Fleet Business #10

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Οι εταιρείες πρέπει να αποφασίσουν γρήγορα με ποιον θα συνεργαστούν, τι είδους στρατηγικές συνεργασίες θα δημιουργήσουν και σε ποιόν τομέα θα δραστηριοποιηθούν. Και αυτό λόγω της ταχύτητας με την οποία αναπτύσσονται οι ευκαιρίες, των χρονικών πλαισίων που απαιτούνται για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατασκευή εγκαταστάσεων μεγάλης απόδοσης και της ανάγκης διασφάλισης ροών υλικών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ωστόσο, κάποια βασικά ζητήματα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις τελικές αποφάσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω. 1 Επιλογή σωστής τεχνολογίας ανακύκλωσης Διερευνώνται διάφορες διεργασίες της αγοράς. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως συνδυασμοί μηχανικού διαχωρισμού, πυρομεταλλουργικών διαδικασιών και υδροηλεκτρικών μεθόδων (βλ. Σχήμα 3) . Οι περισσότερες εταιρείες υιοθετούν συνδυασμένη μηχανική και υδροηλεκτρική διαδικασία, πιστεύοντας πως μεγιστοποιούν την απόδοση των ανακτηθέντων υλικών (αποφυγή καύσης δυνητικά ανακτήσιμου οργανικού υλικού), μειώνοντας παράλληλα την περιβαλλοντική επιβάρυνση (μέσω χρήσης λιγότερης ενέργειας). Ο τύπος των απαιτούμενων εγκαταστάσεων μηχανικού διαχωρισμού είναι επίσης δυνητικά ευκολότερος για αναπαραγωγή και μπορεί να προσφέρει πιο αποκεντρωμένο στάδιο αρχικής κατεργασίας. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία είναι και πιο ευαίσθητη στη σύσταση πρώτων υλών και πιο πολύπλοκη όσον αφορά στο εύρος των διαθέσιμων παραλλαγών. Για παράδειγμα, ορισμένες μηχανικές διαδικασίες επιτρέπουν ανάκτηση ενέργειας από αποφορτισμένες μπαταρίες και τεμαχισμό υπό συνθήκες αδρανούς περιβάλλοντος, ενώ άλλες χρησιμοποιούν τεμαχισμό εμβαπτισμού. Η βέλτιστη επιλογή διαδικασίας θα ποικίλλει αναλόγως δυνατοτήτων, επιδιώξεων και θέσης στην αλυσίδα αξίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις νεοεισερχόμενες εταιρείες που πιθανόν να θεωρήσουν τη μηχανική διαδικασία πιο απλή για αναπαραγωγή και κλιμάκωση, ενώ άλλες μπορεί να σταματήσουν σε αυτήν τη φάση και απλώς να διαθέσουν την προκύπτουσα μάζα. 2 Προετοιμασία έναντι της αλλαγής της χημείας μπαταριών Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στις κυψέλες μπαταριών διαφοροποιούνται διαρκώς, με χρήση διευρυνόμενης ποικιλίας υλικών καθόδων. Αυτό οφείλεται στη συνεχή ανάγκη των κατασκευαστών μπαταριών για βελτιστοποίηση των προδιαγραφών απόδοσης, εξισορροπώντας παράλληλα το κόστος και την αναμενόμενη διαθεσιμότητα υλικών. Έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη μείωση στις χημικές ουσίες κοβαλτίου, με τάσεις σε κύτταρα πλούσια σε νικέλιο/ μαγγάνιο ή άνευ νικελίου/κοβαλτίου. Όλοι αυτοί οι πιθανοί συνδυασμοί πρώτων υλών πρέπει να υποβάλλονται σε αποτελεσματική επεξεργασία από τις εταιρείες ανακύκλωσης με τον ίδιο τρόπο και να παρέχουν διαφορετικές ροές εσόδων. Το Σχήμα 4 παρέχει στοιχεία των αναμενόμενων ροών εσόδων (ανά τόνο ανακυκλωμένων μπαταριών) μιας τυπικής μονάδας ανακύκλωσης. Δείχνει πως η κατεργασία χημικών προϊόντων υψηλής αξίας, με χρήση νικελίου μαγγανίου κοβαλτίου [NMC] ως σημείο αναφοράς, παρέχει ήδη κερδοφόρα αποτελέσματα. Στην Ευρώπη, οι κατασκευαστές πληρώνουν «τέλος ΣΧΉΜΑ 3: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Πηγή: Arthur D. Little Το οικοσύστημα ανακύκλωσης μπαταριών είναι υπό διαμόρφωση, με πολλαπλές τεχνολογίες, επιχειρηματικές διαδικασίες και οικονομικά πρότυπαç Μηχανικός διαχωρισμός Πυρομεταλλουργία Υδρομεταλλουργία ΠΥΡΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Απλούστευση διαδικασίας Ευαισθησία υλικών παροχής Εύρος ανάκτησης υλικών Περιβαλλοντικός αντίκτυπος Βιομηχανική κλιμάκωση/Αναπαραγωγή Διαδικασία εξόρυξης υλικών Προκατεργασία ΠΥΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Κράμα Μαύρη μάζα Θετικό Αρνητικό Αντιπροσωπευτικές εταιρείες Umicore, Redwood Accurec, Redux, Snam Λοιπές 58 ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=