Το Συμβούλιο υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να διατηρηθούν τα όρια εκπομπών όπως καθορίζονται στο Euro 6 για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα βαν, μετά από πιέσεις πολλών κρατών-μελών της ΕΕ.

Το Συμβούλιο ενέκρινε στις 25 Σεπτεμβρίου τη θέση του («γενική προσέγγιση») επί της πρότασης κανονισμού σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τις εκπομπές τους και τη μακροβιότητα της μπαταρίας τους (κανονισμός Euro 7). Ο νέος κανονισμός, ο οποίος για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνει τα αυτοκίνητα, τα ημιφορτηγά (βαν) και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε μία ενιαία νομική πράξη, αποσκοπεί στη θέσπιση επαρκέστερων κανόνων για τις εκπομπές των οχημάτων και στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τις οδικές μεταφορές.

“Η Ευρώπη είναι παγκοσμίως γνωστή για την παραγωγή αυτοκινήτων χαμηλών εκπομπών και υψηλής ποιότητας. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Θέση μας είναι ότι θα συνεχίσουμε να ηγούμαστε της κινητικότητας του μέλλοντος και να υιοθετούμε ρεαλιστικά επίπεδα εκπομπών για τα οχήματα της επόμενης δεκαετίας, βοηθώντας παράλληλα τη βιομηχανία μας να κάνει το οριστικό άλμα προς τα καθαρά αυτοκίνητα το 2035. Η ισπανική Προεδρία επέδειξε ευαισθησία στις διάφορες απαιτήσεις και στα αιτήματα των κρατών μελών και πιστεύουμε ότι, με την παρούσα πρόταση, πετύχαμε ευρεία υποστήριξη, ισορροπία ως προς το επενδυτικό κόστος των κατασκευαστών και βελτίωση των οφελών που απορρέουν από τον κανονισμό για το περιβάλλον”, δήλωσε ο Héctor Gómez Hernández, εκτελών χρέη Υπουργού Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού της Ισπανίας.

Η θέση του Συμβουλίου ισορροπεί μεταξύ των αυστηρών απαιτήσεων για τις εκπομπές των οχημάτων και των επιπλέον επενδύσεων για τον κλάδο, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού, κινούμενη προς την παραγωγή αυτοκινήτων μηδενικών εκπομπών. Η γενική προσέγγιση διατηρεί αμετάβλητα τα υφιστάμενα όρια εκπομπών και τις συνθήκες δοκιμής για τα ελαφρά οχήματα. Στην περίπτωση των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, τα όρια εκπομπών είναι χαμηλότερα και οι συνθήκες δοκιμής ελαφρώς προσαρμοσμένες. Ο κανονισμός Euro 7 περιέχει επίσης ειδική διάταξη για τα αστικά λεωφορεία, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή με τον στόχο μηδενικών εκπομπών έως το 2030 για τα εν λόγω οχήματα, ο οποίος διατυπώθηκε πρόσφατα.

Νέα στοιχεία που καλύπτει το πρότυπο Euro 7

Το Euro 7 θέτει όρια και για εκπομπές εκτός καυσαερίων, όπως σωματίδια από φρένα και ελαστικά. Επιπλέον, καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων για τη μακροβιότητα της μπαταρίας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και επιβάλλει αυστηρότερες απαιτήσεις για τη διάρκεια ζωής του οχήματος. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων παρακολούθησης των εκπομπών.

Εντολή του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο προτείνει ορισμένες ρεαλιστικές αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, μη παραβλέποντας ωστόσο τους στόχους για το περιβάλλον και την υγεία. Μεταξύ άλλων:

  • η θέση του Συμβουλίου διατηρεί τις υφιστάμενες συνθήκες δοκιμής και τα όρια εκπομπών (όπως καθορίζονται στο Euro 6) για τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 (επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και ημιφορτηγά)
  • στην περίπτωση των οχημάτων M2 και M3 (λεωφορεία και πούλμαν) και των οχημάτων N2 και N3 (βαρέα επαγγελματικά οχήματα), τα όρια εκπομπών είναι χαμηλότερα και οι συνθήκες δοκιμής ελαφρώς προσαρμοσμένες, σε σύγκριση με το Euro 6/VI
  • το κείμενο του Συμβουλίου ενισχύει την ευθυγράμμιση των ορίων για τις εκπομπές σωματιδίων από την πέδηση και για τη φθορά των ελαστικών με τα διεθνή πρότυπα που έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
  • λαμβάνει υπόψη τον στόχο μηδενικών εκπομπών CO2 έως το 2030 που προτάθηκε πρόσφατα για τα αστικά λεωφορεία
  • ορίζει επίσης σαφείς προθεσμίες για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων (από την Επιτροπή) προκειμένου να παρέχεται στους οικονομικούς φορείς σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου

Θετική η αντίδραση της ACEA

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εξέδωσε σχετική ανακοίνωση:

«Η θέση των κρατών μελών αποτελεί βελτίωση της πρότασης για το Euro 7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – η οποία ήταν εντελώς δυσανάλογη, οδηγώντας σε υψηλό κόστος για τη βιομηχανία και τους πελάτες, με περιορισμένα περιβαλλοντικά οφέλη», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια της ACEA, Sigrid de Vries.

«Ο στόχος του Συμβουλίου να συνεχίσει τις αποτελεσματικές δοκιμές Euro 6/VI είναι λογικός. Ωστόσο, σε σύγκριση με αυτό που ισχύει σήμερα, το Euro 7 είναι πολύ ευρύτερο για νέα αυτοκίνητα, βαν και, ειδικότερα, βαρέα οχήματα, απαιτώντας σημαντικές προσπάθειες μηχανικής και δοκιμών. Ως εκ τούτου, θα απαιτήσει τεράστιες πρόσθετες επενδύσεις από τον κλάδο μας σε μια εποχή που διαχέει όλους τους πόρους του στην απεξάρτηση από τον άνθρακα».

«Η βιομηχανία μας είναι πλήρως αφοσιωμένη στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής», πρόσθεσε η κ. de Vries. «Καλούμε τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να εργαστούν για έναν κανονισμό Euro 7 που θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε σε αυτόν τον διττό στόχο, διατηρώντας παράλληλα τα οχήματα προσιτά και τον κλάδο μας ανταγωνιστικό».

Η ΕΕ έχει αυστηροποιήσει σταδιακά τα όρια εκπομπών των οχημάτων από το 1992 με την πρώτη σειρά κανονισμών, Euro 1 .

Προηγούμενο άρθροΗ Star Automotive Hellas δημιουργεί Εταιρική Τράπεζα Ρούχων
Επόμενο άρθροCox Automotive: O Stuart Perham Ευρωπαίος CIO