Νέα έκθεση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής ομοσπονδίας Insurance Europe, επισημαίνει αυξανόμενη πίεση στις ασφαλιστικές εταιρείες για αύξηση των ασφαλίστρων αυτοκινήτων, καθώς η κυκλοφορία επιστρέφει στα επίπεδα προ Covid.

Μεταβολές ασφαλίστρων οχημάτων

Καθώς τα μέτρα για τον COVID-19 αίρονταν σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2021, η κίνηση άρχισε να αυξάνεται, και έγινε γενικά πυκνότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αν και δεν επανήλθε πλήρως στο προ πανδημίας επίπεδο. Σε σύγκριση με το 2020, η χρήση επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκε περισσότερο από τα ιδιωτικά οχήματα, καθώς η εργασία από το σπίτι παρέμεινε επιλογή για πολλούς ανθρώπους. Σχεδόν σε όλες τις αγορές, οι δείκτες ζημιών αυξήθηκαν από την πτώση που παρατηρήθηκε το 2020, όπως και οι συνδυασμένοι δείκτες, αν και γενικά παρέμειναν κάτω από εκείνους του 2019.
Οι ευρωπαϊκές αγορές αυτοκινήτων συνέχισαν επίσης να χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισμό, ασκώντας πίεση στο μέσο ασφάλιστρα και, στη συνέχεια, μειώνοντας τον συνολικό όγκο των ασφαλίστρων — όπως παρατηρείται σε ορισμένες αγορές. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για τις συμβάσεις αστικής ευθύνης έναντι τρίτων αυτοκινήτων (MTPL).
Σε ορισμένες αγορές, η οικονομική ανάκαμψη αύξησε επίσης τον αριθμό των πρόσφατα ασφαλισμένων οχημάτων, οδηγώντας σε αύξηση των συνολικών ασφαλίστρων.

Πηγή: Insurance Europe
Διαφορετικές εξελίξεις στις εθνικές αγορές αυτοκινήτων. Μεταβολή στα συνολικά ασφάλιστρα αυτοκινήτων το 2021 σε σχέση με το 2020 και με το 2019 πριν από την πανδημία (%).

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η άνοδος του πληθωρισμού επηρέασε το κόστος των ανταλλακτικών, των επισκευών και των υπηρεσιών, τα οποία ήδη επιβαρύνθηκαν από διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό άρχισε να αντικατοπτρίζεται σε κάποιο βαθμό στα ασφάλιστρα του 2021 και είναι πιθανό να γίνει πιο εμφανές τα επόμενα χρόνια.
Αυτοί οι διαφορετικοί παράγοντες διέφεραν μεταξύ των χωρών, οδηγώντας σε σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγορών, όπως δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Insurance Europe.

Στην Ελλάδα σημειώθηκε μικρή αύξηση των συνολικών ασφαλίστρων κατά 0,4%. Η MTPL (ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων) υποχώρησε 0,9%. Οι λοιπές περιπτώσεις προστασίας αυξήθηκαν κατά 4,7%.

Πηγή: Insurance Europe. Ευρωπαϊκή Ασφάλιση: Προκαταρκτικά στοιχεία 2021 – Μεταβολές ασφαλίστρων οχημάτων

Η ομοσπονδία ανέφερε αύξηση των αιτήσεων το 2021 έναντι του 2020, όταν η κατ΄οίκον εργασία μείωσε την κυκλοφορία πολλών οχημάτων. Οι αιτήσεις αποζημίωσης εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από τα προ πανδημίας επίπεδα, αλλά το κόστος διευθέτησής τους αυξάνεται ραγδαία λόγω πληθωρισμού και έλλειψης ανταλλακτικών επισκευής.

«Αν και οι αιτήσεις αποζημίωσης γενικά αυξήθηκαν, δεν επέστρεψαν ακόμα στο προ πανδημίας επίπεδο, ενώ το κόστος τους αυξάνεται σταθερά», αναφέρεται στην έκθεση.

Αυξάνεται το κόστος των αιτήσεων αποζημίωσης

Στην Ιταλία, για παράδειγμα, το μέσο κόστος των αιτήσεων αποζημίωσης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων αυξήθηκε στις 4.800 ευρώ το 2021 από 4.560 ευρώ το 2019 και στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 7,6%. Στη Γαλλία, οι συνολικές αποζημιώσεις ανήλθαν σχεδόν στα επίπεδα του 2019, η συχνότητα των αποζημιώσεων αυξήθηκε κατά 18,1% σε ετήσια βάση (αν και παρέμεινε χαμηλότερη από το 2019) και οι αποζημιώσεις τραυματισμών αυξήθηκαν κατά 24,7%.

H Σουηδική Ασφαλιστική Ένωση απέδωσε το υψηλότερο κόστος αποζημιώσεων στην αύξηση των υβριδικών αυτοκινήτων, των οποίων τα ανταλλακτικά είναι συνήθως ακριβότερα, ενώ στη γειτονική Νορβηγία, τα ασφάλιστρα επαγγελματικής ασφάλισης αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 32,9% το 2021, μετά την επανέναρξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τα νέα για τους Γερμανούς οδηγούς είναι καλύτερα και η αύξηση των συνολικών ασφαλίστρων ήταν μόνο 1% το 2021 έναντι του προηγούμενου έτους, σημαντική πτώση σε σχέση με την μέση ετήσια αύξηση 3,1% μεταξύ 2016 και 2019, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο τα μέσα ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 7% έναντι του 2020, αν και άρχισαν να εμφανίζονται πιέσεις κόστους το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Δεν παρατίθενται στοιχεία για την Ελλάδα.

Μεγαλύτεροι χρόνοι επισκευής

Ωστόσο, η ABI (Ένωση Βρετανών Ασφαλιστών) προειδοποίησε πως η συνεχιζόμενη παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών αυξάνει τους χρόνους επισκευής οχημάτων, γεγονός που αυξάνει το κόστος των οχημάτων αντικατάστασης όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε ακινησία και επισκευάζεται.

Οι επισκευές γίνονται επίσης πιο ακριβές και ο πληθωρισμός επηρεάζει το κόστος πρώτων υλών, όπως τις βαφές.

Ο James Dalton, Διευθυντής Πολιτικής Γενικής Ασφάλισης της ABI, δήλωσε: «Όπως και άλλοι κλάδοι, οι ασφαλιστές αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν αύξηση κόστους».

Η EY προβλέπει ζημίες για τους ασφαλιστές αυτοκινήτων φέτος λόγω πληθωρισμού και μείωσης ασφαλίστρων, με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 18% στα ασφάλιστρα των καταναλωτών το 2023, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις αυξάνουν το κόστος των αποζημιώσεων.

Προηγούμενο άρθροBMW Group: στην πορεία του και το Α’ εξάμηνο 2022
Επόμενο άρθροΆρχισε η κατασκευή εργοστασίου EV στη Βουλγαρία