Η IAMTS είναι μια παγκόσμια συμμαχία οργανώσεων που συμμετέχουν στη δοκιμή, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προηγμένων συστημάτων και υπηρεσιών κινητικότητας. Η SAE International1, το Κέντρο Τεχνολογίας και Έρευνας Αυτοκινήτων της Κίνας (China Automotive Technology and Research Center – CATARC), ο Όμιλος TÜV SÜD, το Shanghai International Automobile City και το International Transportation Innovation Center (ITIC) ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία της International Alliance for Mobility Testing and Standardization (IAMTS).

Σκοπός η ανάπτυξη ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου δοκιμαστικών μονάδων ευφυούς κινητικότητας που πληρούν τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα εφαρμογής και λειτουργίας.

Οι πρόσφατες και ταχείες καινοτομίες στις οδικές και τις εκτός δρόμου μεταφορές, τον έλεγχο των αεροδρομίων, τις υποδομές, τις επικοινωνίες και την μικροκινητικότητα, έχουν επιτείνει την πολυπλοκότητα του συστήματος κινητικότητας και την ανάγκη για αξιόπιστες, προβλέψιμες και ταυτόσημες δοκιμές σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και ρυθμιστικούς περιορισμούς.

Η IAMTS συγκεντρώνει έξυπνες δοκιμαστικές μονάδες προηγμένης κινητικότητας από όλο τον κόσμο, για να τις διαμοιράσει, να τις εφαρμόσει και να αναπτύξει βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες. Η ένωση σκοπεύει επίσης να προσφέρει στους κατασκευαστές και στις εταιρείες κινητικότητας-ως-υπηρεσίας (MaaS) ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο φυσικού και εικονικού δοκιμαστικού περιβάλλοντος ελέγχου.

Συγκεκριμένα, η IAMTS προσφέρει:

  • Αμερόληπτες αξιολογήσεις των δυνατοτήτων των δοκιμαστικών μονάδων έξυπνης κινητικότητας
  • Προσδιορίζει παγκόσμιους εμπειρογνώμονες που παρέχουν υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη χρήση δοκιμαστικών μονάδων έξυπνης κινητικότητας
  • Συγκεντρώνει τους χρήστες και τους φορείς εκμετάλλευσης δοκιμών σε παγκόσμια κλίμακα για να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός κοινώς αποδεκτού πλαισίου κανονισμών, σεναρίων δοκιμών, μεθόδων επικύρωσης και πιστοποίησης και ορολογίας

[1] Η SAE International είναι μια παγκόσμια ένωση που δεσμεύεται να προωθήσει τις γνώσεις και τις λύσεις κινητικότητας προς όφελος της ανθρωπότητας. Οι σχεδόν 200.000 μηχανικοί της, εμπειρογνώμονες και εθελοντές διασυνδέονται και εκπαιδεύουν επαγγελματίες της κινητικότητας, ώστε να εξασφαλισθούν ασφαλείς, καθαρές και προσιτές λύσεις κινητικότητας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here