Σε ισχύ ο νέος νόμος 4710, για την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης, που ψηφίστηκε την 21η Ιουλίου από τη Βουλή, με βελτιώσεις στο αρχικό σχέδιο που προέκυψαν από τη διαβούλευση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α142-23.07.2020 (Σελίδες 52, 8917 – 8968) .

Ο νόμος για την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Α. Γενικές διατάξεις και κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Β. Οργάνωση της αγοράς ηλεκτροκίνησης και των υποδομών φόρτισης. Γ. Tροποποίηση του Δ’ μέρους του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) για την ενσωμάτωση της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών. Τα υπόλοιπα μέρη του νόμου αναφέρονται σε οργανωτικά θέματα και άλλες διατάξεις

Α. Γενικές διατάξεις και κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

 • Δημιουργία δωρεάν θέσεων στάθμευσης για Η/Ο
 • Κίνητρα αδειοδότησης μονάδων παραγωγής Η/Ο και αγαθών ή ειδών Η/Ο (Προσθήκη άρθρου 25Α) στον ν. 3982/2011
 • Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους και απαγόρευσης εισαγωγής σε παλαιά, ρυπογόνα μεταχειρισμένα οχήματα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

 • Απαλλαγές από το εισόδημα για δαπάνες ή παραχώρηση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. (Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε.)
 • Προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων που αφορούν στους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την προστασία του περιβάλλοντος (Τροποποίηση του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.)
 • Φορολογικές αποσβέσεις στα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων (Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε.)
 • Εξαίρεση αγοράς αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων – Τροποποίηση του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.
 • Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Έναρξη ισχύος (Συμπλήρωση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.)

Β. Οργάνωση της αγοράς ηλεκτροκίνησης και των υποδομών φόρτισης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

 • Οργάνωση της αγοράς φόρτισης Η/Ο (Τροποποίηση του άρθρου 134Β του ν. 4001/2011)
 • Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.)
 • Υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων μέσω του Μ.Υ.Φ.Α.Η.
 • Τιμολόγηση υπηρεσιών επαναφόρτισης
 • Ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

 • Χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Η/Ο από ΟΤΑ
 • Χωροθέτηση χώρων στάσης / στάθμευσης(πιάτσες) Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ οχημάτων με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο
 • Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Η/Ο για ΑμεΑ
 • Σήμανση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο

 • Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις παρ. 2 έως 7 του άρθρου 8 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (L 153), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 (L 156)
 • Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε νέα κτίρια (παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
 • Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια (παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
 • Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους που στεγάζονται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
 • Προϋποθέσεις εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε κτίρια (παρ. 7 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
 • Εξαίρεση από την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4495/2017)
 • Μέτρα πυροπροστασίας (Τροποποίηση του άρθρου 6 του π.δ. 41/2018)
 • Προδιαγραφές ηλεκτρικής εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο – Σύνδεση στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ Η/Ο ΚΑΙ ΚΤΕΟ

 • Όροι λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων (Τροποποίηση άρθρων 21 και 28 του π.δ. 455/1976)
 • Λειτουργία των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης
 • Άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης
 • Τεχνικός έλεγχος Η/Ο
 • Διαχείριση συσσωρευτών Η/Ο

Γ΄: Τροποποίηση του τέταρτου μέρους του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «Για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών» (L188) και άλλες διατάξεις

Τα υπόλοιπα μέρη του νόμου αναφέρονται σε οργανωτικά θέματα και άλλες διατάξεις.

Η ισχύς του άρχισε από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here