Ενίσχυση των κερδών από το διεθνές εμπόριο που υπερκάλυψαν τη μείωση εσόδων της εσωτερικής αγοράς κατέγραψαν το εννεάμηνο του 2022 τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝΟΙΛ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ανήλθε κατά το εννεάμηνο του 2022 σε €2.801 εκατ. έναντι €1.084 εκατ. του εννεαμήνου του 2021, καταγράφοντας αύξηση 159%. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 45,8 εκατ. έναντι €35 εκατ. του εννεαμήνου του 2021 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €23,2 εκατ. έναντι €12,3 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 88%. Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) κατά το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε κέρδη €11,1 εκατ. έναντι €4,7 εκατ. του εννεαμήνου του 2021.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το εννεάμηνο του 2022 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €22,3 εκατ. έναντι €11,3 εκατ. του εννεαμήνου του 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €11,2 εκατ. έναντι €4,8 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2021.

Παρά την πολύ καλή πορεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τη σημαντική τουριστική ανάπτυξη, η συνεχιζόμενη γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση εξ αιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και η ύφεση από τις έντονες πιέσεις του πληθωρισμού έχουν συμβάλει στη μείωση των πωλήσεων και της κερδοφορίας στην εσωτερική αγορά καυσίμων σε όλη τη διάρκεια του εννεαμήνου. Αντίθετα, η πολύ μεγάλη αύξηση των πωλήσεων στη διεθνή αγορά συνέβαλε στην αύξηση της κερδοφορίας της ΕΛΙΝΟΙΛ.

Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, η μεγάλη πτώση στις πωλήσεις των βενζινών οδήγησε στην υποχώρηση των συνολικών πωλήσεων στα καύσιμα κίνησης, παρά τη μικρή αύξηση του πετρελαίου κίνησης. Παράλληλα, η σημαντική συμβολή των εσόδων από τα αποθέματα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών στα καύσιμα κίνησης, δεν συνεχίστηκε κατά το τρίτο τρίμηνο όπου η πτώση των διεθνών τιμών οδήγησε σε σημαντικές ζημιές από τη διαχείριση των αποθεμάτων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εννεαμήνου ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., Γιάννης Αληγιζάκης, επεσήμανε: “Με ισχυρή παρουσία στο διεθνές εμπόριο, ως μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρίες στην Ελλάδα που συμβάλλει σημαντικά στην εθνική οικονομία, καθώς και με τη  συνεχιζόμενη θετική συμβολή των στερεών καυσίμων, η ΕΛΙΝΟΙΛ σημειώνει αύξηση της κερδοφορίας της κατά το εννεάμηνο του 2022. Εν μέσω διαρκών πιέσεων στην εγχώρια αγορά καυσίμων, που οφείλεται στην ενεργειακή και πληθωριστική κρίση και στην παράταση του πλαφόν που είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της κερδοφορίας της εσωτερικής αγοράς, η εταιρία υπερκάλυψε τη μείωση των εσόδων της μέσω της ανάπτυξής της σε νέες διεθνείς αγορές αξιοποιώντας τα υψηλά περιθώρια που υπάρχουν στις αγορές αυτές”.

“Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η ΕΛΙΝΟΙΛ διατηρεί θετικές τις προοπτικές για την πορεία ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου, ενώ ως θετική εξέλιξη εμφανίζεται, επίσης, η διαφαινόμενη αύξηση πωλήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω της επιδοματικής πολιτικής που ακολουθούν η Πολιτεία και τα διυλιστήρια”.

“Σε κάθε περίπτωση, η πίεση στις πωλήσεις στα καύσιμα κίνησης της εσωτερικής αγοράς θα συνεχισθεί και στο τέταρτο τρίμηνο του 2022, ενώ η μεγάλη μεταβλητότητα στην πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, που επηρεάζει την ανάπτυξη της αγοράς και τη διαχείριση αποθεμάτων καυσίμων, θα είναι ο βασικός παράγοντας που θα κρίνει το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού αποτελέσματος του 2022”.

Προηγούμενο άρθροΣυγχρηματοδότηση για πράσινη μετάβαση της Autohellas
Επόμενο άρθροΕκτοξεύονται οι πωλήσεις της κινεζικής NIO