Η Συμμαχία Αυτοκινήτου θα δραστηριοποιείται υπό την επωνυμία «Catena-X Automotive Network (Catena-X)». Ως δίκτυο προσανατολισμένο στην υλοποίηση και για τη διασφάλιση της δεκτικότητας και της αμεροληψίας, η Catena-X σχεδιάζει τη λειτουργία της ως αναγνωρισμένης γερμανικής ένωσης.

Η Catena-X αντιλαμβάνεται τον ρόλο της ως επεκτάσιμο οικοσύστημα στο οποίο αυτοκινητοβιομηχανίες και πάροχοι, ενώσεις αντιπροσώπων και προμηθευτές εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων εφαρμογών, πλατφορμών και υποδομών, μπορούν να συμμετάσχουν ισότιμα. Σκοπός της ένωσης είναι η δημιουργία ενός ενιαίου προτύπου ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας αυτοκινήτου.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες επιθυμούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας, να βελτιώσουν την αποδοτικότητα μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών του κλάδου και να επιταχύνουν τις εταιρικές διαδικασίες μέσω τυποποίησης και πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στις ΜΜΕ, των οποίων η ενεργός συμμετοχή έχει ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία του δικτύου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Catena-X σχεδιάστηκε εξαρχής ως ανοιχτό δίκτυο με έτοιμες λύσεις για ΜΜΕ, στο οποίο αυτές οι επιχειρήσεις θα μπορούν να συμμετέχουν γρήγορα και με μικρή επένδυση σε υποδομή πληροφορικής.

Επιπλέον, οι υπάρχουσες δομές της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως οι διαδικασίες στον τομέα των logistics ανταλλακτικών, πρέπει να ενσωματωθούν στο δίκτυο και να βελτιστοποιηθούν περαιτέρω. Εκτός από τα οφέλη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι συμμετέχοντες στο δίκτυο αναμένουν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες ποιότητας και logistics, μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά στη βιώσιμη μείωση εκπομπών CO2 και απλοποιημένη διαχείριση κυρίων δεδομένων. Οι συνεχώς συνδεδεμένες αλυσίδες δεδομένων καθιστούν δυνατή με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία ψηφιακών δίδυμων αυτοκινήτων, βάσει των οποίων μπορούν να αναπτυχθούν καινοτόμες επιχειρηματικές διαδικασίες και προσφορές υπηρεσιών.

Με το πρότυπο International Data Spaces (IDS) δικαιοδοσίας δεδομένων, το οποίο θέτει επίσης τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή υποδομή δεδομένων cloud GAIA-X, οι εμπλεκόμενες εταιρείες συμφώνησαν ήδη στις βασικές υποδομές υλοποίησης του έργου.

Σε πρώτη φάση, τα πιλοτικά έργα Catena-X επικεντρώνονται σε πέντε τομείς εφαρμογών που καθορίστηκαν από κοινού. Με τη βοήθεια μιας δικτυακής υποδομής δεδομένων, αυτοί οι τομείς εφαρμογών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της βιωσιμότητας μελλοντικών αλυσίδων αξίας. Οι πέντε τομείς είναι η διαχείριση ποιότητας, τα logistics, η συντήρηση, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η βιωσιμότητα. Σχεδιάζονται εφαρμογές υποστήριξης της παραγωγής και της ανάπτυξης, για μελλοντικές φάσεις.

Το δίκτυο δεδομένων θα δημιουργήσει σημαντικό σημείο εκκίνησης για να ανταποκριθεί ο κλάδος αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και να αξιοποιήσει καλύτερα τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση.

Στους ιδρυτές του δικτύου συνεργατών περιλαμβάνονται οι BMW AG, Deutsche Telekom AG, Robert Bosch GmbH, SAP SE, Siemens AG και ZF Friedrichshafen AG.

Επιπλέον εταιρείες συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένων των Mercedes-Benz AG, BASF SE, Henkel AG & Co. KGaA, Schaeffler AG, German Edge Cloud GmbH & Co. KG, ISTOS GmbH, SupplyOn AG, Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), Fraunhofer- Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung eV και ARENA2036, καθώς και πολλές ΜμΕ.

Προηγούμενο άρθροSAP: πιλοτικός προϋπολογισμός κινητικότητας
Επόμενο άρθροΗ British Gas παρήγγειλε 2.000 ηλεκτρικά Vivaro-e van