Νομοθεσία για τους Ημιαγωγούς στην ΕΕ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε δύο προσχέδια νόμου που αφορούν στους Ημιαγωγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Το ένα προσχέδιο αφορά στο «Chips Act» που στοχεύει στην ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας και της καινοτομίας στο οικοσύστημα ημιαγωγών της ΕΕ και το δεύτερο στην κοινή δράση the Chips Joint Undertaking για αύξηση των επενδύσεων για την ανάπτυξη αυτού του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος.

Στις τροπολογίες τους, οι ευρωβουλευτές εστίασαν περισσότερο στα ημιαγωγικά και κβαντικά τσιπ επόμενης γενιάς. Θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο κέντρων ικανοτήτων για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων και την προσέλκυση νέων ταλέντων στην έρευνα, το σχεδιασμό και την παραγωγή. Η νομοθεσία θα στηρίξει επίσης έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της ΕΕ με την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία παραγωγικής ικανότητας.

Μέτρα για την αντιμετώπιση μελλοντικών ελλείψεων

Θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τους κινδύνους για την προμήθεια ημιαγωγών της ΕΕ ενώ δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης στα κράτη μέλη θα μπορούσαν να θέσουν σε συναγερμό σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εφαρμόσει μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως να προτεραιότητα στην προμήθεια προϊόντων που επηρεάζονται ιδιαίτερα ή να πραγματοποιήσει κοινές αγορές για τα κράτη μέλη. Οι ευρωβουλευτές τόνισαν πως η αλυσίδα εφοδιασμού τσιπ θα πρέπει να χαρτογραφηθεί για να εντοπιστούν πιθανά σημεία συμφόρησης.

Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας με εταίρους όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν. Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει μια πρωτοβουλία διπλωματίας για τα τσιπ για την αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικών διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η νομοθετική έκθεση για το νόμο για τους ημιαγωγούς εγκρίθηκε με 67 ψήφους υπέρ, μία κατά και τέσσερις αποχές. Η επιτροπή ψήφισε επίσης την εντολή για έναρξη εσωτερικών διαπραγματεύσεων με 70 ψήφους κατά, μία κατά και μία αποχή.

Πρωτοβουλία Chips for Europe

Σε χωριστή ψηφοφορία, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με 68 ψήφους υπέρ, καμία κατά και τέσσερις αποχές την πρόταση της κοινής δράσης ημιαγωγών, η οποία υλοποιεί τα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Chips for Europe». Το πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει τη δημιουργία ικανοτήτων μεγάλης κλίμακας μέσω επενδύσεων σε υποδομές έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας ανοιχτά προσβάσιμων σε επίπεδο ΕΕ. Θα επιτρέψει επίσης την ανάπτυξη τεχνολογιών ημιαγωγών αιχμής και επόμενης γενιάς. Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι για την τόνωση της καινοτομίας θα χρειαστεί νέα χρηματοδότηση, καθώς και ανακατανομή κεφαλαίων από το Horizon Europe.

Φωτογραφία: DigitalEurope

Προηγούμενο άρθροEE: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για οδικές υποδομές
Επόμενο άρθροKia: Τέσσερα βραβεία στα “Good Design Awards”