Η Stellantis N.V. και η Dongfeng Motor International Co., Limited, θυγατρική της Dongfeng Motor Group Company Limited, επιβεβαιώνουν συναλλαγή με την οποία η Stellantis θα επαναγοράσει 50 εκατομμύρια κοινές μετοχές (1,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Stellantis προ ακύρωσης) από την Dongfeng, έναντι συνολικού τιμήματος 934 εκατ. ευρώ.

Η Stellantis σχεδιάζει να ακυρώσει αυτές τις μετοχές.Σύμφωνα με τους όρους του ανακοινωθέντος πλαισίου επαναγοράς μετοχών που συμφωνήθηκε στις 15 Ιουλίου 2022, η Dongfeng υπέβαλε πρόταση πώλησης στη Stellantis, προσδιορίζοντας τον αριθμό των μετοχών και τον πιθανό χρόνο συναλλαγής και η Stellantis άσκησε το δικαίωμά της αποδοχής της προσφοράς.

Βάσει των προσυμφωνημένων όρων του πλαισίου επαναγοράς μετοχών, η τιμή καθορίστηκε στη μέση τιμή κλεισίματος πέντε ημερών των μετοχών Stellantis στο Euronext στο Μιλάνο, για την περίοδο που έληξε αμέσως προ της ημερομηνίας υποβολής προσφοράς εκ μέρους της Dongfeng (21 Νοεμβρίου 2023).

Η Dongfeng θα διατηρήσει 49,2 εκατομμύρια κοινές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Stellantis μετά την ακύρωση και το πλαίσιο επαναγοράς μετοχών που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο μερών παραμένει σε ισχύ σχετικά με τις εν λόγω μετοχές.

Η αγορά κοινών μετοχών της Stellantis από την Dongfeng πραγματοποιήθηκε κατόπιν εξουσιοδότησης της γενικής συνέλευσης της Stellantis, στις 13 Απριλίου 2023.

Η συναλλαγή επαναγοράς μετοχών από την Dongfeng δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ανοικτής αγοράς ύψους 1,5 δισ. ευρώ της Stellantis, που ανακοινώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2023 και το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023.

Προηγούμενο άρθροΟι βραβευθέντες των Fleet Europe Awards 2023
Επόμενο άρθροΗ ADESA Europe μετονομάζεται σε OPENLANE Europe