Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς νέων αυτοκινήτων, σε αξία, παρουσίασε αύξηση κατά 25,9% το 2021 σε σχέση με το 2020 και Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) 5,7% την περίοδο 2013-2021, αναφέρει ο Αδάμ Ρεγκούζας, Αντιπρόεδρος της ΣΤΟΧΑΣΙΣ.

Όσον αφορά στο 2022, εκτιμάται ότι η ελληνική αγορά νέων αυτοκινήτων, σε αξία, παρουσίασε αύξηση της τάξης του 6,0% σε σχέση με το 2021, πλησιάζοντας τα επίπεδα του 2019.

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων διαμορφώθηκαν σε 105.283 το 2022 από 100.911 το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3%.

Πηγή: Εισαγωγικές επιχειρήσεις αυτοκινήτων – ΣΤΟΧΑΣΙΣ

Σημειώνεται ότι η ΣΤΟΧΑΣΙΣ εκτιμά ότι μεσοπρόθεσμα (2023-2025) η εν λόγω αγορά, θα παρουσιάσει αύξηση σε όγκο με ΜΕΡΜ 7,4%, ενώ μακροπρόθεσμα προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 2009.

Από τη χρηματοοικονομική ανάλυση, σύμφωνα με τη συντάκτρια της μελέτης κυρία Βασιλική Κολπονδίνου, προκύπτει ότι το EBITDA, ως ποσοστό επί των πωλήσεων του κλάδου, παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις τη χρονική περίοδο 2016-2021, ενώ υπερδιπλασιάστηκε το 2021 σε σχέση με το 2013.

Πηγή: Εισαγωγικές επιχειρήσεις αυτοκινήτων – ΣΤΟΧΑΣΙΣ

Η τιμή του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών, αν και παρουσιάζει αισθητή βελτίωση το 2021, δείχνει ότι ο κλάδος παραμένει «ευπρόσβλητος» σε μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.

Πηγή: Εισαγωγικές επιχειρήσεις αυτοκινήτων – ΣΤΟΧΑΣΙΣ

Η βελτίωση του περιθωρίου καθαρού κέρδους του κλάδου το 2021 σε σύγκριση με το 2020, οφείλεται κυρίως στη  σημαντική αύξηση των εσόδων κατά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την αύξηση των εξόδων. Το γεγονός αυτό «αποτυπώνεται» στους χρηματοοικονομικούς δείκτες αποδοτικότητας ιδίων και απασχολουμένων κεφαλαίων την ίδια χρονική περίοδο.

Πηγή: Εισαγωγικές επιχειρήσεις αυτοκινήτων – ΣΤΟΧΑΣΙΣ

Ακόμα, σύμφωνα με την υπεύθυνη των κλαδικών μελετών κυρία Κατερίνα Ματσούκα, 7 στις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, βάσει δημοσιευμένου κύκλου εργασιών το 2021, ξεπερνούν το μέσο όρο του μικτού κέρδους (%) του συνόλου των εξεταζόμενων επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ 6 στις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ξεπερνούν το μέσο όρο του EBITDA (%) του συνόλου των εξεταζόμενων επιχειρήσεων. Τέλος, 4 από τις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις συνδυάζουν EBITDA (%) και συνολική δανειακή επιβάρυνση (%), σε επίπεδα καλύτερα εκείνων του μέσου όρου του συνόλου των εξεταζόμενων επιχειρήσεων για το 2021.

Πηγή: Εισαγωγικές επιχειρήσεις αυτοκινήτων – ΣΤΟΧΑΣΙΣ

Η μελέτη αναφέρεται, επίσης στην παγκόσμια τάση προς την ηλεκτροκίνηση, στους στόχους της ΕΕ σε σχέση με τη απανθρακοποίηση, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο ελληνικό πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Τέλος, σημειώνεται η έλλειψη πρώτων υλών και εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην παράδοση οχημάτων στους εισαγωγείς, καθώς και την άνοδο της τιμής τους.

Τη μελέτη «Εισαγωγικές επιχειρήσεις αυτοκινήτων», εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ www.stochasis.com, στο πλαίσιο σειράς μελετών «Κλαδικές Στοχεύσεις» της αγοράς.

Προηγούμενο άρθροΠρεμιέρα για το νέο Mazda CX-90
Επόμενο άρθροΕξαιρετικό το 2022 για τη DS Automobiles στην Ελλάδα