Η Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) ανακοίνωσε στις 26 Μαρτίου τη σύναψη νέου δανείου (πιστωτική διευκόλυνση) ύψους 3,5 δισ. ευρώ.

Η πιστωτική διευκόλυνση (Credit Facility), η οποία έχει συναφθεί με δύο τράπεζες, θα είναι διαθέσιμη για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και είναι δομημένη για να γεφυρώσει την υποστήριξη της πρόσβασης του Ομίλου στις κεφαλαιαγορές.

Η πιστωτική διευκόλυνση μπορεί να καταβληθεί σε μία μόνο δόση ύψους 3,5 δισ. ευρώ, με αρχική δωδεκάμηνη προθεσμία η οποία μπορεί να παραταθεί με επιλογή της εταιρείας για έξι επιπλέον μήνες κατά την πρώτη επέτειο της υπογραφής.

Η πιστωτική διευκόλυνση συμπληρώνει τις υφιστάμενες πιστωτικές διευκολύνσεις της εταιρείας ύψους 7,7 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των διμερών πιστωτικών γραμμών ύψους 1,5 δισ. ευρώ, από τις οποίες η εταιρεία έχει αρχίσει να αντλεί κεφάλαια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FCA  η συναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ισχυρή υποστήριξη των διεθνών βασικών τραπεζών της εταιρείας στις τρέχουσες εξαιρετικές περιστάσεις.

Η ανακοίνωση αυτή ακολούθησε εκείνη της 25ης Μαρτίου σύμφωνα με την οποία η Moody’s Investors Service έθεσε υπό αναθεώρηση με ασαφή κατεύθυνση την αξιολόγηση “Ba1” Corporate Family Rating και τα ανώτερα  μη εξασφαλισμένα μέσα που εκδόθηκαν ή είναι εγγυημένα από την FCA N.V. με αξιολόγηση “Ba2”.

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here