Fleet Business #15

Ο αντίκτυπος της βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας στη διαχείριση στόλου καθίσταται όλο και πιο σαφής, καθώς οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη σημασία της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Στους παραδοσιακούς παίκτες της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι εταιρείες leasing, προστίθενται νέοι παίκτες οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση πρωτοβουλιών βιωσιμότητας. Η νέα εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει παρόχους οικιακών φορτιστών, σταθμών φόρτισης δημόσιας πρόσβασης και εγκαταστάσεων φόρτισης αμαξοστασίων/γραφείων, καθώς και τεχνολογικών λύσεων (παρόχων οδικού σχεδιασμού, συνδεσιμότητας, διαχείρισης στόλου και αναφορών). Οι στρατηγικές προμηθειών πρέπει να προσαρμοστούν και να ανταποκρίνονται στις μοναδικές προκλήσεις βιωσιμότητας των παρόχων. Η ιδέα ενοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας ίσως πρέπει να επανεξεταστεί, λόγω ποικιλομορφίας και διασποράς των λύσεων βιωσιμότητας. Η υποβολή προσφορών λύσεων βιωσιμότητας απαιτεί σχολαστική προσέγγιση. Η αίτηση παροχής στοιχείων (RFI) αποτελεί ιδανικό σημείο εκκίνησης για χαρτογράφηση των διαθέσιμων προϊόντων και κάλυψη από την εφοδιαστική αλυσίδα. Στη συνέχεια, οι ειδικοί προμηθειών πρέπει να συγκεντρώσουν διάφορους προμηθευτές για να εξασφαλίσουν πλήρη γεωγραφική κάλυψη. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί προσαρμογή των παραδοσιακών διαδικασιών τιμολόγησης ή εκπτώσεων, καθώς μπορεί να μην είναι εφικτές λόγω της φύσης των βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Έχει εμφανιστεί νέος τύπος παρόχων, που ειδικεύονται στις εκθέσεις βιωσιμότητας, λόγω των πολύπλοκων και σχεδόν υποχρεωτικών απαιτήσεων εκθέσεων που επιβάλλονται από το Πρωτόκολλο Υπολογισμού Αερίων Θερμοκηπίου. Οι σημερινοί πάροχοι συχνά δεν έχουν την ικανότητα να προσφέρουν πλήρη κατανομή μεταξύ εκπομπών Πεδίου 1, 2 και 3. Ως εκ τούτου, εξειδικευμένες εταιρείες καλύπτουν αυτό το κενό, προσθέτοντας ένα ακόμα κρίσιμο κομμάτι στο παζλ της βιωσιμότητας. Κώδικες Δεοντολογίας Παρόχων + Πολλές εταιρείες θέτουν Κώδικα Δεοντολογίας (CoC) στους παρόχους τους. ΟΙ ΚΏΔΙΚΕΣ ΑΥΤΟΊ ΣΥΝΉΘΩΣ ΠΕΡΙΈΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΌΠΩΣ: u οδηγίες ηθικής συμπεριφοράς, όπως απαγόρευση παιδικής εργασίας u συμμόρφωση με ανθρώπινα δικαιώματα u δικαίωμα ελέγχου u καταπολέμηση διαφθοράς ή εμπιστευτικότητα Το πλεονέκτημα ενός Κώδικα είναι ότι, ανεξαρτήτως συμφωνιών, οι εταιρείες μπορούν να καθορίσουν στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές ή θέσεις προς ερμηνεία λεπτομερέστερων συμβατικών άρθρων. Όλο και περισσότερες εταιρείες ενσωματώνουν πλέον κριτήρια βιωσιμότητας στους Κώδικές τους. Μπορεί να διατυπώνονται γενικά («Ο πάροχος οφείλει να υποστηρίζει τον πελάτη στην επίτευξη στόχων εκπομπών») ή πιο συγκεκριμένα («Ο πάροχος είναι πιστοποιημένος»). Και στις δύο περιπτώσεις, ο Κώδικας Δεοντολογίας «υπογράφεται με κλειστά μάτια» και συνιστά σύμβαση, με δυνατότητα καταγγελίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Αυτό δείχνει εστίαση στη βιωσιμότητα, αλλά, στην πραγματικότητα, αποτελεί υποβάθμιση της θέσης του παρόχου στη σχέση του με τον πελάτη. Ο Κώδικας δεν συνιστά πλέον μια απλή προσθήκη στην συμφωνία, αλλά εξελίσσεται σε σύμβαση, δύσκολη σε ερμηνεία και εφαρμογή. Ο ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ ΣΤO FLEET MANAGEMENT Στους παραδοσιακούς παίκτες της εφοδιαστικής αλυσίδας -αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες leasing- προστίθενται νέοι παίκτες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 58 #15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=