Το νέο πρότυπο Euro 7 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξασφαλίσει καθαρότερα οχήματα στους δρόμους και βελτιωμένη ποιότητα αέρα.

Τα πρότυπα Euro 7 και εκπομπών CO2 για οχήματα προσφέρουν από κοινού βελτιωμένη ποιότητα αέρα. Τα δύο σύνολα κανόνων παρέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας σαφή κατεύθυνση για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών.

Η πρόταση αντιμετωπίζει τις εκπομπές από τις απολήξεις της εξάτμισης καθώς και από τα φρένα και τα ελαστικά. Συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των νέων αυστηρότερων προτύπων ποιότητας του αέρα που πρότεινε η Επιτροπή στις 26 Οκτωβρίου 2022.

Το 2035, όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που πωλούνται στην ΕΕ θα έχουν μηδενικές εκπομπές CO2. Ωστόσο, το 2050, περισσότερο από το 20% των αυτοκινήτων και των φορτηγών και περισσότερα από τα μισά βαρύτερα οχήματα στους δρόμους αναμένεται να συνεχίσουν να εκπέμπουν ρύπους από την εξάτμιση. Τα ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας, επίσης, εξακολουθούν να προκαλούν ρύπανση από τα φρένα και τα μικροπλαστικά των ελαστικών τους, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το πρότυπο Euro 7 θα μειώσει αυτές τις εκπομπές διατηρώντας τα οχήματα προσιτά στους καταναλωτές.

Οι νέες απαιτήσεις που προβλέπει το Euro 7:

Η πρόταση, που θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για έγκριση, αντικαθιστά και απλοποιεί τους προηγούμενους ξεχωριστούς κανόνες εκπομπών για αυτοκίνητα και βαν (Euro 6) και φορτηγά και λεωφορεία (Euro VI). Παράλληλα, θέτει όρια εκπομπών για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, δηλαδή αυτοκίνητα, βαν, λεωφορεία και φορτηγά υπό ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Οι νέοι κανόνες είναι ουδέτεροι ως προς τα καύσιμα και την τεχνολογία, θέτοντας τα ίδια όρια ανεξαρτήτως αν πρόκειται για όχημα βενζίνης, ντίζελ, ηλεκτρικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης ή εναλλακτικών καυσίμων. Θα συμβάλει σε:

  • Καλύτερο έλεγχο των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από όλα τα νέα οχήματα: διευρύνοντας το φάσμα των συνθηκών οδήγησης που καλύπτονται από τις δοκιμές εκπομπών στο δρόμο. Αυτά θα αντικατοπτρίζουν πλέον καλύτερα το εύρος των συνθηκών που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα οχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων θερμοκρασιών έως 45°C ή σύντομων διαδρομών τυπικών καθημερινών μετακινήσεων.
  • Ενημέρωση και αυστηροποίηση των ορίων για τις εκπομπές ρύπων: τα όρια θα γίνουν αυστηρότερα για φορτηγά και λεωφορεία, ενώ τα κατώτατα υφιστάμενα όρια για αυτοκίνητα και βαν θα ισχύουν πλέον ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιεί το όχημα. Οι νέοι κανόνες θέτουν επίσης όρια εκπομπών για ρύπους που δεν είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν, όπως οι εκπομπές υποξειδίου του αζώτου από βαρέα οχήματα.
  • Ρύθμιση εκπομπών από φρένα και ελαστικά: Το Euro 7 θα είναι το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο εκπομπών που θα ξεπεράσει τη ρύθμιση των εκπομπών στην εξάτμιση και θα θέτει πρόσθετα όρια για τις εκπομπές σωματιδίων από τα φρένα και κανόνες για τις εκπομπές μικροπλαστικών από τα ελαστικά. Αυτοί οι κανόνες θα ισχύουν για όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών.
  • Εξασφάλιση ότι τα νέα αυτοκίνητα παραμένουν καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα: όλα τα οχήματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι μέχρι τώρα. Η συμμόρφωση για αυτοκίνητα και βαν θα ελέγχεται έως ότου τα οχήματα αυτά φτάσουν τα 200.000 χιλιόμετρα και την ηλικία των 10 ετών. Αυτό διπλασιάζει τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας που ισχύουν σύμφωνα με τους κανόνες Euro 6/VI (100.000 χιλιόμετρα και ηλικία 5 ετών). Ανάλογες αυξήσεις θα υπάρξουν και για λεωφορεία και φορτηγά.
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων: οι νέοι κανόνες θα ρυθμίζουν την ανθεκτικότητα των μπαταριών που είναι εγκατεστημένες σε αυτοκίνητα και βαν, προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό θα μειώσει επίσης την ανάγκη αντικατάστασης μπαταριών νωρίς στη ζωή ενός οχήματος, μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για νέες κρίσιμες πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή μπαταριών.
  • Πλήρη αξιοποίηση ψηφιακών δυνατοτήτων: Το Euro 7 θα διασφαλίσει ότι τα οχήματα δεν παραποιούνται και οι εκπομπές μπορούν να ελεγχθούν από τις αρχές εύκολα, χρησιμοποιώντας αισθητήρες εντός οχήματος για τη μέτρηση των εκπομπών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου κανονισμού είναι η 1η Ιουλίου 2025 για τα νέα ελαφρά οχήματα (αυτοκίνητα και βαν) και η 1η Ιουλίου 2027 για τα νέα βαρέα οχήματα (φορτηγά και λεωφορεία). Περιορισμένες εξαιρέσεις ισχύουν για οχήματα που κατασκευάζονται από κατασκευαστές μικρού όγκου.

Η πρόταση προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις από ομάδες λόμπι και αυτοκινητοβιομηχανίες.

Οι ρύποι που καθορίζει το Euro 7

Οι ρύποι που αντιμετωπίζονται από τα Euro 6/Euro VI είναι οξείδια του αζώτου (NOx), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες, μεθάνιο και αμμωνία για τα φορτηγά και τα λεωφορεία.

Εκτός από τους συγκεκριμένους ρύπους, η πρόταση αυξάνει τα όρια της αμμωνίας (βασικός ρύπος δημιουργίας αιθαλομίχλης) των φορτηγών και λεωφορείων και στα επιβατικά και βαν. Η πρόταση καθορίζει τη φορμαλδεΰδη, ερεθιστικό και καρκινογόνο αέριο και το υποξείδιο του αζώτου των φορτηγών και λεωφορείων. Αυτός ο ρύπος είναι ισχυρό αέριο θερμοκηπίου και περιλαμβάνεται για πρώτη φορά σε πρότυπο Euro. Τέλος, το Euro 7 θα είναι το πρώτο πρότυπο παγκοσμίως που θα καθορίζει τα μικροσωματίδια (έως 10 νανόμετρα), τα σωματίδια των φρένων και την ανθεκτικότητα της μπαταρίας.

Προηγούμενο άρθροΕλλάδα: Αύξηση στις ταξινομήσεις Οκτωβρίου 2022
Επόμενο άρθροΈκδοση της ACEA για τα πρότυπα εκπομπών ρύπων