Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αναθεωρήσει την Οδηγία του Συμβουλίου 96/53/ΕΚ για τα μέγιστα βάρη και τις διαστάσεις των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων («Οδηγία για τα βάρη και τις διαστάσεις») με σκοπό την ευθυγράμμισή της με τους στόχους που ετέθησαν για μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου από τις μεταφορές.

Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών (ZEV), δηλαδή τα ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας και τα οχήματα υδρογόνου, πρέπει να καταστούν η ραχοκοκαλιά των οδικών μεταφορών, εάν ο τομέας επιθυμεί να επιτύχει τους στόχους απανθρακοποίησης. Αυτές οι νέες τεχνολογίες κίνησης δημιουργούν πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά στον διαθέσιμο χώρο των οχημάτων, το συνολικό βάρος τους και το βάρος των αξόνων τους. Αυτές οι διαφορές σε σχέση με τα συμβατικά οχήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να καταστεί δυνατή και να υποστηριχθεί η υιοθέτηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών στην αγορά.

Ως εκ τούτου, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) χαιρετίζει την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Βάρη και τις Διαστάσεις, καθώς παρέχει την ευκαιρία να αντιμετωπιστούν αρκετές αδυναμίες, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των ασυνεπειών και των εμποδίων, προς επιτάχυνση υιοθέτησης ZEV στην αγορά.

Αυτή η αναθεώρηση πρέπει να εστιάσει σε δύο βασικά στοιχεία:

  1. Ειδικές διατάξεις για τις διαστάσεις οχημάτων, τα συνολικά βάρη και τα βάρη των αξόνων, προς επιτάχυνση υιοθέτησης ZEV στην αγορά.
  2. Συνδυασμός μακρύτερων και βαρύτερων οχημάτων: Ευρωπαϊκά Σπονδυλωτά Συστήματα (European Modular System – EMS).

Στόχος των συστάσεων της ACEA είναι η άρση των εμποδίων υιοθέτησης ZEV στην αγορά και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού με τα συμβατικά οχήματα όσον αφορά στο ωφέλιμο φορτίο κ.λπ. Η αναθεώρηση πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί εντός του ευρύτερου ρυθμιστικού πλαισίου Συγκεκριμένα, πρέπει να συνοδεύεται από αναθεωρήσεις (ιδανικά ταυτοχρόνως) άλλων σχετικών κανονισμών, π.χ. (ΕΕ) 2021/535, Παράρτημα XIII.

Η ACEA συνιστά επίσης την διεξοδική ανάλυση του κειμένου και της δομής της οδηγίας, την αποσαφήνιση και απλοποίησή της προς ελαχιστοποίηση πιθανών συγχύσεων και αντιφάσεων.

Διαβάστε εδώ την έκδοση της ACEA για την αναθεώρηση της Οδηγίας.

Φωτογραφία: ACEA

Προηγούμενο άρθροRenault Group: ιδρύεται η Mobilize Lease&Co
Επόμενο άρθροGreen NCAP: θετική επίδραση της βιοαιθανόλης στις εκπομπές