγκεκριμένης τοποθεσίας είναι απαραίτητη για την υιοθέτηση νέων πολιτικών. Η οικονομική προσιτότητα και η ικανότητα διαχείρισης συνδυασμού επιλογών κινητικότητας επηρεάζουν επίσης τη μετάβαση, επομένως η εστίαση των προσπαθειών και των πόρων για εξεύρεση λύσεων που θα εκτιμήσουν οι εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα σημαντική».

Ετήσια έρευνα WTW

Η ετήσια έρευνα WTW, από τα βασικότερα στοιχεία του οικοσυστήματος C&B, παρουσιάζει δεδομένα από περισσότερες από 23.000 οντότητες σε σχεδόν 80 χώρες, σε τρεις βασικές περιοχές: Ασία-Ειρηνικός, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και Λατινική Αμερική. Η WTW ζητά από τις εταιρείες στοιχεία για τις πολιτικές και τις θέσεις τους για τα εταιρικά αυτοκίνητα ετησίως, καλύπτοντας φορολογικά θέματα. Συλλέγοντας και συνδυάζοντας αυτά τα δεδομένα, η WTW υποστηρίζει τους εργοδότες στη συγκρότηση βέλτιστων πολιτικών και πρακτικών εταιρικών αυτοκινήτων για βελτίωση των παροχών εργαζομένων.

Φωτογραφίες: WTW και Global Fleet

Προηγούμενο άρθροDestination Zero: Adopt & Adapt
Επόμενο άρθροMercedes-Benz: 10 χρόνια Active Brake Assist για πεζούς