H Ευρωπαϊκή Συμμαχία Αυτοκινητοβιομηχανίας και Τηλεπικοινωνιών (EATAζητά από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οικοδομήσουν και να διαμορφώσουν ευρωπαϊκές πολιτικές και κανονισμούς αντανακλώντας την παγκόσμια εμβέλεια της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και διασφαλίζοντας το προβάδισμα στους τομείς της συνδεδεμένης και αυτόνομης οδήγησης (CAM), της αυτοκινητοβιομηχανίας και των τηλεπικοινωνιών.

Καθώς η Ευρώπη προετοιμάζεται να εκλέξει νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να διορίσει νέους Επιτρόπους, η EATA προτρέπει τους διαμορφωτές πολιτικής να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο ψηφιακό οικοσύστημα κινητικότητας στην ΕΕ που θα διασφαλίζει το παγκόσμιο προβάδισμα της στη συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα, δεδομένου ότι οι παγκόσμιες εταιρείες λανσάρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών.

Τα ασφαλέστερα και καθαρότερα αυτοκίνητα που κινούνται ομαλά στην Ευρώπη, οι πόλεις με λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση, η αυξημένη παραγωγικότητα στον τομέα των logistics και τα αυτόνομα οχήματα που διευκολύνουν τη ζωή είναι μόνο μερικά από τα πράγματα που μπορούμε να περιμένουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, η EATA ανακοίνωσε μόλις το μανιφέστο της για να επιταχύνει την ανάπτυξη της συνδεδεμένης και αυτόνομης κινητικότητας (CAM) στην Ευρώπη. Στο μανιφέστο, περιλαμβάνονται τέσσερις βασικές αρχές για τη δημιουργία του σωστού περιβάλλοντος πολιτικής:

  1. Ενίσχυση ενός σαφούς πλαισίου για την προώθηση των επενδύσεων και της καινοτομίας.
  2. Αποφυγή του κατακερματισμού μέσω του συντονισμού των πρωτοβουλιών πολιτικής.
  3. Αναγνώριση ότι η τεχνολογική ουδετερότητα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της συνδεδεμένης και αυτόνομης κινητικότητας.
  4. Επιτάχυνση της συνεργασίας σε παγκόσμια κλίμακα.

Παρομοίως, θα είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα αναπτύξει μια ψηφιακή υποδομή ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα της CAM.

“Το ρυθμιστικό περιβάλλον σήμερα είναι πολύ διαφορετικό από το παρελθόν, όταν οι πολιτικές αντιμετωπίστηκαν με πιο απομονωμένο τρόπο. Δηλαδή, σχετικά με την τεχνική ρύθμισης της αυτοκινητοβιομηχανίας από την άποψη της υπηρεσιοποίησης των προϊόντων και των τηλεπικοινωνιών», εξήγησε ο Erik Jonnaert, Πρόεδρος της EATA και Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). “Καλούμε την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να εφαρμόσουν ένα συντονισμένο και συνεκτικό νομικό πλαίσιο για την άρση των εναπομενόντων νομικών και κανονιστικών φραγμών στην CAM”.

Ο Afke Schaart, Αντιπρόεδρος της EATA και Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής της Ευρώπης στο GSMA (που εκπροσωπεί τους φορείς κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως και το ευρύτερο κινητό οικοσύστημα) πρόσθεσε: “Με το μανιφέστο που παρουσιάζουμε, δεν διατυπώνουμε απλώς το κοινό μας όραμα για την ανάπτυξη της συνδεδεμένης και αυτόνομης οδήγησης στην Ευρώπη. Είναι επίσης μια έκφραση πρωτόγνωρης συνεργασίας μεταξύ των δύο κλάδων της αγοράς με στόχο να φέρουμε το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών σε υψηλότερο και ασφαλέστερο επίπεδο τα επόμενα χρόνια”.

Η ενσωμάτωση αυτών των αρχών θα είναι ιδιαίτερα σημαντική από κοινωνική άποψη, καθώς η συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης για την Ευρώπη και να βοηθήσει τη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ σε ένα πιο βιώσιμο περιβαλλοντικά μοντέλο.

Η EATA είναι ένας μοναδικός οργανισμός, καθώς είναι η μόνη ευρωπαϊκή πλατφόρμα που συγκεντρώνει βασικούς συντελεστές από τον τομέα των αυτοκινήτων και των τηλεπικοινωνιών, αποτελούμενη από 32 εταιρείες ως μέλη και έξι ιδρυτικές ενώσεις. Στόχος της είναι να προωθήσει μια οριζόντια, διατομεακή κατανόηση των πολιτικών και ρυθμιστικών παραγόντων για την CAM.

Η EATA δημιουργήθηκε το 2016 κατόπιν πρωτοβουλίας του Επιτρόπου Günther Oettinger και αριθμεί σήμερα 32 εταιρείες-μέλη από τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Όσον αφορά τις καθημερινές επιχειρήσεις, αυτή διευθύνεται από έξι ενώσεις (ACEA, CLEPA, ECTA, ETNO, GSA, GSMA) που εκπροσωπούν αυτές τις εταιρείες.

 

 

Προηγούμενο άρθροΤο ΕΚ για τη μεταρρύθμιση των οδικών μεταφορών
Επόμενο άρθροΗ SIXT λανσάρει τη SIXT Flat στοχεύοντας στην αύξηση της αγοράς συνδρομών