Fleet Business #15

ΑΝΑΦΟΡΆ ΑΕΡΊΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ: ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ Η εταιρεία Χ διαθέτει στόλο 100 οχημάτων: 50 φορτηγά ντίζελ, 35 βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, 15 BEV στην Ολλανδία. Σε ένα χρόνο, τα φορτηγά καταναλώνουν 441.000 λίτρα ντίζελ, τα αυτοκίνητα 87.500 λίτρα βενζίνης και τα EV 95.500 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Ο συντελεστής εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από το τοπικό δίκτυο. Βάσει των συντελεστών εκπομπών του Πρωτοκόλλου GHG, έχουμε: u Ντίζελ (*2,70 kg CO2e/l.): 1.190.700 kg CO2e u Βενζίνη (*2,34 kg CO2e/l.): 204.750 kg CO2e u Ηλεκτρική ενέργεια (*0,37 kg CO2e/kWh.): 35.335 kg CO2e Οι συνολικές ετήσιες εκπομπές του στόλου της εταιρείας Χ είναι 1.430.785 kg CO2e. Αυτό μπορεί στη συνέχεια να κατηγοριοποιηθεί σε διαφορετικά πεδία βάσει της χρήσης των οχημάτων και της ενέργειας κίνησης. Η ανάγκη δράσης για το κλίμα αυστηροποιεί το ρυθμιστικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης στόλου. Ακολουθούν ορισμένοι σχετικοί κανόνες, υπάρχοντες και μελλοντικοί, στην ΕΕ και τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές χώρες στόλων. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αντίκτυπο στη βιώσιμη διαχείριση στόλου. Δυστυχώς, κανένας από αυτούς τους κανονισμούς δεν είναι απλός και οι υπεύθυνοι στόλου πρέπει να τους προσαρμόσουν στη διοίκηση εταιρικών στόλων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΡΆΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ Πρόκειται για σχέδιο επίτευξης μηδενικών εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2050 και αποτελείται από μια σειρά πρωτοβουλιών. Οι πιο σημαντικές για τους εταιρικούς στόλους είναι: η Στρατηγική Βιώσιμης και Έξυπνης Κινητικότητας (σχέδιο για πιο βιώσιμες μεταφορές), το Σχέδιο Δράσης Μηδενικών Ρύπων (με στόχο τη μείωση και πρόληψη της ατμοσφαιρικής και άλλης ρύπανσης) και το σχέδιο Fit for 55 (με στόχο τη μείωση εκπομπών κατά 55% έως το 2030). ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΟΜΟΛΌΓΩΝ (GBR) Το GBR προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ το 2024 και δημιουργεί πρότυπα που θα διευκολύνουν τους επενδυτές να εντοπίσουν και να επενδύσουν σε βιώσιμα έργα και εταιρείες. Αυτό θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας ουσιαστικά πράσινης χρηματοοικονομικής ευρωπαϊκής αγοράς και θα επιταχύνει τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΊΗΣΗΣ ΒΙΏΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ (SFDR) Ο SFDR θεσπίστηκε το 2021, επεκτάθηκε το 2023 και απαιτεί από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές να δημοσιοποιούν στοιχεία βιωσιμότητας για τους επενδυτές. Αυτό βοηθά στην αποφυγή του «πράσινου ξεπλύματος - greenwashing», που παρέχει παραπλανητικά στοιχεία σχετικά με τα περιβαλλοντικά οφέλη μιας επένδυσης. Ο SFDR είναι περίπλοκος και μάλλον θα εξελιχθεί περαιτέρω. ΟΔΗΓΊΑ ΈΚΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ (CSRD) Η CSRD απαιτεί από τις μεγάλες εταιρείες (και τις εισηγμένες ΜΜΕ) να αναφέρουν τις επιδόσεις τους βιωσιμότητας με τυποποιημένο τρόπο, ώστε να βοηθηθούν οι επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενους φορείς στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Η CSRD είναι σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2023 και πρέπει να καταστεί εθνικό δίκαιο για όλα τα κράτη μέλη έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Στη συνέχεια, οι εταιρείες θα έχουν προθεσμία έως το τέλος του 2024 για να υποβάλλουν εκθέσεις βάσει CSRD. ΕΠΙΜΈΡΟΥΣ ΟΔΗΓΊΕΣ Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η ΕΕ ανακοίνωσε πως θα απαγόρευε την πώληση νέων αυτοκινήτων και φορτηγών ICE από το 2035. Ωστόσο, με τροπολογία της Γερμανίας θα συνεχίσει να επιτρέπεται η πώληση ICE που κινούνται με συνθετικά καύσιμα ή καύσιμα ουδέτερα CO2. ΕΘΝΙΚΈΣ ΑΠΑΓΟΡΕΎΣΕΙΣ ICE Διάφορες χώρες έχουν ήδη θεσπίσει αυστηρότερους στόχους. Μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, το η Ολλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο, θέλουν να απαγορεύσουν την πώληση νέων αυτοκινήτων ICE από το 2030. Στην περιοχή της Φλάνδρας, οι πωλήσεις νέων ICE θα απαγορευτούν από το 2029. Για υβριδικά επαγγελματικά οχήματα και λεωφορεία, ισχύουν διάφορα εθνικά χρονοδιαγράμματα. Οι κανόνες βιωσιμότητας αυστηροποιούνται διαρκώς 60 #15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=