Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42 MW χωροθετείται στη θέση Μαρίστι – Μαυροβούνι, του Δ. Θηβαίων Βοιωτίας (© Total Eren)

Η Total Eren, ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με έδρα το Παρίσι, ανακοίνωσε σήμερα την επιτυχή αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου χρέους 200 εκατ. ευρώ για το χαρτοφυλάκιο ηλιακών και αιολικών μονάδων της που βρίσκονται στην Ελλάδα. Οι σχετικές μονάδες αντιπροσωπεύουν συνολική ισχύ 162 MW.

Η αναχρηματοδότηση ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ, μέσω κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου με την Eurobank Ergasias να ενεργεί ως αποκλειστικός διοργανωτής με συμμετοχή ποσού 130 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank καλύπτει τα υπόλοιπα 70 εκατ. ευρώ Επιπλέον η Eurobank Ergasias θα χρηματοδοτήσει ΦΠΑ ύψους 1,9 εκατ. ευρώ.

Τμήμα του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη εξόφληση υφιστάμενου χρέους ύψους 110 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είχε χρηματοδοτήσει το χαρτοφυλάκιο τεσσάρων αιολικών και επτά φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 127 MW και 35 MW αντίστοιχα, από το 2015. Το υπόλοιπο ποσό κα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των στόχων ανάπτυξης της Total Eren και θα επιτρέψουν περαιτέρω επενδύσεις σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα.

Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Παλαιοχώρα, 9 MW (© Total Eren)

Η Total Eren δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα από το 2012, εισερχόμενη στην αγορά σε μια δύσκολη περίοδο για την εθνική οικονομία. Έκτοτε, η Total Eren συγκρότησε μια έμπειρη και συμπαγή ομάδα 40 ατόμων, ανασυγκροτήθηκε στην τοπική της θυγατρική Eren Hellas και ανέπτυξε με επιτυχία ισχυρούς δεσμούς με σημαντικούς τοπικούς οικονομικούς και βιομηχανικούς συνεργάτες.

Στην Ελλάδα, η Total Eren διαθέτει μια συνολική μεικτή εγκατεστημένη ισχύ 290 MW (260 MW αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων εν λειτουργία καθώς και 30 MW αιολικών έργων υπό κατασκευή). Μελλοντικά η Total Eren επιδιώκει την ανάπτυξη της στην ελληνική αγορά με περισσότερα από 300 MW αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων υπό ανάπτυξη στο τέλος του έτους.

Την 10η Δεκεμβρίου 2018, η Total Eren, στη δεύτερη δημοπρασία για Αιολικά Πάρκα της Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), μειοδότησε για ένα αιολικό έργο ισχύος 14.4 MW, με την ονομασία “Mάνδρα”.

Η Total Eren, που ιδρύθηκε το 2012 από τους Πάρη Μουράτογλου και David Corchia, έχει δημιουργήσει παγκοσμίως ένα σημαντικό και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αιολικών, φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών έργων εγκατεστημένης μικτής ισχύος άνω των 1.300 MW, σε λειτουργία ή υπό κατασκευή. Μέσω συνεργασιών με τοπικές εταιρείες, η Total Eren στην παρούσα φάση αναπτύσσει πολυάριθμα ενεργειακά έργα σε χώρες και περιοχές όπου η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί μια οικονομικά βιώσιμη απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, όπως στην Ασία-Ειρηνικό, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Στόχος της είναι να επιτύχει συνολική καθαρή εγκατεστημένη ισχύ άνω των 3 GW έως το 2022. Την 1η Δεκεμβρίου 2017, η Total S.A, ο μεγάλος παγκόσμιος ενεργειακός παίκης, απέκτησε έμμεση συμμετοχή 23% στην Total Eren.

Στις φωτογραφίες οι μονάδες παραγωγής ενέργειας στο Μαρτίστι (Δερβενοχώρια), 42 MW και στην Παλαιοχώρα 9 MW (© Total Eren)

Προηγούμενο άρθροΗ Nissan στο σωστό δρόμο για πιο βιώσιμες εγκαταστάσεις
Επόμενο άρθροPeer-to-peer car sharing: Νέος τρόπος έξυπνης κινητικότητας