Η στρατηγική μηδενικών εκπομπών για το 2050 σημαίνει επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών έως το 2030. Η μετάβαση αποτελεί επίσης ευκαιρία για τη βιομηχανία, την απασχόληση και την ανάπτυξη. Τουλάχιστον το 35% των δαπανών της ΕΕ στον τομέα της έρευνας πρέπει να υποστηρίζουν τους στόχους για το κλίμα. Αυτά εν ολίγοις είναι τα βασικά σημεία στα οποία κατέληξαν οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας, σχετικά με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών. 

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής δήλωσαν στις 20 Φεβρουαρίου ότι μόνο δύο από τα οκτώ σενάρια που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της τον Νοέμβριο θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να φθάσει τον στόχο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με καθαρό μηδενικό συντελεστή μέχρι το 2050. Δέσμευση, που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Και δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την Επιτροπή να προωθήσει αυτά τα δύο σενάρια. Ας δούμε τι προτείνουν:

Περισσότερο φιλόδοξοι στόχοι

Η επίτευξη αυτού του στόχου με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο απαιτεί την αύξηση του στόχου μείωσης των εκπομπών από 40% σε 55% για το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Καλούν τους ηγέτες της ΕΕ να υποστηρίξουν την αύξηση του στόχου στη διάσκεψη κορυφής της ΕΕ στο Σίμπιου (Sibiu) τον Μάιο του 2019, ενόψει της διάσκεψης κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα τον Σεπτέμβριο.

Η στρατηγική της ΕΕ για μηδενικές εκπομπές πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις άμεσες μειώσεις των εκπομπών και στην ενίσχυση των φυσικών συλλεκτών και δεξαμενών άνθρακα (όπως τα δάση). Οι τεχνολογίες απομάκρυνσης άνθρακα, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άμεσες επιλογές μείωσης των εκπομπών.

Πολιτικές ενέργειας και βιομηχανίας

Σε ξεχωριστό κείμενο που υιοθετήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Βιομηχανίας πιστεύουν ότι η ανανεώσιμη ενέργεια και η ενεργειακή απόδοση είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη της μετάβασης προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η ηγετική θέση της ΕΕ στους τομείς αυτούς θα αποδείξει στον κόσμο ότι η μετάβαση στην καθαρή ενέργειας είναι και δυνατή και ευεργετική. Υπογραμμίζουν επίσης ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μπορεί να εξαπλωθούν άνισα σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικά σημεία εκκίνησης.

Επένδυση στην κυκλική οικονομία και τη βιο-οικονομία

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι η μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου παρουσιάζει επίσης σημαντικές ευκαιρίες. Οι επενδύσεις στη βιομηχανική καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών τεχνολογιών και της καθαρής τεχνολογίας, απαιτούνται για τη βελτίωση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας π.χ. σε μια αυξανόμενη κυκλική οικονομία και βιο-οικονομία. Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία της ύπαρξης μιας προβλέψιμης πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα για τους επενδυτές, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν μακροπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν τη θέση του ΕΚ να διαθέσει τουλάχιστον το 35% των δαπανών για την έρευνα (Horizon Europe) για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων.

Επόμενα βήματα

Το ψήφισμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος εγκρίθηκε με 49 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 6 αποχές. Το κείμενο της Επιτροπής Βιομηχανίας εγκρίθηκε με 47 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 6 αποχές. Και τα δύο θα τεθούν σε ψηφοφορία από το πλήρες Σώμα κατά τη σύνοδο της ολομέλειας, 11-14 Μαρτίου, στο Στρασβούργο.

Οι συμμετέχοντες της συμφωνίας του Παρισιού καλούνται να κοινοποιήσουν έως το 2020 τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα μέσα αιώνα. Στην ανακοίνωση “Καθαρός πλανήτης για όλους” που εγκρίθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε το στρατηγικό, μακροπρόθεσμο όραμά της για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία μέχρι το 2050, συμπεριλαμβανομένων οκτώ πιθανών κατευθύνσεων.

Η ανακοίνωση παρουσιάζει επιλογές που επιτρέπουν τη διεξοδική συζήτηση σχετικά με την πορεία προς το 2050. Η συζήτηση αυτή θα επιτρέψει στην ΕΕ να υιοθετήσει και να υποβάλει μέχρι το 2020 μια φιλόδοξη στρατηγική στην UNFCCC και να καθορίσει την κατεύθυνση της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.

 

 

Προηγούμενο άρθροΤο Subaru VIZIV Adrenaline Concept στη Γενεύη
Επόμενο άρθροΕγκρίθηκε η υποχρεωτική χρήση τεχνολογιών που σώζουν ζωές