Στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) ζητεί ένα πλαίσιο πολιτικής που να υποστηρίζει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών μεγάλης χωρητικότητας. Αυτό θα επιτρέψει στα οχήματα μεγάλης χωρητικότητας (HCT) – ειδικά σχεδιασμένα να μεταφέρουν διπλάσια φορτία από τα συμβατικά φορτηγά – να ταξιδεύουν σε ειδικά τμήματα του οδικού δικτύου της ΕΕ. Η ACEA έκανε την έκκληση αυτή στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής σε πρόσφατη εκδήλωση στις Βρυξέλλες.

Η εμπειρία καταδεικνύει ότι τα οχήματα μεγάλης χωρητικότητας είναι πιο αποδοτικά και παραγωγικά από τα συμβατικά οχήματα βαρέων φορτίων, καθώς μπορούν να ενοποιήσουν φορτία από μικρότερα φορτηγά, καταναλώνοντας λιγότερα καύσιμα και μειώνοντας τις επιβλαβείς εκπομπές. Αυτό τα καθιστά πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τον συνδυασμό των συνήθων οχημάτων. Πράγματι, σύμφωνα με ένα νέο έγγραφο της ACEA, τρία οχήματα μεγάλης χωρητικότητας μπορούν να αντικαταστήσουν έξι συμβατικά φορτηγά, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 έως και 27%.

Τα πρώτα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα καθορίστηκαν πρόσφατα για τα έτη μεταξύ 2025 και 2030. “Οι κατασκευαστές φορτηγών δεσμεύονται να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών”, εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας της ACEA, Erik Jonnaert. “Ωστόσο, αυτά τα πρότυπα απόδοσης για τα νέα οχήματα δεν θα αρκούν για να μειώσουν τις συνολικές εκπομπές CO2 από τις οδικές μεταφορές“.

Η ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά κατά τις επόμενες δεκαετίες. Τα οχήματα μεγάλης χωρητικότητας παρέχουν οικονομικά αποδοτικό τρόπο αντιμετώπισης αυτής της αυξανόμενης ζήτησης, διατηρώντας παράλληλα υπό έλεγχο τις εκπομπές άνθρακα, χωρίς να χρειάζεται να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν την υπάρχουσα οδική υποδομή της Ευρώπης.

“Για να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από τα οφέλη των οχημάτων μεγάλης χωρητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ”, δήλωσε ο κ. Jonnaert, παροτρύνουμε τους φορείς χάραξης πολιτικής να επιτρέψουν την εισαγωγή διασυνοριακού συστήματος μεταφορών μεγάλης χωρητικότητας.” Η ACEA ζητά επίσης εναρμονισμένες προδιαγραφές για τέτοιου είδους οχήματα.

Τα οχήματα μεγάλης χωρητικότητας με τη μορφή συνδυασμών του ευρωπαϊκού αρθρωτού συστήματος (European Modular System – EMS) επιτρέπονται ήδη στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τα περισσότερα ομοσπονδιακά κράτη της Γερμανίας, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Στις χώρες αυτές, η μείωση των εκπομπών CO2 έχει επιβεβαιωθεί στην πράξη. Οι παλαιότερες ανησυχίες σχετικά με μια ενδεχόμενη μετάβαση από τη σιδηροδρομική στην οδική μεταφορά, τη φθορά των δρόμων και γεφυρών και την ασφάλεια έχουν επίσης αποδειχθεί αδικαιολόγητες, σύμφωνα με την ACEA.

H Ένωση υποστηρίζει ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η εισαγωγή οχημάτων μεγάλης χωρητικότητας (HCV) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι:

  • Θα αρθούν οι περιοριστικές ερμηνείες της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τη διασυνοριακή χρήση συνδυασμών EMS.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει εναρμονισμένες προδιαγραφές της ΕΕ για HCV
  • Οι μελλοντικοί κανονισμοί της ΕΕ για το HCT (High Capacity Transport- Μεταφορές μεγάλου όγκου) βασίζονται σε PBS (πρότυπα βασισμένα στις επιδόσεις) τόσο για τα οχήματα όσο και για την οδική υποδομή. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.
  • Η ευρύτερη εισαγωγή των συνδυασμών του EMS υποστηρίζεται από την προώθηση δοκιμών, πιλοτικών προγραμμάτων και έρευνας.
  • Η αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου του 2011 για την πολιτική μεταφορών χρησιμοποιείται ως ευκαιρία για τη διευκόλυνση της εισαγωγής ενός συστήματος υψηλής μεταφορικής ικανότητας στην ΕΕ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here