Fleet Business #13

ρούς δίσκους. Δεύτερον, σε πολλά αυτοκίνητα στόλου τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μόνο στον τοπικό σκληρό δίσκο, αλλά αποστέλλονται και σε εκατοντάδες βάσεις δεδομένων μέσω τηλεματικής και τα οποία μπορούν να διαθέτουν οι κατασκευαστές ή οι υπηρεσίες μετά την πώληση. Προτείνουμε στους στόλους να λύσουν κατ’ αρχάς το πρώτο θέμα, γιατί σε αυτό στρέφονται προς το παρόν οι ρυθμιστικές αρχές. Υπάρχουν νομικά προηγούμενα για πολλά ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης (φορητοί υπολογιστές, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, τηλέφωνα κ.λπ.) ως προς την αντιμετώπιση των προσωπικών δεδομένων καταναλωτών που εξακολουθούν να διατηρούνται όταν μια συσκευή αλλάζει ιδιοκτήτη. Βάσει νόμων και κανονισμών (συμπεριλαμβανομένου του GDPR και του ηλεκτρονικού απορρήτου ), ο κλάδος είναι υπεύθυνος και οφείλει να διαγράψει τα δεδομένα καταναλωτών που είναι αποθηκευμένα στην ηλεκτρονική συσκευή πριν τη μεταπώληση/ανακαίνισή της. Η Privacy4Cars έχει βοηθήσει εκατοντάδες εταιρείες στη Βόρεια Αμερική να λύσουν αυτό το πρόβλημα, με λεπτομερή αρχεία συμμόρφωσης (κανονιστική απαίτηση). Ξεκινάμε τώρα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Το δεύτερο πρόβλημα των συνδεδεμένων αυτοκινήτων και της ιδιωτικότητας και ασφάλειας δεδομένων είναι πολύ πιο περίπλοκο, αλλά έχουμε ήδη αρχίσει να αναπτύσσουμε λύσεις για την αντιμετώπισή του. Οι εταιρείες μπορούν ενίοτε να μειώσουν τον κίνδυνο με απλές ενέργειες, όπως η τροποποίηση των πολιτικών διαχείρισης δεδομένων και τηλεματικής. Ωστόσο, η αποσύνδεση του συνδεδεμένου αυτοκινήτου είναι συχνά πολύ πιο περίπλοκη από την πρόσληψη νομικών συμβούλων και την αλλαγή εγγράφων και πολιτικών. Το πρόβλημα αλλαγής ιδιοκτησίας και η συνακόλουθη ανάγκη προστασίας των καταναλωτών, καλύπτει πτυχές της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, που προς το παρόν επωμίζονται οι στόλοι, οι οποίοι εκτίθενται σε κίνδυνο και χρειάζονται προστασία. Επ’ αυτού δεν υπάρχει η κατάλληλη αντιμετώπιση εκ μέρους των εταιρειών τηλεματικής και των κατασκευαστών. Πώς βοηθάτε τις εταιρείες να δημιουργήσουν πρόγραμμα ιδιωτικότητας; Αντιλαμβανόμαστε ότι ο GDPR και το ηλεκτρονικό απόρρητο απαιτούν κανονισμούς και πολλές εταιρείες δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Τους διδάσκουμε πρώτα να μπουσουλάνε, στη συνέχεια να βαδίζουν και τέλος να τρέχουν. Υπάρχουν κάποια θέματα που επιλύονται εύκολα. Κατ’ αρχάς πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα του προηγούμενου οδηγού έχουν αφαιρεθεί πριν τη μεταπώληση του οχήματος. Η παράλειψη διαγραφής συνιστά παραβίαση δεδομένων. Για αυτό έχουμε αναπτύξει πλατφόρμα λογισμικού στις ΗΠΑ και τον Καναδά που βοηθά τις επιχειρήσεις στην αποτελεσματική και πιστοποιημένη διαγραφή. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια σχεδιασμού και διαμόρφωσης της λύσης μας και κατοχυρώσαμε τη μεθοδολογία μας. Οι στόλοι ίσως προσπαθήσουν να διαγράψουν δεδομένα καταναλωτών βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία των επιθεωρητών – αλλά κάθε φορά που ελέγχουμε κάποια από αυτές τις επιχειρήσεις, βλέπουμε πενιχρά αποτελέσματα. Συνήθως επισημαίνουμε πως στα περισσότερα από τα μισά οχήματα εξακολουθούν να εμφανίζονται δεδομένα. Και τα αρχεία τους είναι χειρότερα, παρέχοντας ελάχιστη έως μηδενική νομική προστασία. Στη Βόρεια Αμερική συνεργαζόμαστε με εταιρείες δημοπρασιών, ανάκτησης και επιθεώρησης βοηθώντας τις στην επίλυση προβλημάτων προστασίας δεδομένων των πελατών τους. Μόλις οι εταιρείες αποκτήσουν την τεχνογνωσία σωστής διαγραφής δεδομένων οχημάτων, αρχίζει η συμβουλευτική φάση της διαμόρφωσης πολιτικών συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Και η τελευταία φάση συνίσταται στον έλεγχο της τηλεματικής εκ μέρους των εταιρειών. Η διαδικασία είναι μακρά, αλλά βοηθάμε τους στόλους να διαχειρίζονται κάθε βήμα ξεχωριστά, από τα βασικά, π.χ. τη διαδικασία ενημέρωσης των εργαζομένων που οδηγούν αυτά τα οχήματα, έως τα περίπλοκα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διαχείρισης της συναίνεσης και της ανταλλαγής δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός παγίου στοιχείου. Η φιλοσοφία μας είναι να ξεκινάμε πάντα απλά, να εντοπίζουμε τα βασικά που πρέπει να γίνουν για μεγαλύτερη νομική κάλυψη και καλύτερη προστασία των καταναλωτών και των οδηγών και μόνον τότε περνάμε σε πιο περίπλοκη φάση. Αντιλαμβανόμαστε πως η αντιμετώπιση του απορρήτου και της ασφάλειας δεδομένων αυτοκινήτων αποτελεί νέα πρόκληση, αλλά είναι απόρροια της εξέλιξης της συνδεσιμότητας. Τα αυτοκίνητα συλλέγουν και αποθηκεύουν περισσότερα δεδομένα και οι υπεύθυνοι στόλου δεν μπορούν πλέον να Το πρόβλημα αλλαγής ιδιοκτησίας και η συνακόλουθη ανάγκη προστασίας των καταναλωτών, καλύπτει πτυχές της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, που προς το παρόν επωμίζονται οι στόλοι, οι οποίοι εκτίθενται σε κίνδυνο και χρειάζονται προστασία 58 ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=