Η πορεία του BMW Group προς την κυκλική οικονομία

Το μότο του BMW Group για την κυκλική οικονομία “RE:Think, RE:Duce, RE:Use, RE:Cycle” είναι μία ολιστική προσέγγιση που αναθεωρεί τη χρήση πρωτογενών πρώτων υλών, ώστε να μειωθεί δραστικά στα αυτοκίνητα του μέλλοντος.

Την κυκλική οικονομία και τις μελλοντικές της δυνατότητες για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος θα αναδείξει το BMW Group στην έκθεση IAA Mobility 2021 τον Σεπτέμβριο.

Το BMW Group προτίθεται να δώσει μία νέα, επαναστατική διάσταση στη βιωσιμότητα στα μοντέλα της “Neue Klasse” από τα μέσα της δεκαετίας μειώνοντας σημαντικά τη χρήση πρώτων υλών ανά όχημα. Στόχος είναι η ουσιαστική αύξηση του ποσοστού δευτερογενών υλικών, προερχόμενων από ανακυκλωμένο χάλυβα, πλαστικό και αλουμίνιο. Αντιμέτωπος με την έλλειψη φυσικών πόρων και την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, ο Όμιλος θεωρεί αυτό το βήμα ως κρίσιμο μοχλό για βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές και δημιουργία μιας σαφούς υποχρεωτικής αποδοτικότητας.

Για να πετύχει κάτι τέτοιο, το BMW Group έχει ξεκινήσει μία αλλαγή προτύπου με βάση μία φιλοσοφία εξέλιξης “secondary first” – δηλαδή την κατά προτεραιότητα χρήση δευτερογενών υλικών, όπου οι παράγοντες ποιότητας και διαθεσιμότητας το επιτρέπουν.

Αυξανόμενη αναλογία δευτερογενών υλικών και ανθρακικό αποτύπωμα

Η μπαταρία υψηλής τάσης διαδραματίζει μοναδικό ρόλο σε αυτό: Η διαδικασία κατασκευής της μπαταρίας και παραγωγής κυψελών είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα και επομένως συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στο ανθρακικό αποτύπωμα οποιουδήποτε ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Με την επόμενη γενιά της τεχνολογίας μπαταριών που θα λανσαριστεί στη “Neue Klasse”, το BMW Group στοχεύει να μειώσει το ανθρακικό αποτύπωμα της μπαταρίας υψηλής τάσης σε λιγότερο από το μισό συγκριτικά με την τρέχουσα τεχνολογία Gen5.

Εκτός από τη μεταστροφή στην πράσινη ενέργεια που ήδη εφαρμόζεται από τους κατασκευαστές κυψελών, η νέα φιλοσοφία μπαταρίας και κυψέλης, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη χημική σύσταση της κυψέλης, θα συμβάλλουν επίσης αισθητά. Είναι ένας ακόμα παράγοντας στην αυξανόμενη αναλογία δευτερογενών υλικών στις κυψέλες και τις μπαταρίες υψηλής τάσης συνολικά. Το κέλυφος στην BMW iX ήδη περιέχει μέχρι 30% δευτερογενές αλουμίνιο ενώ μέχρι 50% δευτερογενές νικέλιο, που είναι βασική πρώτη ύλη, χρησιμοποιείται στην κυψέλη της μπαταρίας. Την ίδια στιγμή, το BMW Group έχει περιορίσει τη χρήση των κρίσιμων πρώτων υλών στην τρέχουσα γενιά κυψελών μπαταριών και έχει μειώσει την ποσότητα κοβαλτίου στο υλικό καθόδου σε λιγότερο από 10%. Ο ηλεκτροκινητήρας δεν απαιτεί πλέον χρήση σπάνιων γαιών.

Κυκλική σχεδίαση, η βάση του BMW Group για την κυκλική οικονομία

Οι ανάγκες ανακύκλωσης ήδη μελετώνται από τη φάση σχεδίασης του οχήματος – επειδή η εξόρυξη υλικών σε καθαρή μορφή είναι πρωταρχική πρόκληση για τις τρέχουσες διαδικασίες ανακύκλωσης. Για παράδειγμα, το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να αφαιρείται εύκολα, πριν την ανακύκλωση, για να αποφεύγεται η ανάμιξη ατσαλιού με χαλκό από τις καλωδιώσεις του οχήματος. Διαφορετικά, ο δευτερογενής χάλυβας δεν πληροί πλέον τις αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η χρήση μονομερών υλικών – για παράδειγμα στα καθίσματα – πρέπει να αυξηθεί σημαντικά ώστε να μεγιστοποιηθεί και το ποσοστό ανακύκλωσης.

Ένα ακόμα βασικό στοιχείο είναι η δυνατότητα αποδοτικής αποσυναρμολόγησης. Για να μπορούν τα δευτερογενή υλικά να είναι ανταγωνιστικά στο χώρο της αγοράς, το όχημα και το κάθε εξάρτημα πρέπει να αποσυναρμολογούνται γρήγορα και οικονομικά πριν την ανακύκλωση. Τα προ-απαιτούμενα πρέπει αποφασίζονται κατά τη σχεδίαση του οχήματος – για παράδειγμα, να μην ασφαλίζονται οι συνδέσεις με κόλλα, αλλά να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να αφαιρούνται στο τέλος του κύκλου ζωής του οχήματος, και την ίδια στιγμή να διασφαλίζεται ότι τα διαφορετικά υλικά δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους.

Κλιματικά ουδέτερη από το 2021

Το BMW Group έθεσε τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή απόδοση στο επίκεντρο της στρατηγικής της κατεύθυνσης το 2020 και, με αυτή την επαν-ευθυγράμμιση, επιδιώκει πολύ πιο φιλόδοξη πορεία από το στόχο του περιορισμού της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους δύο βαθμούς. Σε όλο τον κύκλο ζωής του οχήματος και λαμβάνοντας υπόψη και τα τρία Scopes, το BMW Group έχει θέσει μετρήσιμους και επαληθεύσιμους στόχους που έχουν εγκριθεί από το Science  Based Targets Initiative (SBTi):

Θέμα Μείωση CO 2 μέχρι το 2030 (από το 2019) Αντίστοιχος κλιματικός στόχος
Παραγωγή & εγκαταστάσεις
Scope 1+2
-80% ανά όχημα Πιο φιλόδοξος από το στόχο του 1,5°C
Εφοδιαστική αλυσίδα Scope 3 (πρώτες ύλες) τουλάχιστον -20% ανά όχημα Στόχος 1,75°C
Φάση χρήσης
Scope 3 (ανακύκλωση)
πάνω από -40% ανά όχημα/km εντός εύρους στόχου 1,5 –
1,75°C
Ολόκληρος ο κύκλος ζωής
Scope
 1-3
τουλάχιστον -33% ανά όχημα Εντός εύρους στόχου 1.5 – 1,75° C

 

Καθένας από αυτούς τους στόχους αντιπροσωπεύει μία σημαντική μείωση στους ρύπους – με άλλα λόγια, πραγματική μείωση στης εκπομπές CO2 ανά όχημα. Κύριος παράγοντας είναι ότι η παραγωγή και όλες οι εγκαταστάσεις του BMW Group λειτουργούν αποκλειστικά με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από τα τέλη του 2020. Ξεκινώντας τη νέα χρονιά, το BMW Group αντισταθμίζει επίσης τις υπολειπόμενες εκπομπές CO2 (Scope 1+2) μέσω επιλεγμένων μέτρων αντιστάθμισης, που καλύπτουν επιπλέον και εκπομπές ρύπων από εταιρικά αυτοκίνητα και επαγγελματικά ταξίδια, για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι από το 2021 και μετά, ολόκληρη η παραγωγή του BMW Group, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεών του σε όλο τον κόσμο, θα είναι πλήρως απαλλαγμένη από τον άνθρακα.

Μείωση 200 εκατ. τόνων εκπομπών μέχρι το 2030

Στη φετινή, Ετήσια Γενική Συνέλευση, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τις εκπομπές CO2 πάνω από 200 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2030. Αυτό αντιστοιχεί σε 20 φορές παραπάνω από τις ετήσιες εκπομπές CO2 μιας πόλης ενός εκατομμυρίου και πλέον κατοίκων, όπως το Μόναχο. Για το σκοπό αυτό, το BMW Group μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα των οχημάτων του σε όλο τον κύκλο ζωής τους – από την εξόρυξη πρώτων υλών, την παραγωγή και τη φάση χρήσης, μέχρι την ανακύκλωση στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Προχωρώντας στο μέλλον, η χρήση λιγότερων φυσικών πόρων θα είναι μία από τις προτεραιότητες.

“Ένα αυτοκίνητο φιλικό προς το κλίμα δεν δημιουργείται αποκλειστικά από τη χρήση πράσινης ενέργειας. Πρέπει να σχεδιάζουμε τα οχήματά μας με γνώμονα τη βιωσιμότητα από την πρώτη μέρα: μειώνοντας την ποσότητα του υλικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή και, κυρίως, ενσωματώνοντας από την αρχή σχέδια επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Εν όψει της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, αυτό δεν αποτελεί επιτακτική ανάγκη μόνο σε περιβαλλοντικό επίπεδο αλλά και σε επιχειρηματικό”, δήλωσε ο Oliver Zipse, Πρόεδρος Δ.Σ. της BMW AG, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας. “Οι τεχνολογικές απαιτήσεις για κάτι τέτοιο είναι υψηλές: Γι’ αυτό, επιθυμία μας είναι να γίνουμε πρωτοπόροι στο δρόμο προς την κυκλική οικονομία”.

 

 

Προηγούμενο άρθροΤο σύστημα διεύθυνσης του αυτοκινήτου στην Audi
Επόμενο άρθροLamborghini: Ηλεκτροκίνηση, επενδύσεις, μείωση εκπομπών