FLEETNEWS #221

11.11.23 #221 16 Το Κοινοβούλιο έτοιμο να ξεκινήσει συνομιλίες με το Συμβούλιο σχετικά με νέους κανόνες για τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων από επιβατικά αυτοκίνητα, ημιφορτηγά, λεωφορεία και φορτηγά. Στις 9 Νοεμβρίου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε. για την έγκριση τύπου και τη ρύθμιση της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων (Euro 7) με 329 ψήφους υπέρ, 230 κατά και 41 αποχές. Ο νέος κανονισμός θα επικαιροποιήσει τα ισχύοντα όρια για τις εκπομπές καυσαερίων (όπως οξείδια του αζώτου, σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα και αμμωνία), θεσπίζοντας ταυτόχρονα νέα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τα ελαστικά και τα φρένα και για την αύξηση της μακροβιότητας των μπαταριών. Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν με τα επίπεδα που προτείνει η Επιτροπή για τις εκπομπές ρύπων στα επιβατικά αυτοκίνητα και προτείνουν κανόνες για το διαχωρισμό των εκπομπών από ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε τρεις κατηγορίες, με βάση το βάρος του οχήματος. Προτείνουν, επίσης, αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές καυσαερίων από λεωφορεία και βαρέα επαγγελματικά οχήματα, όσον αφορά μετρήσεις σε εργαστηριακές συνθήκες αλλά και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης να εναρμονιστούν οι μεθοδολογίες υπολογισμού αλλά και τα όρια για τις εκπομπές σωματιδίων πέδησης και τους ρυθμούς φθοράς των ελαστικών στην Ε.Ε. με τα διεθνή πρότυπα που αναπτύσσονται επί του παρόντος από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη. Ο εισηγητής, Alexandr Vondra, δήλωσε: «Πετύχαμε την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των περιβαλλοντικών στόχων και των ζωτικών συμφερόντων των κατασκευαστών. Θα ήταν αντιπαραγωγικό να εφαρμοστούν περιβαλλοντικές πολιτικές που βλάπτουν τόσο τη βιομηχανία της Ευρώπης όσο και τους πολίτες της. Μέσω του συμβιβασμού αυτού, εξυπηρετούμε τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών και αποφεύγουμε ακραίες θέσεις». ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΌΤΑΣΗΣ EURO 7 Η πρόταση Euro 7 συνιστά πλήρες κανονιστικό πλαίσιο, βασιζόμενο στα προηγούμενα Euro 6 και Euro VI, με στόχο τη μείωση των εκπομπών οχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Περιλαμβάνει τόσο τα ελαφρά, όσο και τα βαρέα οχήματα, με ενιαία προσέγγιση για όλες τις κατηγορίες. Τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης Euro 7 είναι τα εξής: 1 Αυστηρότερες απαιτήσεις εκπομπών: Το Euro 7 εισάγει αυστηρότερες απαιτήσεις εκπομπών σε σύγκριση με τα υπάρχοντα πρότυπα Euro 6 και Euro VI. Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για όλα τα οχήματα, ανεξαρτήτως καυσίμου, είτε πρόκειται για βενζίνη, ντίζελ, ηλεκτρικά συστήματα κίνησης ή εναλλακτικά καύσιμα. 2 Κατάργηση περιττών δοκιμών: Καταργήθηκαν οι περιττές δοκιμές εκπομπών προς εξορθολογισμό της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι εκπομπές θα προσμετρώνται με εργαστηριακές δοκιμές και με οδικές αξιολογήσεις και οι δοκιμές πραγματικών εκπομπών οδήγησης δεν θα βασίζονται πλέον σε συντελεστές συμμόρφωσης, λόγω της αυξανόμενης ακρίβειας των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS). 3 Βελτιώσεις ανθεκτικότητας: Τα πρότυπα Euro 7 αντικατοπτρίζουν τη μέση αναμενόμενη διάρκεια ζωής των οχημάτων στην Ε.Ε. Αυτό διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων εκπομπών ρύπων καθ’ όλην τη διάρκεια ζωής του οχήματος. 4 Εκπομπές ελαστικών και φρένων: Το Euro 7 θέτει όρια στα σωματίδια που εκπέμπονται από τα ελαστικά και τα φρένα, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία των εκπομπών πέραν των καυσαερίων, που προβλέπεται να αποτελέσουν σημαντικό μέρος των εκπομπών οδικών μεταφορών έως το 2050. 5 Διάρκεια μπαταρίας: Υιοθετούνται ελάχιστες απαιτήσεις διάρκειας μπαταρίας για ελαφρά plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα. Έτσι επιδιώκεται η διασφάλιση μακροζωίας και βιωσιμότητας των εξαρτημάτων ηλεκτρικών οχημάτων. 6 Καταγραφικό οχήματος (OBM): Η πρόταση επιβάλλει την εγκατάσταση συστήματος OBM στα οχήματα, με συνεχή καταγραφή εκπομπών. Αυτό προστίθεται στα υφιστάμενα ενσωματωμένα διαγνωστικά συστήματα (OBD) και τις συσκευές καταγραφής κατανάλωσης καυσίμου και ενέργειας (OBFCM). ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ Τα πρότυπα Euro 7 έχουν προγραμματιστεί να εφαρμοστούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με τις ακόλουθες ημερομηνίες εφαρμογής: „Από 1ης Ιουλίου 2025: Τα πρότυπα Euro 7 ισχύουν για οχήματα κατηγορίας M1 και N1. „Από 1ης Ιουλίου 2027: Επεκτείνονται σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων. „Για μικρούς κατασκευαστές, τα πρότυπα τίθενται σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2030. Μικροί κατασκευαστές είναι όσοι παράγουν λιγότερα από 10.000 οχήματα κατηγορίας M1 ή λιγότερα από 22.000 οχήματα κατηγορίας N1 ετησίως. ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΏΝ Η πρόταση Euro 7 θέτει όρια για Η ΕΥΡΏΠΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΓΟΡΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ Το ΕΚ στηρίζει τα νέα πρότυπα Euro 7 Alexandr Vondra

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=