Fleet Business #15

ΩΣΤΌΣΟ, ο εξηλεκτρισμός στόλων LCV και φορτηγών παρουσιάζει προκλήσεις, όπως μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας των οχημάτων, δημιουργία ικανής υποδομής φόρτισης, διαχείριση των περιορισμών φόρτωσης λόγω μεγέθους μπαταρίας και περίπλοκες διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής. Αυτό το αφιέρωμα, που ετοίμασε το Fleet Europe, διερευνά τον τρόπο με τον οποίον οι κατασκευαστές και οι πάροχοι υπηρεσιών και τεχνολογίας επενδύουν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, παρέχοντας την δυνατότητα στους υπεύθυνους στόλου να τους εξηλεκτρίσουν με κατάλληλα συστήματα κίνησης και τεχνολογίες, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα. Ακόμα, παρέχει πληροφορίες για ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα, κυρίως e-LCV και e-Trucks. Καλύπτει κορυφαία προϊόντα, στρατηγικές ηλεκτροκίνησης στόλου, εμπειρίες απρόσκοπτης φόρτισης, τεχνολογία υδρογόνου και καινοτόμες προσεγγίσεις βελτίωσης συμπεριφοράς οδηγών και μείωσης κόστους. Οι υπεύθυνοι στόλου μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και να λάβουν τεκμηριωμένες και επιτυχείς αποφάσεις εξηλεκτρισμού, επιτυγχάνοντας τους στόχους βιωσιμότητας και μεγιστοποιώντας την λειτουργική απόδοση. ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ Οι μεγάλοι επαγγελματικοί στόλοι αντιμετωπίζουν διάφορες στρατηγικές κινητήριων συνόλων, καθώς η υποδομή φόρτισης και η τεχνολογία μπαταριών απαιτούν χρόνο για να αναπτυχθούν. Η επιλογή του σωστού συστήματος κίνησης έγκειται στην αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του. Ακολουθούν κάποιες υποδείξεις: 1Βενζίνη και CNG: είναι λιγότερο συνηθισμένα λόγω υψηλής κατανάλωσης υπό φόρτο, αλλά είναι επιλέξιμα ως μεταβατική τεχνολογία για μικρά βαν σε αστικό περιβάλλον. Το συμπιεσμένο φυσικό αέριο μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση για μεγαλύτερες αποστάσεις, λόγω λιγότερων εκπομπών άνθρακα. 2Plug-in hybrid: ο κινητήρας εσωτερικής καύσης με υποβοήθηση κινητήρα μπαταρίας συνιστά καλή ενδιάμεση λύση για στόλους που δραστηριοποιούνται σε Ζώνες Χαμηλών Εκπομπών και μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερες αποστάσεις με περιορισμένη πρόσβαση φόρτισης. Οι τάσεις για πράσινη μετακίνηση Η μετάβαση των στόλων στη βιωσιμότητα εκτείνεται πέραν των επιβατικών αυτοκινήτων και των οχημάτων παροχής. Οι στόλοι πλέον εξετάζουν τρόπους περιορισμού της εξάντλησης των φυσικών πόρων, με παράλληλη αύξηση κερδοφορίας, όπως και οι επαγγελματικοί στόλοι. Η αυστηρή νομοθεσία εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και οι εταιρικοί στόχοι ESG καθιστούν αναγκαίο τον εξηλεκτρισμό τους. Ωστόσο, έχουν υψηλότερο αρχικό κόστος και περιορισμένη προσφορά μοντέλων. 3Ντίζελ: με χαμηλό TCO (Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας) και άφθονη αυτονομία, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σύστημα κίνησης για στόλους logistics. Αντικαθίστανται σταδιακά από τα BEV, καθώς αυξάνονται οι αστικοί περιορισμοί και η ευαισθητοποίηση των πελατών. 4Ηλεκτρικά μπαταρίας: η ανερχόμενη τεχνολογία τελικής παράδοσης και μεσαίων αποστάσεων. Η ισοτιμία TCO με το ντίζελ είναι προ των πυλών για τα βαν παράδοσης δεμάτων. Έχουν μηδενικές εκπομπές καυσαερίων, αλλά υπάρχει πρόβλημα φόρτισης για δραστηριότητες που δεν διαθέτουν αμαξοστάσιο. 5Κυψελών καυσίμου: με γρήγορο ανεφοδιασμό και καλή αυτονομία, αυτή είναι η εναλλακτική λύση μηδενικών εκπομπών έναντι του ντίζελ. Υπάρχει έλλειψη υποδομής και το αρχικό κόστος είναι υψηλό, με μικρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ LCV ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ 22 #15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=