Fleet Business #12

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ που επιθυμούν να διαθέσουν το προϊόν τους στην Ευρώπη πρέπει να αναφέρουν το πλήρες αποτύπωμα άνθρακα, από την εξόρυξη, έως την παραγωγή και την ανακύκλωση, από τον Ιούλιο του 2024. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για να οριστεί το μέγιστο όριο CO2 για μπαταρίες, που θα ισχύσει από τον Ιούλιο του 2027, διασφαλίζοντας πως για την κατασκευή των μπαταριών θα χρησιμοποιείται καθαρή ενέργεια αντί των ορυκτών καυσίμων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με πρόταση για την ενίσχυση των κανόνων βιωσιμότητας για τις μπαταρίες και τα απόβλητά τους. Για πρώτη φορά, η νομοθεσία θα ρυθμίζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μπαταριών -από την παραγωγή έως την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση- και θα εγγυάται ότι είναι ασφαλείς, βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Η συμφωνία είναι προσωρινή και εκκρεμεί η επίσημη έγκρισή της από τα δύο θεσμικά όργανα. «Οι μπαταρίες αποτελούν βασικό στοιχείο της μετάβασης της Ε.Ε. προς τρόπους μεταφοράς μηδενικών εκπομπών. Καθώς η ζήτηση θα αυξηθεί πάνω από το δεκαπλάσιο έως το 2030, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε αρκετές μπαταρίες και ότι είναι βιώσιμες καθ’ όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους. Οι νέοι κανόνες θα προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και θα διασφαλίσουν ότι οι μπαταρίες στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα συλλέγονται και θα ανακυκλώνονται κατάλληλα, ώστε να ανακτώνται τα χρήσιμα υλικά και να μην απελευθερώνονται τοξικές ουσίες στο περιβάλλον», δήλωσε ο Marian Jurečka, υπουργός Περιβάλλοντος της προεδρεύουσας Τσεχίας. Η συμφωνία θα ισχύει για όλες τις μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των αποβλήτων φορητών μπαταριών, μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, βιομηχανικού τύπου, εκκίνησης, φωτισμού και ανάφλεξης (SLI) (που χρησιμοποιούνται κυρίως για οχήματα και μηχανήματα) και μπαταριών για ελαφρά μέσα μεταφοράς (π.χ. ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά μοτοποδήλατα, ηλεκτρικά σκούτερ). ΚΥΚΛΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσω της ρύθμισης των μπαταριών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις για το τέλος του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων στόχων και υποχρεώσεων συλλογής, στόχων για την ανάκτηση υλικών και της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Η συμφωνία θέτει στόχους για τους παραγωγούς όσον αφορά τη συλλογή αποβλήτων φορητών μπαταριών (63 % έως το τέλος του 2027 και 73 % έως το τέλος του 2030) και εισάγει ειδικό στόχο συλλογής αποβλήτων μπαταριών για ελαφρά μέσα μεταφοράς (51 % έως το τέλος του 2028 και 61 % έως το τέλος του 2031). Οι νομοθέτες συμφώνησαν να θέσουν τον στόχο για την ανάκτηση λιθίου από απόβλητα μπαταριών στο 50 % έως το 2027 και στο 80 % το 2031, ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ανάλογα με τις εξελίξεις της αγοράς και της τεχνολογίας και τη διαθεσιμότητα λιθίου. Η συμφωνία προβλέπει υποχρεωτικά ελάχιστα επίπεδα ανακυκλωμένου περιεχομένου για τις μπαταρίες βιομηχανικού τύπου, τις μπαταρίες SLI και τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτά ορίζονται αρχικά σε 16 % για το κοβάλτιο, 85 % για το μόλυβδο, 6 % για το λίθιο και 6 % για το νικέλιο. Ο κανονισμός επιβάλλει την υποχρέωση να διαθέτουν οι μπαταρίες τεκμηρίωση για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Ακόμα, θέτει ως στόχο απόδοσης ανακύκλωσης για τις μπαταρίες νικελίου-καδμίου 80 % έως το 2025 και άλλα απόβλητα μπαταριών 50 % έως το 2025. Τέλος, προβλέπει ότι οι φορητές μπαταρίες που είναι ενσωματωμένες σε συσκευές θα πρέπει να μπορούν για καθαρότερες μπαταρίες Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσω της ρύθμισης των μπαταριών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους να αφαιρούνται και να αντικαθίστανται από τον τελικό χρήστη, αφήνοντας επαρκή χρόνο στους φορείς εκμετάλλευσης να προσαρμόσουν το σχεδιασμό των προϊόντων τους στην απαίτηση αυτή (42 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού). Πρόκειται για σημαντική διάταξη για τους καταναλωτές. Οι μπαταρίες ελαφρών μέσων μεταφοράς θα μπορούν να αντικατασταθούν από ανεξάρτητο επαγγελματία. ΔΊΚΑΙΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μπαταριών και στη διασφάλιση δικαιότερου ανταγωνισμού χάρη στις απαιτήσεις ασφάλειας, βιωσιμότητας και επισήμανσης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω κριτηρίων απόδοσης, ανθεκτικότητας και ασφάλειας, αυστηρών περιορισμών για επικίνδυνες ουσίες, όπως ο υδράργυρος, το κάδμιο και ο μόλυβδος, καθώς και υποχρεωτικών πληροφοριών σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα των μπαταριών. Ο κανονισμός εισάγει επίσης απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφόρησης, μεταξύ άλλων σχετικά με τα κατασκευαστικά στοιχεία και το ανακυκλωμένο περιεχόμενο της μπα41 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=