ΕΕ: 292 εκατ. ευρώ σε υποδομές εναλλακτικών καυσίμων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενισχύει τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων με χρηματοδότηση έργων 292 εκατ. ευρώ σε 23 κράτη μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 24 έργα που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ με στόχο τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Συνολικά, θα λάβουν από την ΕΕ επιχορηγήσεις ύψους περίπου 292 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να αναπτύξουν τις σχετικές υποδομές κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) σε 23 κράτη μέλη της Ένωσης.

Η Επίτροπος Μεταφορών, Adina Vălean, δήλωσε σχετικά: «Επενδύοντας 292 εκατ. ευρώ, θα δημιουργήσουμε περίπου 5.700 σημεία φόρτισης που θα βρίσκονται σε σχεδόν 1.400 σταθμούς φόρτισης, καθώς και περίπου 57 σταθμούς ανεφοδιασμού με υδρογόνο κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ, μέσα στην επόμενη τριετία. Σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την ανάγκη να αυξηθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ, τα έργα θα συμβάλουν στην απεξάρτηση του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών από τα ορυκτά καύσιμα».

Το σχόλιό της υποστηρίχθηκε από τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA), Dirk Beckers, ο οποίος δήλωσε: «Η ΕΕ τηρεί τη δέσμευσή της να επιτύχει την απελευθέρωση του τομέα των μεταφορών από τον άνθρακα και την αποφασιστικότητά της να προσφέρει καλύτερες υποδομές μεταφορών για όλους τους Ευρωπαίους, πιο πράσινες και βιώσιμες».

Τα έργα που επιλέχθηκαν θα επιταχύνουν τη δημιουργία του ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού με υδρογόνο που απαιτείται για την ευρεία απορρόφηση οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Ο μηχανισμός υποδομής εναλλακτικών καυσίμων (AFIF) συνδυάζει τις επιχορηγήσεις του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) με τη στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με στόχο την αύξηση του αντικτύπου των επενδύσεων.

Μετά την έγκριση των επιλεγμένων έργων από τα κράτη μέλη της ΕΕ στις 12 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή θα εκδώσει επίσημες αποφάσεις χρηματοδότησης τις επόμενες εβδομάδες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) έχει ξεκινήσει την προετοιμασία των συμφωνιών επιχορήγησης με τους δικαιούχους του έργου.

Φωτογραφία: European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency

Προηγούμενο άρθροΗ Mercedes-Benz στην 86η ΔΕΘ
Επόμενο άρθροΠιστοποίηση της Kosmocar κατά το πρότυπο TISAX®