Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Motor Oil αποκτά χαρτοφυλάκιο με έντεκα αιολικά πάρκα εν λειτουργία, συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ένα επιπλέον υπό κατασκευή αιολικό πάρκο δυναμικότητας 20 MW.

Τα αιολικά πάρκα, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα (Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία, Κεφαλλονιά) αποτελούν περιουσιακό στοιχείο έξι υπό εξαγορά εταιρειών.

Οι υπό εξαγορά εταιρείες από την Μοτορ Οιλ διαθέτουν, εκτός από τα δώδεκα αιολικά πάρκα, χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW.

Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται σε 123,5 εκατ. ευρώ και θα πραγματοποιηθεί μέσω της TEFORTO HOLDINGS LIMITED, η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου Motor Oil.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τα 12 αιολικά πάρκα αποτελούν για τη Motor Oil συνέχεια της στρατηγικής της για την είσοδό της στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι ο Οκτώβριος του 2019 ήταν ορόσημο για τον Όμιλο καθώς εισήλθε στον κλάδο μέσω της 100% πλέον θυγατρικής του εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. (έλαβε τον Απρίλιο 2011, άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας). Σαν πρώτο βήμα, η νεοϊδρυθείσα τότε εταιρεία TEFORTO HOLDINGS LIMITED, 100% θυγατρική της ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. με έδρα στην Κύπρο, απέκτησε το 85% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συνολικής ισχύος 10MW.

Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Όμιλος απέκτησε χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής δυναμικότητας 47 MW με έδρα τη Βόρεια και Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι πράσινες επενδύσεις συνεχίστηκαν και τον Ιούλιο του 2020 όταν η Motor Oil ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση ενός αιολικού πάρκου αδειοδοτημένης δυναμικότητας 3 MW στην Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ τον Αύγουστο του 2020 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την απόκτηση ενός ακόμα αιολικού πάρκου συνολικής αδειοδοτημένης δυναμικότητας 40 MW ευρισκόμενου στη Βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα.

Τον Οκτώβριο του 2020 η Εταιρεία, μέσω της “TEFORTO HOLDINGS LTD”, συμμετείχε στην ίδρυση της “WIRED RES A.E.” αποκτώντας το 75% της εταιρείας που διαθέτει άδεια λειτουργίας αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 24 MW στην περιοχή Θεσπιών Βοιωτίας.

Πάγια θέση του Ομίλου Motor Oil είναι να εξελίσσει διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Με γνώμονα αυτό, συμμετέχει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής με επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς αποτελούν μία βασική παράμετρο για την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση. Οι δραστηριότητες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν άξονες στρατηγικής σημασίας για τη Motor Oil. Σε διάστημα 18 μηνών ξεπέρασε τον στόχο των 300MW και δεσμεύεται να συνεχίσει να μεγαλώνει το χαρτοφυλάκιό της στην καθαρή ενέργεια.

Προηγούμενο άρθροΚαι εγένετο Voltswagen στις ΗΠΑ
Επόμενο άρθροO Christoph Ludewig VP OEM της Geotab