Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της FCA Greece από την Autohellas-Samelet, που ανακοινώθηκε τον παρελθόντα Οκτώβριο.

Η επιτροπή αναφέρει ότι η συγκέντρωση προκαλεί ανακατατάξεις στη θέση των ανταγωνιστών στην αγορά εισαγωγής και χονδρικής πώλησης καινουργών επιβατικών οχημάτων. Ωστόσο, δεν θα επηρεάσει σημαντικά το επίπεδο του ανταγωνισμού, «δεδομένου ότι τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ υφίσταται επαρκής ανταγωνιστική πίεση από ισχυρούς παίκτες στην ίδια αγορά, αλλά και από εισαγωγείς/διανομείς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων».

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεδρίασε στις 18 Ιανουαρίου 2023, και αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η οποία αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρίες με την επωνυμία «Autohellas Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» και «Samelet Motors Ltd», του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FCA Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Οχημάτων και Ανταλλακτικών», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Ακόμη σε ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρεται ότι: «Η Autohellas είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δραστηριοποιείται κυρίως στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων, στη διαχείριση στόλου και στην εισαγωγή και χονδρική διανομή αυτοκινήτων με τα σήματα Seat, Hyundai και Kia, καθώς και στη εισαγωγή και χονδρική διανομή (αυθεντικών) ανταλλακτικών τους. H Samelet είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Ισραήλ και δραστηριοποιείται στον κλάδο του αυτοκινήτου, εισάγοντας και διανέμοντας χονδρικώς αυτοκίνητα με τα σήματα Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Subaru, Ram, Iveco, Wey, Hong-Qi, Maserati και Ferrari.  Η FCA Greece είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία συστάθηκε το 1962 και η κύρια δραστηριότητά της είναι η εισαγωγή και χονδρική διανομή αυτοκινήτων με τα σήματα Fiat, Alfa Romeo, Abarth και Jeep, καθώς και η εισαγωγή και χονδρική διανομή (αυθεντικών) ανταλλακτικών.

Η συγκέντρωση αφορά γενικότερα στον κλάδο των οχημάτων στην Ελλάδα (εισαγωγή, χονδρική διανομή και λιανικής πώλησης καινουργών επιβατικών και ελαφρώς επαγγελματικών οχημάτων, εισαγωγή και χονδρική διανομή ανταλλακτικών, μίσθωσης οχημάτων, λιανικής πώλησης ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης).

Ως σχετική γεωγραφική λαμβάνεται υπόψη η ελληνική επικράτεια.

Η συγκέντρωση θα επιφέρει αλλαγές στη δομή μίας εκ των ανωτέρω σχετικών αγορών, καθώς προκαλεί ανακατατάξεις στη θέση των ανταγωνιστών στην αγορά εισαγωγής και χονδρικής πώλησης καινουργών επιβατικών οχημάτων. Ωστόσο, κατά την ΕΑ, αυτό δεν θα επηρεάσει σημαντικά το επίπεδο του ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά, δεδομένου ότι τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ υφίσταται επαρκής ανταγωνιστική πίεση από ισχυρούς παίκτες στην ίδια αγορά, αλλά και από εισαγωγείς/διανομείς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Συναφώς, οι κάθετες σχετικές αγορές της λιανικής πώλησης οχημάτων, της λιανικής πώλησης ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, καθώς και της μίσθωσης οχημάτων συνιστούν επηρεαζόμενες αγορές της συγκέντρωσης, ωστόσο η τελευταία δεν επιφέρει σημαντικές αντι-ανταγωνιστικές επιπτώσεις σε αυτές».

ΑΠΕ/ΜΠΕ

Προηγούμενο άρθροΟι πιο επικίνδυνες χώρες για τους στόλους
Επόμενο άρθροΑναθεωρημένος ενεργειακός σχεδιασμός (ΕΣΕΚ) ως το 2030