Πανευρωπαϊκή συνεργασία για έξυπνη φόρτιση στο σπίτι του BMW Group και της E.ON μεστόχο τη δημιουργία του “Connected Home Charging”.

Το Connected Home Charging είναι ένα ολιστικό οικοσύστημα φόρτισης που θα επιτρέπει στους πελάτες να συνδέουν το ηλεκτροκίνητο BMW ή MINI μοντέλο τους με το δίκτυο ενέργειας, ως μέρος ενός κλιματικά ουδέτερου, βιώσιμου νοικοκυριού. Με αυτή τη μοναδική διατομεακή συνεργασία, το BMW Group και η E.ON θέτουν τις βάσεις για την αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων των ηλεκτρικών οχημάτων για τη μετάβαση προς την αποκλειστική χρήση πράσινης ενέργειας.

Ο Frank Weber, μέλος Δ.Σ. της BMW AG, υπεύθυνος του τομέα Ανάπτυξης, δήλωσε: «Η BMW αντιπροσωπεύει την «Απόλυτη Ηλεκτρική Μηχανή Οδήγησης». Αλλά για εμάς, η ηλεκτρική κινητικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από την ηλεκτρική οδήγηση: πράσινη ενέργεια, βιώσιμης προέλευσης πρώτες ύλες, φόρτιση, ανακύκλωση – προωθούμε ταυτόχρονα όλους αυτούς τους βασικούς παράγοντες. Μαζί με την E.ON, θα καταστήσουμε το αυτοκίνητο ένα έξυπνο τμήμα του έξυπνου σπιτιού. Αυτό θα φέρει περισσότερη ισορροπία στο ιδιωτικό ενεργειακό οικοσύστημα, με χαμηλότερο κόστος και βελτιωμένο αποτύπωμα άνθρακα, και θα επιτρέψει στο μέλλον την έξυπνη ενσωμάτωση στην αγορά ενέργειας».

Ο Patrick Lammers, μέλος Δ.Σ. της E.ON SE, υπεύθυνος για τις επιχειρηματικές λύσεις πελατών, προσθέτει: «Η E.ON και το BMW Group είναι ήδη ηγέτες στους κλάδους τους. Τώρα αξιοποιούμε τα δυνατά μας σημεία και τα συνδυάζουμε ώστε να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό οικοσύστημα για φόρτιση στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο, θα θέσουμε από κοινού τα πρότυπα ώστε τα ηλεκτροκίνητα οχήματα να γίνουν μέρος της αγοράς ενέργειας στο μέλλον και να υποστηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση».

Τα συνεργαζόμενα μέρη συνεισφέρουν με την τεχνογνωσία τους.

Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στη φόρτιση στο σπίτι, η οποία είναι ήδη η πιο σημαντική περίπτωση φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Οι μεγαλύτεροι χρόνοι διακοπής λειτουργίας σημαίνουν επίσης ότι οι διαδικασίες φόρτισης στο σπίτι είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για έξυπνο έλεγχο. Το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που δημιουργούν από κοινού η E.ON και το BMW Group προσαρμόζεται και προάγει την οικιακή φόρτιση σε νέα επίπεδο. Βασικό στοιχείο είναι η δημιουργία κοινής διεπαφής που συνδυάζει τρία πολύπλοκα και μέχρι πρότινος ανεξάρτητα συστήματα: τα ηλεκτρικά οχήματα του BMW Group, τα έξυπνα σπίτια πελατών και την αγορά ενέργειας.

Οι δύο εταίροι θα καλύψουν από κοινού όλο το εύρος του οικοσυστήματος, συμβάλλοντας ο καθένας με τις ικανότητές του: Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το BMW Group θα είναι υπεύθυνο για τα οχήματα και το hardware φόρτισης και θα διαχειρίζεται τη διεπαφή με τον πελάτη εστιάζοντας στις δικές του ανάγκες κινητικότητας. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, ηλεκτροδότησης και συνδεσιμότητας στα σπίτια των πελατών, η E.ON θα είναι επίσης υπεύθυνη για τη διασφάλιση βιώσιμων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και πρόσβασης στην αγορά ενέργειας, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον έξυπνο έλεγχο των διαδικασιών φόρτισης.

Ο συνδυασμός της ευρείας τεχνογνωσίας και των δύο εταίρων διασφαλίζει την απρόσκοπτη ένταξη του οχήματος στην υποδομή του νοικοκυριού του χρήστη και την ομαλή διαδικασία φόρτισης. Ταυτόχρονα, επιτρέπει την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της παραγωγής ενέργειας εντός του σπιτιού – για παράδειγμα, μέσω ενός ηλιακού συστήματος – και του δυναμισμού της αγοράς ενέργειας προς όφελος του πελάτη.

Η προσφορά θα αναπτυχθεί και θα επεκταθεί

Σε πρώτη φάση, το «Connected Home Charging» (Συνδεδεμένη Οικιακή Φόρτιση) θα διατίθεται σε πελάτες αρκετών ευρωπαϊκών χωρών από τα μέσα του δεύτερου εξαμήνου του 2023 θέτοντας τα θεμέλια στο hardware και τη δικτύωση ως μια ολοκληρωμένη λύση. Ο έξυπνος έλεγχος των διαδικασιών φόρτισης θα επιτρέπει αρχικά δύο παραλλαγές: φόρτιση βελτιστοποιημένη μέσω ηλιακής ενέργειας, η οποία επιτρέπει τη χρήση της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα του σπιτιού, και φόρτιση βελτιστοποιημένη ανάλογα με τη ζήτηση, η οποία εξισορροπεί με τον καλύτερο τρόπο την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι διαθέσιμη στο σπίτι. Εκτός από μεγαλύτερη ευκολία, η ανάπτυξη και η χρήση του οικοσυστήματος προσφέρει επίσης στους πελάτες τη δυνατότητα εξοικονόμησης κόστους, αύξησης της αυτάρκειας του νοικοκυριού και βελτιστοποίησης του αποτυπώματος άνθρακα.

Τα προσεχή χρόνια, το οικοσύστημα θα επεκτείνεται σταθερά περιλαμβάνοντας πρόσθετα οφέλη για τους πελάτες: Σε δεύτερη φάση, θα περιλαμβάνει βελτιστοποιημένη φόρτιση από πλευράς κόστους, η οποία θα επεκτείνει τη συνδεσιμότητα των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και των smart homes στο σύστημα ενέργειας. Οι πελάτες θα μπορούν στη συνέχεια να επωφελούνται από τις εξελίξεις των τιμών στην αγορά ανταλλαγής ενέργειας με ένα ειδικό συμβόλαιο που θα τους επιτρέπει να φορτίζουν σε χαμηλές τιμές όποτε είναι δυνατόν. Αυτό θα μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα όσον στο κόστος φόρτισης. Ταυτόχρονα, με προτεραιότητα τις ανάγκες κινητικότητας του πελάτη, το βέλτιστο χρονικό παράθυρο για τη φόρτιση θα καθορίζεται με βάση την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής του και την απαιτούμενη αυτονομία. Η επιλογή αυτή θα είναι διαθέσιμη την επόμενη χρονιά.

Η συνεργασία θα δημιουργήσει επίσης τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την αμφίδρομη φόρτιση στο μέλλον. Η τεχνολογία αυτή καθιστά δυνατή τη χρήση της μπαταρίας υψηλής τάσης του αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ως συσκευή αποθήκευσης ενέργειας και την επιστροφή της αποθηκευμένης ηλεκτρικής ενέργειας στο νοικοκυριό του πελάτη ή στο ηλεκτρικό δίκτυο σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αποτελέσματα από το πιλοτικό σχέδιο BDL που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της προσφοράς

Τα αποτελέσματα του κοινού ερευνητικού έργου «Bidirectional Charging Management — BDL» (Διαχείριση Αμφίδρομης Φόρτισης – BDL), το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα τέλη του 2022, ενσωματώνονται στην ανάπτυξη της μελλοντικής προσφοράς για τους πελάτες. Στόχος ήταν η χρήση προσέγγισης για πρώτη φορά ολιστικής για τη σύνδεση οχημάτων, υποδομών φόρτισης και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας με τρόπο που προάγει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυξάνει την ασφάλεια εφοδιασμού. Για τον σκοπό αυτό, παραχωρήθηκαν στους πελάτες 50 αυτοκίνητα BMW i3.

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου (το οποίο διεξήχθη από το BMW Group και τις θυγατρικές της E.ON Bayernwerk και E.ON Energie Deutschland, μαζί με διάφορους άλλους παράγοντες από τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, των υποδομών φόρτισης, της βιομηχανίας ενέργειας και της ακαδημαϊκής κοινότητας) ήταν σταθερά θετικά σε όλα τα επίπεδα. Από την πλευρά των πελατών, το όλο σύστημα ήταν εύκολο να ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή και κρίθηκε χρήσιμο και αξιόλογο. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στη μεγάλη προθυμία τους να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία BDL.

Όσον αφορά την εφαρμογή «vehicle to grid», δηλαδή την τροφοδοσία ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο, αποδείχθηκε η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αμφίδρομης φόρτισης: Από τη μία μεριά, η έξυπνα ελεγχόμενη ενσωμάτωση των ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την ανανεώσιμη ενέργεια ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης στη Γερμανία. Από την άλλη, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας των ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να απορροφούν με στοχευμένο τρόπο την αυξημένη παραγωγή από αιολικούς και ηλιακούς σταθμούς και να την διαθέτουν ξανά σε περιόδους χαμηλής παραγωγής συνεχίζοντας παράλληλα να καλύπτουν τις ανάγκες οδήγησης των πελατών. Αυτό μπορεί να μειώσει την ανάγκη λειτουργίας σταθμών παραγωγής ενέργειας που καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα και τις εκπομπές τους σε τέτοιες περιόδους. Επιπλέον, η τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης μπορεί έτσι να συμβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού και τη σταθερότητα του δικτύου.

Με αυτόν τον τρόπο, η ηλεκτροκίνηση γίνεται όλο και περισσότερο αναπόσπαστο μέρος της ενεργειακής μετάβασης: Η επιτάχυνσή της μειώνει τις εκπομπές CO2 τόσο από την κινητικότητα όσο και από τον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με την αξιοποίησή της σε στόλους ηλεκτρικών οχημάτων από το 2030, η αμφίδρομη φόρτιση δύναται να επιφέρει επίσης θετικά οικονομικά αποτελέσματα, καθώς η χρήση των μπαταριών εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορούσε να μειώσει την ανάγκη για την κατασκευή συστημάτων αποθήκευσης μπαταριών σε μεγάλη κλίμακα και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο.

Η έξυπνη φόρτιση έχει τεράστιες δυνατότητες

Από την οπτική γωνία του BMW Group και της E.ON, τα αποτελέσματα του project υπογραμμίζουν τις τεράστιες δυνατότητες της αμφίδρομης φόρτισης και καταδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο που θα διαδραματίσει στο μέλλον η τεχνολογία στην ολιστική διαχείριση της ενέργειας. Πλεονεκτήματα κόστους μπορούν ήδη να επιτευχθούν με την τυπική μονόδρομη φόρτιση, αξιοποιώντας χρονικά παράθυρα βελτιστοποιημένου κόστους και χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα του ίδιου του νοικοκυριού – κατά προτίμηση με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτός είναι ο στόχος των βελτιστοποιημένων, μέσω ηλιακής ενέργειας και ανάλογα με τη ζήτηση, επιλογών φόρτισης, που θα είναι διαθέσιμες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες από τα μέσα του δεύτερου εξαμήνου του έτους.

Η τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης θα επιτρέψει την επέκταση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών μέσα στο οικοσύστημα, με το ηλεκτρικό όχημα να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και σταθεροποίησης του δικτύου και παράλληλα να επιτυγχάνεται μία πιο ολοκληρωμένη, βελτιστοποιημένη χρήση της πράσινης ενέργειας σε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο.

Σε αυτό το πλαίσιο και οι δύο εταίροι θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στις ευκαιρίες που προσφέρει η αμφίδρομη φόρτιση και οι δύο κεντρικές περιπτώσεις χρήσης της: «vehicle to home» (τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας από τη μπαταρία υψηλής τάσης στο νοικοκυριό) και «vehicle to grid» (τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας από τη μπαταρία υψηλής τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο) – με σαφή στόχο τη δημιουργία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα κατάλληλων προσφορών για τους πελάτες.

Η επιτυχημένη συνεργασία επεκτείνεται και εντείνεται

Αυτή η συνεργασία για την έξυπνη φόρτιση στο σπίτι επεκτείνει την επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ της E.ON και του BMW Group. Το BMW Group διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά δίκτυα φόρτισης στη Γερμανία, το οποίο η E.ON έχει δημιουργήσει από το 2019. Τώρα περιλαμβάνει περισσότερα από 5.500 σημεία φόρτισης σε οκτώ τοποθεσίες της Γερμανίας. Από αυτά, περισσότερα από 1.600 έχουν δυνατότητα για eRoaming και, συνεπώς, είναι προσβάσιμα στο κοινό. Η επέκταση θα συνεχιστεί το 2023 και το 2024: Τα υποκαταστήματα της BMW στη Γερμανία θα συνδεθούν επίσης με το δίκτυο φόρτισης της εταιρείας, το οποίο θα περιλαμβάνει τότε περισσότερα από 6.000 σημεία φόρτισης. Όλα τα σημεία φόρτισης τροφοδοτούνται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

 

Προηγούμενο άρθροVolvo Cars, βελτίωση κερδών το πρώτο τρίμηνο 2023
Επόμενο άρθροΗ εξέλιξη του νέου ηλεκτρικού Renault 5