FLEETNEWS #221

11.11.23 #221 13 Η Nissan Motor Co., Ltd. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και αναθεώρησε προς τα πάνω τις προοπτικές εσόδων και κερδών για ολόκληρο το τρέχον οικονομικό έτος. Τα ενοποιημένα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,40 τρισ. γιεν στα 6,06 τρισ. γιεν, με τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 180,1 δισ. γιεν, φτάνοντας στα 336,7 δισ. γιεν, αντιπροσωπεύοντας περιθώριο λειτουργικού κέρδους 5,6%. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 296,2 δισ. γιεν. Αν και ο όγκος των πωλήσεων στην Κίνα μειώθηκε λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού και της επιταχυνόμενης μετάβασης σε νέας ενέργειας με επικεφαλής τις τοπικές μάρκες, οι πωλήσεις σε άλλες περιοχές αυξήθηκαν σημαντικά σε ετήσια βάση. Τα αυξημένα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη προήλθαν κυρίως από τη βελτιωμένη λειτουργική απόδοση και τις υψηλότερες ενοποιημένες πωλήσεις μονάδων σε ετήσια βάση. Ο πίνακας συνοψίζει τα οικονομικά αποτελέσματα της Nissan για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2023, υπολογιζόμενα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης για την κοινοπραξία του ομίλου στην Κίνα. Η Nissan αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για ολόκληρο το οικονομικό έτος 2023, αντανακλώντας τις προσδοκίες για περαιτέρω βελτίωση στις παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις (πλην Κίνας) και τα θετικά συναλλαγματικά οφέλη το πρώτο εξάμηνο του 2023. Η αναθεωρημένη πρόβλεψη προβλέπει καθαρή προσαρμογή εσόδων προς τα πάνω κατά 400 δισ. γιεν, αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 70 δισ. γεν στα (620 δισ. γιεν), ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν κατά 50 δισ. γεν φτάνοντας τα 390 δισ. γεν. Το Δ.Σ. της Nissan αποφάσισε να καταβάλει προμέρισμα 5 γιεν ανά μετοχή βάσει των στοιχείων ρεκόρ της 30ής Σεπτεμβρίου 2023. Ο πρόεδρος και CEO της Nissan, Makoto Uchida, δήλωσε: « Έχουμε κάνει σημαντικές βελτιώσεις σε ετήσια βάση στα λειτουργικά κέρδη κατά το τελευταίο έτος του σχεδίου μετασχηματισμού Nissan NEXT. Αυτό μας τοποθετεί σε καλή πορεία για την επίτευξη των στόχων μας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Προχωρούμε επίσης σε στρατηγικές ενέργειες για να βελτιώσουμε τις δραστηριότητές μας στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας τεσσάρων οχημάτων νέας ενέργειας από το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Συνδυαστικά, αυτά τα βήματα δείχνουν συνεχή πρόοδο υλοποίησης του μακροπρόθεσμου οράματός μας, Nissan Ambition 2030. ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΚΈΡΔΗ ΓΙΑ ΟΛΌΚΛΗΡΟ ΤΟ ΈΤΟΣ ΑΥΞΉΘΗΚΑΝ ΣΤΑ 620 ΔΙΣ. ΓΙΕΝ Οικονομικά αποτελέσματα Nissan Μετά τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου 2023 και στις 26 Ιουλίου 2023 και αφού ελήφθησαν όλες οι απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις, η Νέα Συμφωνία Συμμαχίας (New Alliance Agreement) μεταξύ της Nissan και του Renault Group τίθεται σε ισχύ και αντικαθιστά τις προηγούμενες συμφωνίες που την αφορούσαν. Ως αποτέλεσμα, το Renault Group και η Nissan συμμετέχουν πλέον αμφότερες στο μετοχικό κεφάλαιο η μία της άλλης με 15%, με σταθερές και «κλειδωμένες» υποχρεώσεις. Καθένας από τους εταίρους μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τη δική του συμμετοχή του 15%. Τα δικαιώματα ψήφου του Renault Group και της Nissan φτάνουν μέχρι το 15% των ασκήσιμων δικαιωμάτων ψήφου και οι δύο εταιρείες μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα τα δικαιώματα ψήφου τους εντός αυτού του ορίου. Η Renault μεταβίβασε το 28,4% (από 43,4%) των μετοχών της Nissan σε γαλλικό καταπίστευμα, όπου οι εμπιστευμένες μετοχές θα ψηφίζουν ουδέτερα, με περιορισμένες εξαιρέσεις. Ο Όμιλος Renault συνεχίζει να επωφελείται πλήρως από τα οικονομικά δικαιώματα (μερίσματα και έσοδα από πωλήσεις μετοχών) από τις εμπιστευμένες μετοχές της Nissan έως ότου αυτές οι μετοχές πωληθούν. Στο εξής, ο Όμιλος Renault μπορεί να δώσει εντολή στο διαχειριστή να πουλήσει τις εμπιστευμένες μετοχές της Nissan, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει εντός συγκεκριμένης προκαθορισμένης χρονικής περιόδου. Το Renault Group έχει κάθε ευελιξία να πουλήσει τις μετοχές της Nissan που κατέχονται από το καταπίστευμα, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης και τακτικής διαδικασίας με τη Nissan, κατά την οποία η Nissan ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος έχει το δικαίωμα της πρώτης προσφοράς. Καμία αλλαγή δεν θα καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις του Renault Group ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης από τον Όμιλο Renault μετοχών της Nissan στο καταπίστευμα. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ RENAULT ΚΑΙ NISSAN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ NISSAN Σε δισ. γιεν A’ εξαμ. 2022 Α’ εξαμ. 2023 ΜΕΤ 23/22 Καθαρά έσοδα (net revenue) 4.662,3 6.063,3 +1.401,1 Λειτουργικά κέρδη 156,6 336,7 +180,1 Λειτουργικό περιθώριο % 3,4% 5,6% 2,2 ποσ.μον. Συνολικά κέρδη 196,9 412,7 +215,7 Καθαρό εισόδημα (net income) 1 64,5 296,2 +231,7 1 Βάσει μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών 141 JPY/USD και 153 JPY/EUR .

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=