Τουλάχιστον 51.300 πεζοί και 19.450 ποδηλάτες έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρα ατυχήματα στους δρόμους της ΕΕ κατά την περίοδο 2010-2018.

Το ποσοστό των θανάτων στην ΕΕ από το 2010 όσον αφορά στους ποδηλάτες, μειώθηκε οκτώ φορές πιο αργά σε σχέση με το ποσοστό των επιβατών οχημάτων που χάνουν τη ζωή τους στο δρόμο. Το σημαντικό αυτό στοιχείο παρουσιάζεται στη νέα έκθεση που έχει συντάξει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών* (ETSC). Γι’ αυτό χρειάζεται επειγόντως να πραγματοποιηθούν συντονισμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση των θανάτων πεζών και ποδηλατών και να διασφαλιστεί ότι οι εναλλακτικοί  τρόποι μετακίνησης, όπως το περπάτημα και η ποδηλασία, θα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στους χρήστες του δρόμου, επισημαίνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)Πάνος Μυλωνάς‘, που είναι μέλος του ETSC.

Θανατηφόρα ατυχήματα στην ΕΕ 2010-2018: 51.300 πεζοί, 19.450 ποδηλάτες

Συνολικός αριθμός θανάτων πεζών που καταγράφηκαν από την αστυνομία για την περίοδο 2010-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AT 98 87 81 82 71 84 73 73 47
BE 108 115 116 109 107 94 81 95 74
BG 174 149 135 108 156 164 118 157 123
CY 13 13 10 8 10 16 14 15 8
CZ 168 176 163 162 130 150 130 129 142
DE 476 614 527 561 527 545 500 489 458
DK 44 33 31 34 22 27 36 20 30
EE 13 24 29 24 30 24 22 10 12
EL** 179 223 170 151 125 128 149 118 n/a
ES 471 380 370 371 336 367 389 351 386
FI* 35 41 29 34 34 32 29 27 23
FR 485 519 489 465 499 466 553 480 470
HR 105 71 72 69 73 61 67 56 65
HU 192 124 156 147 152 149 152 170 165
IE 44 47 29 31 42 31 35 31 42
IT 621 589 576 549 578 602 570 600 609
LT 108 110 105 98 109 81 73 69 68
LU 1 6 6 5 3 7 8 4 3
LV 79 60 62 70 71 63 55 51 50
MT 3 9 3 5 6 5 8 7 2
NL*** 72 74 68 56 49 57 51 58 54
PL 1.236 1.408 1.157 1.140 1.107 915 868 873 803
PT 195 199 159 144 145 146 123 130 156
RO 868 747 728 726 697 649 717 733 690
SE 31 53 50 42 53 28 42 37 34
SI 26 21 19 20 14 16 22 10 13
SK 113 75 66 65 58 80 71 49 59
UK 415 466 429 405 464 427 463 485 462
CH 75 69 75 69 43 58 50 47 48
IL 119 115 90 91 116 108 96 107 91
NO** 24 16 22 18 18 12 15 11 n/a
RS 172 187 157 175 128 158 140 141 151
EU28 6.373 6.433 5.835 5.681 5.668 5.414 5.419 5.327 5.181
Πηγή: EU CARE και PIN panellists.
*FI – προσωρινά στοιχεία για το 2018
**EL και NO – στοιχεία 2010-2017 

 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ενώ οι θάνατοι όσων επέβαιναν σε μηχανοκίνητα οχήματα μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 3,1% ετησίως κατά την περίοδο αυτή, το αντίστοιχο ποσοστό όσον αφορά στους ποδηλάτες μειώθηκε κατά μέσο όρο μόνο κατά 0,4% – δηλ. συγκριτικά οκτώ φορές πιο αργά.

2016-2018
Θάνατοι Πεζών Ποδηλατών Επιβαινόντων σε μηχανή Επιβαινόντων σε όχημα Λοιποί
RO 37% 10% 4% 49% 0%
LT 38% 7% 6% 49% 0%
NL*** 9% 34% 15% 42% 0%
LV 35% 6% 7% 51% 1%
HU 26% 12% 10% 52% 0%
PL 29% 9% 11% 51% 0%
CH 21% 16% 22% 39% 2%
IL 32% 4% 15% 44% 6%
RS 25% 8% 9% 57% 0%
MT 29% 3% 32% 36% 0%
UK 26% 6% 19% 49% 0%
SK 25% 6% 9% 59% 0%
DK 15% 15% 15% 54% 0%
CZ 22% 9% 13% 57% 0%
EE 24% 6% 5% 66% 0%
IE 22% 7% 12% 59% 0%
CY 25% 3% 30% 42% 0%
DE 15% 13% 20% 52% 0%
HR 20% 8% 16% 56% 0%
PT 22% 4% 22% 52% 0%
BE 13% 13% 16% 57% 1%
IT 18% 7% 24% 50% 1%
AT 15% 10% 24% 51% 0%
ES 21% 4% 23% 53% 0%
SI 14% 10% 23% 53% 0%
BG 20% 4% 2% 63% 12%
SE 13% 8% 16% 60% 2%
LU 16% 4% 20% 59% 0%
FI* 11% 10% 9% 70% 0%
FR 15% 5% 22% 58% 0%
NO** 11% 9% 18% 62% 0%
EL** 17% 2% 33% 48% 0%
EU28 21% 8% 18% 53% 0%
Πηγή: EU CARE και PIN panellists
*FI – προσωρινά στοιχεία για το 2018 **EL και NO – στοιχεία 2010-2017 ***NL – Στατιστικά στοιχεία των Κάτω Χωρών

 

Η αργή μείωση του ποσοστού αυτού αντικατοπτρίζει τόσο την αύξηση της χρήσης των ποδηλάτων σε πολλές χώρες της ΕΕ, όσο και την αποτυχία της ΕΕ, καθώς και πολλών εθνικών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών και κατασκευαστών οχημάτων να επενδύσουν περισσότερο σε μέτρα προστασίας για τους ευάλωτους χρήστες της οδού, για την υπό εξέταση περίοδο.

Το ποσοστό των θανάτων ανάμεσα στους πεζούς και τους ποδηλάτες αντιστοιχούσε στο 29% του συνόλου των καταγεγραμμένων θανάτων που σημειώθηκαν στην ΕΕ το 2018. Το 99% των θανάτων όσον αφορά στους πεζούς και το 83% των θανάτων όσον αφορά στους ποδηλάτες οφείλονται σε σύγκρουση με μηχανοκίνητο όχημα. Οι ομάδες αυτές, από την άλλη πλευρά, είναι οι λιγότερο πιθανές να βλάψουν άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι μισοί από όλους τους ποδηλάτες και τους πεζούς που χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ είναι άνω των 65 ετών. Οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι και λιγότερο ικανοί να ανακάμψουν από σοβαρούς τραυματισμούς. Ωστόσο, ο γηράσκων πληθυσμός της Ευρώπης πρέπει να παραμείνει ενεργός και δραστήριος για λόγους υγείας και ευημερίας. Το ETSC αναφέρει ότι η πρόκληση είναι να βρεθούν οι τρόποι να βελτιωθεί η ασφάλεια κατά το περπάτημα ή την ποδηλασία, ιδιαίτερα για ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά.

Σύμφωνα με την έκθεση προτείνεται να εφαρμοστεί μια ιεράρχηση στον πολεοδομικό σχεδιασμό που να δίνει προτεραιότητα στο περπάτημα, το ποδήλατο και τις δημόσιες συγκοινωνίες σε σχέση με τη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και στα όρια ταχύτητας των 30 χλμ./ώρα που να υποστηρίζονται από επεμβάσεις στην υποδομή και αστυνόμευση σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα πεζών και ποδηλατών.

Οι συντάκτες της έκθεσης καλούν επίσης την ΕΕ να διοχετεύσει κονδύλια σε βελτιώσεις της οδικής ασφάλειας, όπως είναι οι τροποποιήσεις υποδομής που απαιτούνται για την υποστήριξη ασφαλέστερων δρόμων στις πόλεις και να παρουσιάσουν μια στρατηγική για ενεργό κινητικότητα με ασφάλεια. Το ETSC, επίσης, θεωρεί απαραίτητη τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων, καθώς πολλοί θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί ποδηλατών και πεζών εξακολουθούν να μη καταγράφονται, καθώς και τη θέσπιση Σημαντικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) για την παρακολούθηση της προόδου σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά στη βελτίωση της ασφάλειας για αυτές τις ομάδες.

Η Graziella Jost, Διευθύντρια Έργων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) δήλωσε: “Η ΕΕ αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις: την κλιματική αλλαγή, τα τροχαία δυστυχήματα και τους σοβαρούς τραυματισμούς, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την παχυσαρκία. Οι πολιτικές που βελτιώνουν την ασφάλεια της χρήσης ποδηλάτου και του τρόπου μετακίνησης πεζή, μπορούν επίσης να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων. Ορισμένες χώρες της ΕΕ, ειδικότερα οι Κάτω Χώρες και η Δανία, δείχνουν την πορεία προς το μέλλον.  Εάν μπορούν να το κάνουν αυτές οι χώρες, τότε μπορούν και οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ”.

Η Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. ‘Πάνος Μυλωνάς‘, δήλωσε για το ίδιο θέμα: “Το περπάτημα και το ποδήλατο ως εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης μπορούν να έχουν πολύ σημαντικά οφέλη, εφόσον βέβαια οι χρήστες παραμένουν ασφαλείς ώστε να χαίρονται τις μετακινήσεις τους. Γι’ αυτόν το λόγο, δημιουργήσαμε ένα ενημερωτικό βίντεο με σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να κινούμαστε πεζή στο δρόμο, που στόχο έχει την ενημέρωση των πολιτών, μικρών και μεγάλων, με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Ταυτόχρονα, χιλιάδες μαθητές Δημοτικών σε όλη τη χώρα εκπαιδεύονται στην ασφαλή χρήση του πρώτου τους οχήματος, του ποδηλάτου, με το πιστοποιημένο και εγκεκριμένο πρόγραμμα του Ινστιτούτου ‘Ασφαλώς Ποδηλατώ’ που υλοποιούμε με την υποστήριξη εταιρειών με κοινωνική ευαισθησία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με μεγάλο θετικό αντίκτυπο και ενθουσιώδη ανταπόκριση από τους μικρούς μας φίλους και την εκπαιδευτική κοινότητα, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα”.

*Το ETSC είναι ένας ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες και αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών στις μεταφορές στην Ευρώπη.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here