Αυτή είναι η ασυνήθιστη ιστορία τριών νέων και μιας νέας στο Περθ της Αυστραλίας, του Ron, του Bec και του Irwan, όλοι με αυτοκινητιστικό υπόβαθρο και της Ovidiu, της τεχνολόγου, οι οποίοι έχουν ανατρέψει το fleet management. Όπως οι περισσότερες καλές ιδέες, η ιδέα τους ήταν απλή: ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαχείρισης στόλου με την εφαρμογή μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης.

Η OviDrive® ™ δημιουργήθηκε το 2015. Με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας, η ομάδα κατάφερε να εξελιχθεί και να αναπτύξει ένα μοναδικό εργαλείο, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από τις τυποποιημένες λύσεις. Αντί να ακολουθεί τα οχήματα, η OviDrive® ™ αναπτύσσει την τηλεματική σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα αυτοματοποιημένων λύσεων. Συνδέει το όχημα (τηλεματική) με τον οδηγό (κινητή εφαρμογή) και δημιουργεί μια ζωντανή αλληλεπίδραση μεταξύ αυτής της σύνδεσης και του οικοσυστήματος του στόλου (προμηθευτές, διοίκηση, πληρωμές, διαχειριστής στόλου).

Τηλεματική

Το Fleet Europe, μίλησε με τον Irwan Iriks, ο οποίος βρισκόταν στο Σίδνεϊ, όπου χαλάρωνε μετά από δύο πολυάσχολους μήνες στο Χονγκ Κονγκ.

Θεωρείτε ότι η τηλεματική, ως αυτόνομο εργαλείο, έχει ακόμα μέλλον;

Υπάρχουν μειονεκτήματα στην παραδοσιακή τηλεματική. Πολλά δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα, αλλά πρέπει να επεξεργασθούν και να ερμηνευθούν και αυτή η διαδικασία είναι επιρρεπής σε ανθρώπινο λάθος. Στη συνέχεια, κάποιος πρέπει να βρει ποιές είναι οι σωστές ενέργειες και να τις εκτελέσει με επιτυχία. Τα δεδομένα της τηλεματικής μπορεί να είναι εξαιρετικά, αλλά στην πραγματικότητα δημιουργούν πρόσθετη εργασία και καθυστέρηση, επειδή ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να υπεισέρχεται πολύ.

Στη συνέχεια, ακόμα και αν ερμηνευτούν σωστά, τα εργαλεία τηλεματικής ενεργοποιούνται μετά τα γεγονότα. Αν δείτε ότι ο οδηγός παίρνει λάθος διαδρομές ή οδηγεί ανασφαλώς, τότε μόνον μπορείτε να αναλάβετε δράση. Εδώ παρεμβαίνει το OviDrive®: λόγω του ότι το όχημα και ο οδηγός συνδέονται ζωντανά με το οικοσύστημα και την αγορά, οι αλγόριθμοί  μπορούν να δράσουν αμέσως, αντί να περιμένουν να ερμηνεύσει τα ιστορικά δεδομένα ο ανθρώπινος παράγοντας.

Με τι μοιάζει η αυτοματοποίηση;

Η πλατφόρμα OviDrive® ™ αυτοματοποιεί τις εργασίες, τις διαδικασίες, τις αποφάσεις και τις πληρωμές μεταξύ προμήθειας και διάθεσης. Χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση για να διδαχθούμε από τα γεγονότα και να μειώσουμε τη χειρωνακτική εργασία που απαιτείται για παρόμοιες μελλοντικές περιπτώσεις. Όταν συμβαίνει ατύχημα, για παράδειγμα, η πλατφόρμα δεν θα ενημερώσει απλώς το οικοσύστημα του οχήματος (Fleet Manager, μίσθωση, ασφάλιση, επισκευή, αντικατάσταση), αλλά θα διαχειρισθεί επίσης τις ροές εργασίας που έχουν ενεργοποιηθεί από την ώρα του ατυχήματος. Τα πάντα συμβαίνουν ζωντανά, γεγονός που αποτελεί την κύρια διάκριση σε σχέση με τα περισσότερα άλλα εργαλεία διαχείρισης στόλου, που καταγράφουν δράσεις και γεγονότα, αλλά δεν τα παράγουν.

Ένα μελλοντικό επιχειρηματικό μοντέλο

Η πλατφόρμα OviDrive® ™ είναι κατασκευασμένη για μισθωμένους ή ιδιόκτητους στόλους;

Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Η τάση από την ιδιοκτησία στη χρησικτησία έχει ήδη ξεκινήσει και το κύριο ερώτημα σύντομα θα είναι: ποιος θα διαχειριστεί όλα αυτά τα ρομποταξί, τα shared οχήματα, τα αυτόνομα λεωφορεία και ούτω καθεξής; Αν το κάνουμε με τον παλιό γνωστό τρόπο και ζητήσουμε από μια ομάδα ανθρώπων να διαχειριστούν αυτά τα οχήματα, αυξάνουμε το νεκρό χρόνο και το περιθώριο σφάλματος και τελικά θέτουμε ολόκληρη την επιχείρηση σε κίνδυνο. Η λύση πρέπει να είναι αυτοματοποιημένη και άμεση ή, με άλλα λόγια, το όχημα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις για τον εαυτό του, υποβοηθούμενο από ένα σύστημα όπως η OviDrive® ™.

Σήμερα, όμως, είμαστε σε μεταβατικό στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι η OviDrive® ™ εξυπηρετεί έναν πελάτη που εξελίσσεται από τα παραδοσιακά σε αυτόνομα και συνδεδεμένα οχήματα και που κάνει τα πρώτα βήματα προς ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Η λύση τον βοηθάει να προετοιμαστεί και κατά τη διαδικασία να βελτιώσει το FTE (Full-time equivalent – ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης). Με την πλατφόρμα OviDrive® ™, ένα άτομο μπορεί να διαχειριστεί πάνω από 10.000 αυτοκίνητα.

Η απόδοση της επένδυσης για τις προμήθειες

Οι εξοικονομήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη του Procurement Manager και η OviDrive® ™ κατανοεί ότι η μείωση του κόστους FTE στην πραγματικότητα αποτελεί εξοικονόμηση. Όπως εξηγεί ο Irwan Iriks: “Εδώ αναλαμβάνουν η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση. Με βάση αυτά που έχουν προηγουμένως επεξεργαστεί οι αλγόριθμοι, η πλατφόρμα είναι σε θέση να πάρει τις αποφάσεις που είναι αποδοτικές και οικονομικές. Διαχειριζόμαστε τις προτιμώμενες συμφωνίες προμηθευτών για την παροχή πλήρους διαφάνειας και διασφαλίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει προσφέρουν την καλύτερη δυνατή απόδοση”.

Αξία για τον Fleet Manager

Η OviDrive® ™ καθιστά περιττό τον Διαχειριστή Στόλου; 

Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν ακυρώνουμε τους διαχειριστές στόλου, τους οδηγούμε στο ανώτερο επίπεδο αποτελεσματικότητας. Κατά την άποψή μας, ο Διαχειριστής Στόλου δεν θα πρέπει να επαληθεύει τιμολόγια ή να επεξεργάζεται ερωτήσεις οδηγών, εγκρίσεις ή εισερχόμενα δεδομένα. Αυτοί οι επαγγελματίες του στόλου μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερη αξία στην επιχείρηση και δεν πρέπει να κωλησιεργούν με όλες αυτές τις ιδιόμορφες λεπτομέρειες. Δώστε τους ένα καλό εργαλείο και θα μπορούν να εργάζονται για την ασφάλεια, τη στρατηγική και την αποτελεσματικότητα. Τους εξυπηρετεί και τελικά εξυπηρετεί και τους εργοδότες τους”.

Renault-Nissan-Mitsubishi

Το 2018, η OviDrive® ™ προσκλήθηκε στο INFINITI Lab Growth Accelerator, μια πρωτοβουλία της Alliance των Renault-Nissan-Mitsubishi. Κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης δύο μηνών, η OviDrive® ™ μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του επιχειρηματικού κεφαλαίου, Alliance Ventures. “Ήμασταν μία από τις οκτώ νεοσύστατες επιχειρήσεις που επελέγησαν μεταξύ 1.100 υποψηφίων. Κατά τη διάρκεια των οκτώ εβδομάδων στο εργαστήριο στο Χονγκ Κονγκ, το επιχειρηματικό μοντέλο  και η τεχνολογία μας δοκιμάστηκαν και ξοδεψαμε πολύ χρόνο για να κατανοήσουμε την επιχείρηση και να δούμε πώς η τεχνολογία μας θα μπορούσε να εφαρμοστεί απευθείας μέσω του κατασκευαστή οχημάτων.

Υπάρχουν περισσότερες συναρπαστικές πληροφορίες για την Alliance, αλλά προς το παρόν μπορούμε να πούμε ότι ο Irwan Iriks επέστρεψε με κάποια καλά νέα και ένα υπογεγραμμένο συμφωνητικό.

Δεδομένα

Η προσέγγιση της OviDrive® ™ για την ανταλλαγή δεδομένων είναι μοναδική σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα αποτελούν πηγή κέρδους. “Είναι απλό, δεν μοιραζόμαστε και δεν πωλούμε δεδομένα. Οι πελάτες μας διαθέτουν τα δικά τους δεδομένα. Όταν μια εντολή εργασίας εκδίδεται, για παράδειγμα, το κέντρο εξυπηρέτησης θα δει μόνο το ιστορικό συντήρησης του οχήματος και ό,τιδήποτε πρέπει να γίνει στο όχημα. Επιπλέον, προστατεύουμε την ιδιωτικότητα των χρηστών, σχεδιάζοντας ειδικά την πλατφόρμα ώστε να μη βασίζεται σε προσωπικά δεδομένα. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε το προφίλ κάποιου στο Facebook ή τη συμπεριφορά του στις αγορές. Πρόκειται για τα στοιχεία, όχι για τα πρόσωπα.”

Έρχονται περισσότερα

Η OviDrive® ™ προχωρά. Αφού είχε τεράστια ζήτηση στην Αυστραλία, η εταιρεία επεκτείνεται τώρα παγκοσμίως. Η πελατειακή της βάση έχει επεκταθεί από επιχειρηματικούς στόλους σε εταιρείες παροχής οδικής βοήθειας και ακόμα και σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Irwan Iriks: “Όποιοι έχουν οχήματα προς διαχείριση μπορούν να έλθουν σε επαφή μαζί μας. Είμαστε ένα μοντέλο που λειτουργεί στο cloud, τύπου Software as a Service, με μηνιαία συνδρομή, ο εξοπλισμός μας είναι χαμηλού κόστους, plug and play και μπορεί να εγκατασταθεί σε λιγότερο από πέντε λεπτά. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένα εμπόδιο για μια δοκιμή”.

Η μελλοντική συνεργασία μεταξύ Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance και OviDrive® ™ θα ωθήσει πάρα πολύ την εταιρεία. Αναμένονται πολύ περισσότερα από την OviDrive® ™!

Προηγούμενο άρθροUZE Mobility: 500 van StreetScooter για δωρεάν κοινή χρήση
Επόμενο άρθροΣυνδυασμός leasing και car sharing από ALD και SnappCar