FLEETNEWS #221

11.11.23 #221 17 διάφορους ρύπους, που περιλαμβάνουν: „Επέκταση ορίων εκπομπών αμμωνίας (NH3) ελαφρών οχημάτων, με τα υπάρχοντα όρια NH3 να ισχύουν μόνο για βαρέα οχήματα. „Ρύθμιση εκπομπών φορμαλδεΰδης (HCHO) και υποξειδίου του αζώτου για φορτηγά και λεωφορεία. „Υιοθέτηση ορίων σωματιδίων διαμέτρου άνω των 10 nm, που είναι αυστηρότερα από τις ισχύουσες απαιτήσεις. „Η πρόταση ορίζει τα όρια εκπομπών διαφόρων ρύπων, όπως NOx, PM, PN10, CO, THC, NMHC, NH3, CH4 και N2O, για διάφορες κατηγορίες οχημάτων, υπό συνθήκες ψύχους και ζέστης. Το Euro 7 είναι ένα σημαντικό βήμα στη δέσμευση της Ευρώπης να μειώσει τις εκπομπές οχημάτων και να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα. Με την υιοθέτηση αυστηρότερων απαιτήσεων, την αντιμετώπιση εκπομπών πέραν των καυσαερίων και την προώθηση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας ηλεκτρικών οχημάτων, η πρωτοβουλία θέτει νέα κριτήρια για την αυτοκινητοβιομηχανία. Με τη σταδιακή εφαρμογή, παρέχει στους κατασκευαστές και στα ενδιαφερόμενα μέρη το χρόνο να προσαρμοστούν και να καινοτομήσουν. Το Euro 7 αντικατοπτρίζει την αφοσίωση της Ευρώπης στην προστασία του περιβάλλοντος και ανοίγει επίσης το δρόμο για καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Η νομοθετική πράξη για τα δεδομένα, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Νοεμβρίου, αποσκοπεί στην τόνωση της καινοτομίας με την εξάλειψη των φραγμών. Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία θεσπίζει κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων που παράγονται μέσω της χρήσης συνδεδεμένων προϊόντων ή συναφών υπηρεσιών (π.χ. το διαδίκτυο των πραγμάτων, βιομηχανικά μηχανήματα) και επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που παράγουν. Θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου απαιτούνται τεράστιες ποσότητες δεδομένων για την «εκπαίδευση» αλγορίθμων. Έχει επίσης ως στόχο να καταστήσει φθηνότερες τις υπηρεσίες που παρέχονται μετά την πώληση, αλλά και τις επισκευές συνδεδεμένων συσκευών. Σε εξαιρετικές περιστάσεις ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πλημμύρες και πυρκαγιές, οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν δεδομένα που κατέχει ο ιδιωτικός τομέας, σύμφωνα με τους νέους κανόνες. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΌΛΗΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι η νομοθεσία θα περιέχει έναν σαφή ορισμό του εμπορικού απορρήτου και των κατόχων σχετικών δικαιωμάτων, ώστε να προληφθεί η παράνομη μεταφορά και διαρροή δεδομένων σε χώρες με ασθενέστερους κανόνες προστασίας τους. Θέλουν επίσης να αποτρέψουν εμπορικούς ανταγωνιστές σε συγκεκριμένους τομείς από το να εκμεταλλεύονται την πρόσβαση σε δεδομένα για να αντιγράψουν τις υπηρεσίες ή τις συσκευές των αντιπάλων τους. Η νέα νομοθεσία διευκολύνει τη δυνατότητα αλλαγής παρόχων υπολογιστικού νέφους (εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες δικτύου, υποδομών, ή επιχειρηματικών εφαρμογών) και διασφαλίζει ότι οι εταιρείες αυτές δεν θα μπορούν να μεταφέρουν παράνομα δεδομένα εκτός συνόρων. Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι οι πελάτες υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται συμβάσεις και να αποφεύγουν να «εγκλωβίζονται» από έναν συγκεκριμένο πάροχο. Περισσότερα στο fleetnews.gr «DATA ACT»: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπομπές ρύπων Οχήματα M1, N1 (χλμ-1) Μόνο για οχήματα N1 με αναλογία ισχύος προς μάζα από 35 kw/t (χλμ-1) Εκπομπές για όλες τις μικρότερες των 10 χλμ διαδρομές για οχήματα M1, N1 (ανά διαδρομή) Εκπομπές για όλες τις μικρότερες των 10 χλμ διαδρομές για οχήματα N1 με αναλογία ισχύος/ μάζας μικρότερη των 35 kw/t (ανά διαδρομή) NOx (mg) 60 75 600 750 PM (mg) 4,5 4,5 45 45 PN10 (#) 6·1011 6·1011 6·1012 6·1012 CO (mg) 500 630 5000 6300 THC (mg) 100 130 1000 1300 NMHC (mg) 68 90 680 900 NH3 (mg) 20 20 200 200

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=