Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα οδηγία της ΕΕ με δεσμευτικούς στόχους για τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στις δημόσιες προμήθειες όλων των κρατών μελών.

Το κείμενο περιλαμβάνει νέο ορισμό για το “καθαρό όχημα”. Ο ορισμός του καθαρού ελαφρού οχήματος βασίζεται στα πρότυπα εκπομπών CO2 και προβλέπει μηδενικά όρια εκπομπών CO2 από το 2026 και μετά. Ο ορισμός του καθαρού βαρέος οχήματος βασίζεται στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Επιπλέον, υπάρχουν επιμέρους στόχοι για τα λεωφορεία μηδενικών εκπομπών.

Το πεδίο εφαρμογής των κανόνων επεκτείνεται ως προς τις καλυπτόμενες πρακτικές δημόσιων προμηθειών. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν επίσης σε ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, όπως τις υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών, τις υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών, τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων.

Οι προηγούμενοι κανόνες της ΕΕ για την προώθηση των καθαρών οχημάτων στις δημόσιες προμήθειες είχαν θεσπιστεί το 2009.

Οι νέοι κανόνες, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου, θα ενισχύσουν την ασφάλεια της αγοράς, θα τονώσουν την καινοτομία και θα προωθήσουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Τα καθαρά οχήματα θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια της ΕΕ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού.

“Το διακύβευμα είναι μεγάλο”, δήλωσε ο Răzvan Cuc, Υπουργός Μεταφορών της Ρουμανίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου. “ο αέρας που αναπνέουμε, η κλιματική αλλαγή και η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Η προώθηση των καθαρών οχημάτων στις δημόσιες προμήθειες είναι μια από τις πολλές πολιτικές πρωτοβουλίες που θα μας μετατρέψουν σε αυτό που θέλουμε να γίνουμε: παγκόσμιος ηγέτης όσον αφορά την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές Η μεταρρύθμιση θέτει ελάχιστους εθνικούς στόχους όσον αφορά την προμήθεια καθαρών ελαφρών (αυτοκινήτων και ημιφορτηγών) και βαρέων (φορτηγών και λεωφορείων) οχημάτων και καθορίζει απλούστερη μέθοδο για τον υπολογισμό τους. Τα μέτρα περιλαμβάνουν δύο διαφορετικές περιόδους αναφοράς, μία που λήγει το 2025 και μία που λήγει το 2030“.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2019 επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία μεταξύ της ρουμανικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ψήφισε στις 18 Απριλίου 2019.

Η οδηγία θα δημοσιευθεί τώρα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα αρχίσει να ισχύει 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της. Τα κράτη μέλη θα έχουν ακολούθως στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να θεσπίσουν εθνικές διατάξεις. Ανά τριετία, θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων. Η πρώτη από τις εκθέσεις αυτές θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 18 Απριλίου 2026.

Προηγούμενο άρθροJaguar XE SV Project 8: To απόλυτο Q-Car
Επόμενο άρθρο“Κορυφαία απόδοση” στο Performance Marketing για LeasePlan Hellas και Reprise