Autohellas: αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2023

Συνεχιζόμενη δυναμική στα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2023 και σημαντική συνεισφορά από τις επιμέρους δραστηριότητες της Autohellas με 35,7% αύξηση στον Κύκλο Εργασιών.

Η Autohellas ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 23,5% σε επίπεδο Ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 255,2 εκατ. ευρώ έναντι 206,6 εκατ. το 2022. Τα Λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 38,9 εκατ. ευρώ έναντι 31,5 εκατ. το 2022, καταγράφοντας αύξηση 23,5%. Τα Κέρδη προ φόρων (ΕBT) του Ομίλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, ανήλθαν σε 29,8 εκατ. ευρώ έναντι 27 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 10,4%, ενώ αντίστοιχα τα Κέρδη μετά Φόρων διαμορφώθηκαν σε 23,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 11,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Σε επίπεδο εξαμήνου η Autohellas παρουσίασε αύξηση 35,7% στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 476,8 εκατ. ευρώ έναντι 351,4 εκατ. το 2022. Τα Λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν σε 56,5 εκατ. ευρώ έναντι 45 εκατ. το 2022, καταγράφοντας αύξηση 25,6%. Τα Κέρδη προ φόρων (ΕBT) του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2023, ανήλθαν σε 40,1 εκατ. ευρώ έναντι 37,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 8,2% και τα Κέρδη μετά Φόρων διαμορφώθηκαν σε 31,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6,1% σε σχέση με την αντίστοιχο εξάμηνο του 2022.

Σημειώνεται ότι η νέα δραστηριότητα Franchise της Hertz στην Πορτογαλία, που εξαγοράστηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2022, συνεισέφερε μεν τα 41.1 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 125,5 εκατ. της αύξησης του Κύκλου Εργασιών, χωρίς όμως σημαντική επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα Κερδών προ Φόρων (EBT), αφού ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης δραστηριότητας αφορά αποκλειστικά σε βραχυχρόνιες ενοικιάσεις και συνεπώς παρουσιάζει όλη την κερδοφορία του στους καλοκαιρινούς μήνες (στο 3ο τρίμηνο και μέρος του 4ου τριμήνου). Επίσης, επισημαίνεται ότι, η δραστηριότητα της FCA Greece, Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional και Jeep, που εξαγοράστηκε μόλις την 1η Μαίου 2023 σε συνεργασία με την Samelet, δεν είχε συμμετοχή στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών λόγω του μικρού διαστήματος, αλλά και γιατί ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης και δεν επηρεάζει τον Κύκλο Εργασιών, αλλά μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Να σημειωθεί ότι και αυτή η δραστηριότητα αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ο στόλος του Ομίλου για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις ανέρχεται πλέον
σε περίπου 55.000 αυτοκίνητα, με 7.700 συνολικές αγορές νέων αυτοκίνητων εντός του τρέχοντος έτους.

Οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου αποτελούν νέο υψηλό για τον Όμιλο τόσο σε κύκλο εργασιών, όσο και σε λειτουργική καιτελική κερδοφορία, μετά από ένα εξαιρετικά ισχυρό 2022. Σημειώνεται ότι διαχρονικά λόγω της εποχικότητας του τουρισμού, το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους έχει σημαντικά μεγαλύτερη συμμετοχή στην συνολική ετήσια κερδοφορία του Ομίλου.

Αναλυτικότερα, o Κύκλος Εργασιών από τη δραστηριότητα στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2023 κατά 11,7%, αγγίζοντας τα 114,6 εκατ. ευρώ από 102,6 εκατ. το 2022. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν επηρεαστεί θετικά από την αρχή της τουριστικής περιόδου, που οι αφίξεις ξεπέρασαν τα μεγέθη του 2022, αλλά και του 2019. Παράλληλα, όμως, η αύξηση στη διαθεσιμότητα των συνολικών ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά περιορίζει τις τιμές ανά ημέρα σε σχέση με το 2022, οι οποίες, ωστόσο, παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα από το 2019. Αύξηση παρουσιάζεται και στις μακροχρόνιες μισθώσεις μετά την αποκατάσταση των καθυστερήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα νέων αυτοκινήτων, με σημαντική όμως εδώ αρνητική επίπτωση από το αυξημένο ύψος των επιτοκίων του ευρώ, αλλά και παράλληλα υψηλή κερδοφορία από τη διάθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου.

Ο Κύκλος Εργασιών της δραστηριότητας των θυγατρικών εξωτερικού που σχετίζεται με τον τομέα των μισθώσεων αυτοκίνητων έφθασε συνολικά τα 76,6 εκατ. ευρώ από 29,8 εκατ. το 2022. Να σημειωθεί ότι η προσθήκη της Πορτογαλίας συνέβαλε στον υπερδιπλασιασμό του κύκλου εργασιών της δραστηριότητας του Ομίλου εκτός Ελλάδος. Αν εξαιρεθεί η πρόσφατη αυτή επένδυση, τότε οι θυγατρικές εταιρείες στα Βαλκάνια και την Κύπρο παρουσίασαν οργανική ανάπτυξη 16,1%.

Η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα, παρουσίασε σημαντική αύξηση κυρίως στο σκέλος της εισαγωγής/διανομής (Hyundai, Kia, Seat), συνεισφέροντας συνολικά 285,6 εκατ. ευρώ στον Κύκλο Εργασιών, παρουσιάζοντας αύξηση 30,4%, αυξάνοντας σημαντικά τη συμβολή στο συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι το αθροιστικό μερίδιο αγοράς του Ομίλου Autohellas σε πωλήσεις ιδιωτών διατηρήθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα όπως και στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2023 της Autohellas καθώς και αναλυτικά κάθε τρίμηνο του έτους συγκριτικά με τα αντίστοιχα περσινά στον παρακάτω πίνακα:

Η ανακοίνωση του ομίλου αναφέρει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2023, έχει προστεθεί στο στελεχικό δυναμικό της Autohellas o Κωνσταντίνος Δελήγιαννης στη θέση του Deputy CEO. O κ. Δελήγιαννης έχει καταγράψει στα προηγούμενα στάδια τριών δεκαετιών της καριέρας του εξαιρετικά σημαντική εμπειρία τόσο σε σημαντικές θέσεις στην ελληνική αγορά, όσο και στη διεθνή, όπου τα τελευταία 11 χρόνια ήταν στέλεχος της Amazon με βάση το Λουξεμβούργο. “Όπως είναι προφανές” καταλήγει η ανακοίνωση, “προσβλέπουμε στην ουσιαστική συνεισφορά του στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και της αποτελεσματικότητας της ομάδας της Autohellas”.

Προηγούμενο άρθροΗ Ford στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2023
Επόμενο άρθροΗ Xpeng θα εξαγοράσει το τμήμα παραγωγής EV της Didi