Το σχέδιο «μηδενικής ρύπανσης» της ΕΕ προσφέρεται για τις πόλεις, αλλά είναι ασαφές ως προς τα όρια, αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση οι Transport & Environment (T&E) και Εκστρατεία για Καθαρές Πόλεις (Clean Cities Campaign). 

Το νέο Σχέδιο Δράσης Μηδενικής Ρύπανσης της ΕΕ περιέχει ευπρόσδεκτες ιδέες για τη χάραξη πορείας μηδενικής ρύπανσης για τις πόλεις, αλλά υπολείπεται στην θέσπιση ορίων περιορισμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανέφερε η T&E. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρει εάν τα όρια του Euro 7 και η αναθεώρηση των Οδηγιών για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας (AAQD) θα συμβαδίζουν με τις συστάσεις ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο ΠΟΥ αναμένεται να δημοσιεύσει νέες οδηγίες τον Ιούνιο.

Δεν αρκεί απλώς η καλύτερη εναρμόνιση των ορίων AAQD για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και των προτύπων Euro 7 για τα οχήματα με αυτές τις επιστημονικές οδηγίες, αναφέρει η T&E. Απαιτείται πλήρης εναρμόνιση. Το τελευταίο πρότυπο, Euro 6, καθορίστηκε το 2008 και η πλήρης εφαρμογή του δεν έχει ακόμη συντελεσθεί.

Ο Jens Mueller, συντονιστής ποιότητας αέρα της T&E, δήλωσε: “Αξίζει στους Ευρωπαίους να αναπνέουν καθαρό αέρα μετά από δεκαετίες τοξικών, παράνομων επίπεδων ρύπανσης. Η σημερινή στρατηγική θέτει τον σωστό στόχο για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικά, αλλά παραμένει ασαφής ως προς τις λεπτομέρειες. Πρέπει να εναρμονίσουμε τους κανόνες ποιότητας αέρα με τα επιστημονικά δεδομένα και τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές. Τα πρότυπα οχημάτων, όπως το Euro 7, πρέπει να είναι αντίστοιχα”.

Η Εκστρατεία για Καθαρές Πόλεις, ένα νέο κίνημα με συμμετοχή άνω των 50 τοπικών οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας πολιτών όλης της Ευρώπης, το οποίο υποστηρίζεται από την T&E, χαιρέτισε την πρόταση της Επιτροπής για βράβευση των πόλεων με την ταχύτερη πρόοδο στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτό θα συμπληρώσει πρωτοβουλίες που ήδη έχουν ανακοινωθεί, όπως υποστήριξη 100 πόλεων (της Αθήνας συμπεριλαμβανομένης) κατά τη μετάβασή τους στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, καθώς και την πρόταση διοργάνωσης του «Έτους πιο Πράσινων Πόλεων». Όμως, η επιτυχία του Σχεδίου Δράσης Μηδενικής Ρύπανσης θα εξαρτηθεί από την θέσπιση σωστών νόμων εκ μέρους της ΕΕ. Σήμερα περισσότερες από 100 πόλεις της ΕΕ παραβιάζουν τα νόμιμα όρια ρύπανσης. [1]

Η Barbara Stoll, διευθύντρια της Εκστρατείας για Καθαρές Πόλεις, δήλωσε: «Ο ρυπαρός αέρας είναι μια θανατηφόρα αχλύς που μαστίζει τις πόλεις μας και βλάπτει την υγεία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μόνον οι αυστηρότεροι νόμοι της ΕΕ, πλήρως εναρμονισμένοι με τη νεότερη επιστήμη, θα παρέχουν τη βεβαιότητα και την αυστηρότητα που απαιτείται για να προχωρήσουν οι πόλεις στον καθαρισμό της τοξικής ατμόσφαιρας. ”

Η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις μεταφορές έχει καθυστερήσει: η τοξική ατμόσφαιρα προκαλεί 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην ΕΕ και οι οδικές μεταφορές είναι μια από τις κύριες αιτίες. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ ανακοίνωσε τον πλέον φιλόδοξο στόχο καθαρού αέρα στον κόσμο – έναν «στόχο μηδενικής ρύπανσης για περιβάλλον χωρίς τοξικά» – τον οποίο το σημερινό σχέδιο δράσης όφειλε να θέσει σε κίνηση.

Προηγούμενο άρθροSteffen Lucas, σε νέα δομή Mercedes-Benz Vans sales
Επόμενο άρθροWhite Dragon: Η χώρα μας σε IPCEI για το υδρογόνο