Οι ευρωβουλευτές κατέληξαν σε συμφωνία με το Συμβούλιο της ΕΕ για την ενίσχυση των στόχων χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) μέχρι το 2030.

  • Δεσμευτικό μερίδιο στόχου 42,5% για τις ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας έως το 2030, με στόχο την επίτευξη 45%
  • Ταχύτερη διαδικασία έγκρισης για ΑΠΕ
  • Στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 14,5% για τον τομέα των μεταφορών

Η ταχεία αύξηση των διαδικασιών αδειοδότησης και χορήγησης αδειών για την κατασκευή εγκαταστάσεων ηλιακής, υδροηλεκτρικής, βιομάζας, αιολικής ενέργειας ή αντλιών θερμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτέλεσμα πολιτικής συμφωνίας στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ, σχετικά με σημαντική μεταρρύθμιση της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι στόχοι της ΕΕ για τις ΑΠΕ αυξάνονται σημαντικά, με τη δέσμευση έως το 2030 το 42,5% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας της περιοχής να προέρχεται από ΑΠΕ, με προοπτική να ανέλθει το ποσοστό αυτό στο 45%.

Η μέγιστη περίοδος για τις εθνικές αρχές έγκρισης νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ θα είναι 12 μήνες, εάν βρίσκονται στις λεγόμενες «περιοχές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Εκτός τέτοιων περιοχών, η διαδικασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Στον τομέα των μεταφορών, η ανάπτυξη ΑΠΕ αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση κατά 14,5% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο μερίδιο προηγμένων βιοκαυσίμων και πιο φιλόδοξη ποσόστωση για ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης, όπως το υδρογόνο.

Οι ευρωβουλευτές πίεσαν για αυστηρότερα κριτήρια χρήσης βιομάζας για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ δεν επιδοτεί μη βιώσιμες πρακτικές. Η συγκομιδή πρέπει να πραγματοποιείται προλαμβάνοντας αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους και στη βιοποικιλότητα.

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης ότι τα κράτη μέλη θέτουν ενδεικτικό στόχο για καινοτόμο τεχνολογία ΑΠΕ τουλάχιστον 5% της νέας εγκατεστημένης χωρητικότητας ΑΠΕ, καθώς και ένα δεσμευτικό πλαίσιο για διασυνοριακά ενεργειακά έργα.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Markus Pieper, δήλωσε: “Χαίρομαι που τα καταφέραμε. Αυτή η οδηγία φέρνει περισσότερες ΑΠΕ, μεγαλύτερη προστασία του κλίματος και απλούστερη και ταχύτερη διάθεση ΑΠΕ στην Ευρώπη. Αυτό θα μας φέρει πιο κοντά στους κλιματικούς στόχους του Παρισιού και θα μειώσει την εξάρτησή μας από άλλους. Θα σημάνει μια τεράστια ώθηση για τις ΑΠΕ στην Ευρώπη».

Η άτυπη συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας θα διεξαγάγει ψηφοφορία επιβεβαίωσης σε προσεχή συνεδρίαση του ΕΚ.

Φωτογραφία: EPP Group

Προηγούμενο άρθροΣυμφωνία Advent Technologies – Hyundai Motor
Επόμενο άρθροLancia: τα πρώτα σχέδια του νέου Concept Car