Η ACEA για τον νόμο περί κρίσιμων πρώτων υλών

Η ACEA χαιρετίζει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νόμο περί κρίσιμων πρώτων υλών (CRMA), που πρόκειται να δημοσιευθεί σύντομα και προτείνει μια σειρά δράσεων για την ενίσχυση της διαθεσιμότητας κρίσιμων πρώτων υλών για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και την ορθή λειτουργία της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων.

Με την απαγόρευση των πωλήσεων κινητήρων εσωτερικής καύσης για επιβατικά αυτοκίνητα και βαν, που έχει οριστεί για το 2035 και τους νέους στόχους μείωσης CO2 βαρέων οχημάτων που προτάθηκαν πρόσφατα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ομαλή πράσινη μετάβαση.

Η ηλεκτροκίνηση είναι σαφώς το κλειδί για την απανθρακοποίηση των μεταφορών και οι μπαταρίες και οι κινητήρες αποτελούν την κύρια τεχνολογία επίτευξης αυτού του στόχου. Οι βασικές πρώτες ύλες που περιέχονται στις μπαταρίες και τους κινητήρες είναι σχεδόν αποκλειστικά μη κοινοτικής προέλευσης, με αποτέλεσμα η εγχώρια βιομηχανία να εξαρτάται από άλλες χώρες και εξωτερικούς παράγοντες για την προμήθειά τους.

Προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση και να διευκολυνθεί η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει την ανάπτυξη ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας μπαταριών, με ενισχυμένη ασφάλεια πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Η ACEA καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρώσει την στρατηγική της πρώτων υλών στις ακόλουθες αρχές:

  1. Δημιουργία υποστηρικτικού επενδυτικού περιβάλλοντος για έργα εξόρυξης, εξευγενισμού και ανακύκλωσης (π.χ. χαμηλό ενεργειακό κόστος, γρήγορες διαδικασίες αδειοδότησης, πρακτικά περιβαλλοντικά πρότυπα, ειδικευμένοι εργαζόμενοι).
  1. Ενίσχυση – μέσω μέτρων βιομηχανικής πολιτικής – της εγχώριας ικανότητας και άρση των εμποδίων εξόρυξης, εξευγενισμού και επεξεργασίας στρατηγικών πρώτων υλών.
  1. Όσον αφορά στις εξωτερικές προμήθειες, βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού και εναλλακτικές πηγές πρώτων υλών μέσω συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου και συνεταιρισμών πρώτων υλών.
  1. Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας για αύξηση της διαθεσιμότητας δευτερογενών πρώτων υλών.
  1. Διασφάλιση της πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες –από εγχώριες ή εξωτερικές πηγές ή μέσω ανακύκλωσης – σεβασμό στα διεθνή πρότυπα και τήρηση βιώσιμων πρακτικών με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον.
  1. Προσδιορισμό στρατηγικών έργων Έρευνας & Καινοτομίας στους τομείς της ανακύκλωσης, της ανάκτησης και τηςυποκατάστασης κρίσιμων πρώτων υλών και διασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση, με παράλληλη υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών των εφοδιαστικών αλυσίδων.

 

Προηγούμενο άρθροStellantis: συναρμολόγηση μεγάλων BEV στην Ιταλία
Επόμενο άρθροRenault Sport: Πάθος για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων