Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Autohellas για το πρώτο εννεάμηνο του 2018 έφτασε τα 361 εκ. ευρώ, έναντι 256 εκ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας αύξηση 41%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIΤ) έφτασαν τα 59,6 εκ. ευρώ από 47,9 εκ. ευρώ το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 24%.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις από την εισαγωγή και διανομή των HYUNDAI και KIA, που αποκτήθηκαν την 31/12/2017 ενοποιούνται για πρώτη φορά στον κύκλο εργασιών του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε κέρδη 50,1 εκ. ευρώ έναντι κερδών 39,9 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26%, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε κέρδη 37,6 εκ. ευρώ, σε σχέση με κέρδη 31,0 εκ. ευρώ το περασμένο έτος.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30/09/2018 έφτασαν τα  246 εκ. ευρώ έναντι 226 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ μέσα στο έτος έχει πραγματοποιηθεί καθαρή επένδυση σε αγορές νέων αυτοκινήτων ύψους 98 εκ. ευρώ, με τον στόλο να έχει αυξηθεί κατά 4.500 αυτοκίνητα σε σχέση με την 30/09/2017 φτάνοντας τα 45.000 αυτοκίνητα, όπου 33.000 κυκλοφορούν στην Ελλάδα και 12.000 στις 7 χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος στο εξωτερικό.

Η κύρια δραστηριότητα των μισθώσεων παρουσίασε αύξηση 11,4%, με τον ρυθμό ανάπτυξης να είναι θετικός τόσο στις χώρες του εξωτερικού, όσο και στην Ελλάδα, όπου η ταυτόχρονη αύξηση των τουριστικών βραχυχρόνιων, αλλά και των εταιρικών μακροχρόνιων μισθώσεων στηρίζουν την απόδοση της Εταιρείας. Παράλληλα η δραστηριότητα της πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ήταν ενισχυμένη κατά 20,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ουσιαστική βελτίωση σημειώθηκε και στη συνεισφορά της εμπορίας αυτοκινήτων με διεύρυνση των πωλήσεων και των μεριδίων αγοράς των μαρκών που δραστηριοποιούνται τόσο στη Χονδρική όσο και στη Λιανική.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ AUTOHELLAS:

Q3 2018 Q3 2017 diff. LY
Συνολικές Πωλήσεις 361,421 256,118 41.1%
   Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & Μακροχρόνιες 157,944 141,811 11.4%
   Πωλήσεις Μεταχειρισμένων 31,026 25,820 20.2%
   Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών 172,452 88,487 94.9%
EBITDA 116,324 95,942 21.2%
EBIT 59,587 47,889 24.4%
Κέρδη προ φόρων (EBT) 50,066 39,863 25.6%
Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 37,572 30,992 21.2%

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas, Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε: “Η Autohellas έχει πετύχει ισορροπημένη και ισχυρή ανάπτυξη τόσο στο τουριστικό κομμάτι της δραστηριότητάς της αυξάνοντας το μερίδιο στην αγορά ενοικιάσεων, όσο και στις εταιρικές μακροχρόνιες μισθώσεις. Είναι σημαντικό ότι και τα αποτελέσματα της εμπορίας αυτοκίνητων έχουν πλέον σημαντική συμβολή στα αποτελέσματα του Ομίλου. Οι συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων ενισχύουν τη δυναμική του Ομίλου σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά που όμως δίνει και ευκαιρίες μεγέθυνσης”.

Προηγούμενο άρθροΣταδιακή απομάκρυνση των παλαιών diesel αυτοκινήτων
Επόμενο άρθροΡεκόρ επισκεπτών στην Αυτοκίνηση – ΕΚΟ 2018